Спечелете парични награди, ваучери за Декатлон, слушалки и електронни гривни


Играта е приключила!

Печеливши:
08-08-2020 - Борислав Борисов - гривни Smart Fit
09-08-2020 - Магдалена Дупаринова - гривни Smart Fit
09-08-2020 - Славейка Христова - безжични слушалки Twist
09-08-2020 - Марио Лазаров - безжични слушалки Twist
10-08-2020 - Десислава Киркова - безжични слушалки Twist
10-08-2020 - Мартин Георгиев - безжични слушалки Twist
11-08-2020 - Петя Борисова - безжични слушалки Twist
12-08-2020 - Кристиян Борисов - гривни Smart Fit
13-08-2020 - Юлияна Пешева - гривни Smart Fit
15-08-2020 - Любомира Асенова - гривни Smart Fit
15-08-2020 - Дора Русинова - безжични слушалки Twist
18-08-2020 - Таня Гочева - безжични слушалки Twist
18-08-2020 - Павлинка Георгиева - безжични слушалки Twist
18-08-2020 - Павлина Веселинова - гривни Smart Fit
19-08-2020 - Весислава Ламбова - гривни Smart Fit
22-08-2020 - Емилия Пантилеева - гривни Smart Fit
23-08-2020 Анка Ганчева безжични слушалки Twist 26-08-2020 Илия Георгиев гривни Smart Fit 26-08-2020 Роза Соколова безжични слушалки Twist 26-08-2020 Марина Маринова безжични слушалки Twist 29-08-2020 Мария Кръстева безжични слушалки Twist 30-08-2020 Веселка Атанасова гривни Smart Fit 30-08-2020 Милена Недева гривни Smart Fit 31-08-2020 Яна Иванова гривни Smart Fit 01-09-2020 Магдалена Спасова безжични слушалки Twist 01-09-2020 Николинка Рачкова безжични слушалки Twist 02-09-2020 Моника Миленкова гривни Smart Fit 04-09-2020 Зоя Милева гривни Smart Fit 04-09-2020 Малина Борисова безжични слушалки Twist 07-09-2020 Ивелина Добрева безжични слушалки Twist 08-09-2020 Велислава Сталянова безжични слушалки Twist 08-09-2020 Антония Делчева гривни Smart Fit 09-09-2020 Божидар Божков гривни Smart Fit 13-09-2020 Деси Георгиева безжични слушалки Twist 15-09-2020 Марин Георгиев гривни Smart Fit 15-09-2020 Кети Гошева безжични слушалки Twist 15-09-2020 Радослава Илиева гривни Smart Fit 17-09-2020 Атанаска Въчева гривни Smart Fit 19-09-2020 Михаил Алексиев безжични слушалки Twist 19-09-2020 Бианка Христова безжични слушалки Twist 22-09-2020 Атанас Георгиев безжични слушалки Twist 22-09-2020 Теодора Кирова безжични слушалки Twist 25-09-2020 Павлина Георгиева гривни Smart Fit 27-09-2020 Калоян Асенов гривни Smart Fit 30-09-2020 Кирил Георгиев безжични слушалки Twist 30-09-2020 Мария Хаджийска гривни Smart Fit 15-10-2020 Нели Панайотова ваучери за велосипед 15-10-2020 Лиляна Чакърова ваучери за велосипед 15-10-2020 Румяна Шаламанова ваучери за велосипед 15-10-2020 Милка Минчева ваучери за велосипед 15-10-2020 Сезен Хайриева ваучери за велосипед 15-10-2020 Ивайло Иванов ваучери за велосипед 15-10-2020 Ваня Стоянова ваучери за велосипед 15-10-2020 Диан Петров ваучери за пазаруване 15-10-2020 Веселин Василев ваучери за пазаруване 15-10-2020 Нели Костова ваучери за пазаруване 16-10-2020 Керанка Андонова ваучери за пазаруване 20-10-2020 Петранка Борисова ваучери за пазаруване 21-10-2020 Велина Сакаджиева ваучери за велосипед 28-10-2020 Милена Иванова ваучери за велосипед 28-10-2020 Петко Петков ваучери за пазаруване 29-10-2020 Ивайло Иванов ваучери за велосипед 29-10-2020 Димитър Митев ваучери за пазаруванеПромоциятасе организира и провежда на територията на Република България в магазините, предлагащи марките, участващи в Промоцията, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.
III. Срок на Промоцията

Във всеки един от търговските обекти, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.

Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.

В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Dare, Wanted, Crax, Tutku.
DARE Вафли 50 g
DARE пакет вафлични 112 g
WANTED POPS карамел 28 g
WANTED POPS кокос 28 g
WANTED POPS вафли 29 g
WANTED NUTS млечен 45 g
WANTED NUTS тъмен 45 g
WANTED NUTS млечен в пакет 140 g
WANTED NUTS тъмен в пакет 140 g
WANTED POPS кокос в пакет 126 g
WANTED POPS карамел в пакет 126 g
TUTKU бисквити 40 g
TUTKU бисквити 60 g
TUTKU бисквити 100 g
TUTKU бисквити 140 g
TUTKU бисквити 126 g
TUTKU бисквити 162 g
CRAX SESAME STICKS 40 g
CRAX SESAME STICKS 110 g
CRAX STICKS със сирене 40 g
CRAX STICKS със сирене 110 g
CRAX STICKS с билки 40 g
CRAX STICKS с билки 110 g
CRAX STICKS пикантни 40 g
CRAX STICKS пикантни 110 g
CRAX STICK със сол 52 g
CRAX STICK със сол 140 g

Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
24 бр. безжични слушалки Twist.
24 бр. електронни гривни за проследяване на физическата активност Smart Fit.
10 бр. ваучери за велосипед от Декатлон на стойност 400 лв.
7 бр. парични награди на стойност 400 лв.

Общата стойност на наградния фонд е 8 553,58 лв с ДДС.

За да участва за спечелванетона наградата, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията, на стойност минимум 4,00 (четири) лв.с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност минимум 4,00 (четири) лв.с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една награда, като за тази цел участникът трябва да
регистрира касовата си бележка, указвайки номер на касовата бележка и стойността на закупените промоционални продукти. Участникът трябва да запази касовата бележка, за да валидира направената покупка, ако бъде изтеглен като печеливш в промоцията.

Наградите по т. 10. ще бъдат изтеглени на лотариен принцип както следва:
- За участващите в периода 01.08 – 09.08 - 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки Twist;
- За участващите в периода 10.08 – 16.08 - 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки Twist;
- За участващите в периода 17.08 – 23.08 - 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки Twist;
- За участващите в периода 24.08 – 30.08 - 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки Twist;
- За участващите в периода 31.08 – 06.09 - 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки Twist;
- За участващите в периода 07.09 – 13.09 - 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки Twist;
- За участващите в периода 14.09 – 20.09 - 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки Twist;
- За участващите в периода 21.09 – 30.09 - 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки Twist;

След изтичане на пълния период на промоцията на 30.09.2020 г., в рамките на 15 календарни дни ще бъдат изтеглени печелившите 10 бр. ваучери за велосипед от Декатлон на стойност 400 лв. и 7 бр. парични награди на стойност 400 лв.

Победителите ще бъдат известени по телефон или имейл за това, че печелят и как могат да получат наградата си.

Наградите по т.10. ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на Изпълнителя, чрез изпращане по куриер на посочен от победителя адрес.

Не се допуска замяна на спечелените материални награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

При въпроси, свързани с наградите, участниците може да получат повече информация на телефон:+ 359 2 490 1341 или на e-mail: office@absentstudio.net

Всеки участник може да участва в Промоцията с повече от една касова бележка за покупка на промоционални продукти в промоционалния период при условие, че всяка от тях (касова бележка) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 4,00 (четири) лв. с ДДС.

Всеки участник в Промоцията може да регистрира до 10 касови бележки на ден, но да спечели само една награда по т. 10 за дадения период, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.

Участващата в томболата за наградите касова бележка се счита за невалидна за целите на Промоцията и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш вследните случаи:
1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.
2. Ако регистрираната касова бележка е за участващите продукти на стойност по-малка от 4,00 (четири) лв. с ДДС.
3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка, освен ако участието не се потвърди от законен представител.
5. В случай, че Изпълнителят или Организаторът прецени, че участващата бележка е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Изпълнителя и Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Печелившите на награда в Промоцията, за да получат наградата е необходимо:
•Да предоставят техни лични данни, посочени в настоящите Официални правила и в Политиката за защита на личните данни, свързана с Промоцията. Предоставянето на необходимите лични е доброволно и не е задължително, но без тях получаването на наградата няма да бъде възможно.

След като получат обаждане по телефона от представител или служител на Изпълнителя, всички изтеглени печеливши участници трябва да продиктуват своите лични данни, посочени в настоящите Официални правила, или да ги изпратят на имейл: vlado@absentstudio.net до 30.09.2020г.

В случай, че победителят не предостави гореописаните лични до 30.09.2020 г., на 01.10.2020г. Изпълнителят се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да потвърди наградата си по гореописания начин най-късно до 10.10.2020г. Изпълнителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 10.08.2020 г.г. –15.10.2020 г.
Краен срок - 30 септември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара