Спечелете Vespa от Motoplex Sofia и Sofia Ring Mall


Краен срок - 31 август 2020

Томболата се провежда на територията на търговски комплекс Sofia Ring Mall, находящ се в гр. София, Околовръстен път 214, на ниво 1.

Томболата стартира в 10:00 ч. на 1-ви август 2020 г. и приключва в 17:00 ч. на 31 август 2020 г., и е активна в часовия диапазон:

От 1 – 30 август – от 10:00 до 21:00

На 31 август  – от 10:00 до 17:00

Томболата е отворена за участие за всички физически лица, на възраст над 18 години, които трябва да спазват сроковете и условията на настоящите Официални правила.

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва:

            1/ да пазарува на стойност над 70 лв. в един от обектите на територията на София Ринг Мол, с изключение на търговските обекти: Clean – химическо чистене и пране; А1; Vivacom; Telenor; EasyPay, ДСК, Fibank, Momento, БАКБ, Crown Change, LIDL

            2/ да покаже своята касова бележка на бюро „Информация“, намиращо се на ниво 1 в София Ринг Мол

            3/ да получи от служител на бюро „Информация“ печат върху своята касова бележка, която трябва да съхрани до края на играта;

            4/ да получи от служител на бюро „Информация“ своя талон за участие;

            4/ да попълни своите данни и да пусне талона си в специално обособената урна;

           5/ лицето следва да предостави трите си имена, възраст, телефон за връзка и адрес на електронната си поща;

          6/ всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта и с цел директен маркетинг;

          7/ Всеки участник трябва да бъде на възраст най-малко 18 години към датата на подаване на талона за участие, за да участва в Томболата.

1/ Един Участник може да участва не повече от един път на ден. За да участва, той трябва да попълни специалния талон на бюро „Информация“ на ниво 1 в София Ринг Мол и да даде за печат касова бележка на стойност над 70 лева;

2/ Непълнолетни лица под 18 годишна възраст нямат право да участват в Томболата;

3/ Един участник може да участва повече от един път в Томболата, но не повече от веднъж на ден, т.е. максимум 31 пъти за целия период на Томболата, от 1 до 31 август 2020 г. в посочения по-горе часови диапазон;

4/ За валидно участие се счита само талон, който съдържа попълнена следната информация: две имена, възраст, имейл, телефон за връзка и съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта и с цел директен маркетинг;

5/ Талони, които не съдържат тази информация, ще бъдат дисквалифицирани от Томболата.

Томболата ще се тегли на 31 август 2020г. в 17:00 часа, като се изтегля името на един УЧАСТНИК, който се счита за СПЕЧЕЛИЛ наградата и на един участник, който се счита за резрева, в случай че първият спечелил УЧАСТНИК не отговаря на посочените в тези правила условия за получаване на наградата.

СПЕЧЕЛИЛИЯТ се уведомява по записания телефон и/или адрес на електронната поща. Ако СПЕЧЕЛИЛИЯТ не отговори в срок до 3 дни (или респективно откаже да получи наградата), той губи правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРИТЕ уведомява следващия УЧАСТНИК резерва по реда на изтеглянето му според чл. 6.1.

Наградата е 1 брой скутер “Vespa”, предоставен от „ИТАЛИЯ МОТОРС ЕООД“

За получаване на наградата, СПЕЧЕЛИЛИЯТ следва да предостави своята лична карта, касова бележка с печата, поставен от служител на бюро „Информация“, да попълни и подпише Протокол за получена награда на бюро „Информация“ на ниво 1 в София Ринг Мол, в 7-дневен срок от датата на изтеглянето му.

Правото на СПЕЧЕЛИЛИЯ да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо.

СПЕЧЕЛИЛИЯТ е длъжен да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2020 г.

В случай че печелившият от Томболата не присъства на тегленето, Организаторите се задължават да се свържат с него посредством телефонно обаждане най-късно 48 часа след тегленето. Организаторите не носят отговорност, ако печелившият не отговори на 3 последователни телефонни обаждания в 3 последователни дни.

 Организаторите не носят отговорност, ако печелившият бъде възпрепятстван по независещи от Организаторите причини да получи и/или оползотвори спечелената награда.

Правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората резерва. За резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата.

Неполучени награди остават в полза на Организаторите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара