Спечелете продуктови награди от Леко


Краен срок - 10 август 2020

За да участва в томболата за награди, всяко лице трябва да отговори правилно чрез коментар под пост във Facebook страницата на Организатора на играта на въпрос, свързан с продуктите на марката ЛЕКО. По време на играта ще бъдат публикувани 3 /три/ различни поста, позиционирани на Facebook страницата на ЛЕКО. Всеки участник може да участва само по един път под съответния пост.

Оргахим АД си запазва правото да премахне всеки коментар, който не отговаря на добрия тон и е в разрез със стандартите за публикуване във Facebook, находящи се на следния интернет адрес https://www.facebook.com/communitystandards

Чрез участието си в играта, участниците изрично се съгласяват, при условие, че са спечелили награда да предоставят личните си данни с цел получаване на наградата и с цел последващи маркетингови активности на „Оргахим” АД.

Играта се състои от 3 поста с въпроси, които ще бъдат публикувани както следва:
- Пост 1 се публикува на 26.7.2020 г.
- Пост 2 се публикува на 31.7.2020 г
- Пост 3 се публикува на 05.8.2020 г.

Всеки един от трите поста в рамките на играта ще бъде активен за период от 4 /четири/ дни. В томболата за награди участват всички участници, които са дали правилен отговор в съответния активен период на даден пост. Отговорилите след края на активния период за даден пост няма да бъдат в включени в томболата.
- Пост 1 е активен от 26.7.2020 г. до 30.7.2020 г. включително.
- Пост 2 е активен от 31.7.2020 г. до 04.8.2020 г. включително.
- Пост 3 е активен от 05.8.2020 г. до 09.8.2020 г. включително.

Наградите са:
- за Пост 1 – 5 броя Леко със сребърни йони 4L
- за Пост 2 – 5 броя Леко Фасаген 4L
- за Пост 3 – 5 броя Леко Интерин 4L

Не се допуска замяна на спечелената награда с друга или предоставяне на паричната ѝ равностойност.

Печелившите ще бъдат обявени във Facebook страницата на ЛЕКО https://www.facebook.com/lekopage чрез три тегления веднага след края на всеки активен период на постовете в играта:
- 5 бр. печеливши за Пост 1 – на от 31.7.2020 г.
- 5 бр. печеливши за Пост 2 – на 06.8.2020 г.
- 5 бр. печеливши за Пост 3 – на 10.8.2020 г.

Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип от комисия, назначена от Организатора, чрез томбола измежду всички, които са заявили участие чрез коментар.

Организаторът ще се свърже с печелившите посредством съобщение във Facebook в рамките на 3 (три) работни дни от изтеглянето им. Ако някой от печелившите не отговори на изпратеното му съобщение в рамките на посочения в т. 7.1. срок, ще бъде изтеглен друг печеливш.

За да потвърди участието си и получи своята награда, печелившият трябва да отговори на получените съобщения във Facebook в рамките на 2 (два) дни.

Наградите ще бъдат изпратени от Организатора за негова сметка на всеки от печелившите участници с куриер до посочен от тях адрес.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара