Спечелете Huawei Mate Book XPro, P40 Pro & Watch GT2


Краен срок - 31 юли 2020

Не мечтай за победата, а снимай!

През 2020, участниците от България имат двоен шанс за победа! 🏆

Всяка твоя снимка или видео участва за големите награди на глобалния конкурс - три Гран При от 10 000 💲 и над 70 смартфона #HuaweiP40Pro!

Наградите на Huawei България са #HuaweiMateBookXPro, P40 Pro & Watch GT2.

„Конкурсът“ включва следните категории (“Категориите”):
1. Faces: Експериментирайте с идентичността и силата на портрета на вас самите, на него, нея или на тях.
2. Near Far: Откривайте нови места и нови изживявания с помощта на новите функционалности на камерата на телефона, като например телеобектив, широкоъгълна камера или снимание на макро.
3. Hello Life: Споделете емоция или вдъхновението от ежедневните преживявания.
4. Good Night: Уловете забавни моменти при слаба осветеност.
5. Storyteller: Разкажете история в поредица от 3 до 9 снимки, показващи емоция, промяна или откриване на тенденция.
6. Live Moments: Снимайте истории в по-малко от 10 минути (или поне 10 секунди).
Всички разпоредби в настоящите Общи условия, рефериращи към „снимка“, се отнасят съответно и до „видео“.
7. Независимо от точка 4.5 по-долу, Huawei България или всяко друго лице, упълномощено от Huawei България, има право да класифицира дадена снимка в категория, различна от „Категорията“, избрана от участника, ако избраната от участника категория се счита за неподходяща по някаква причина. Тази промяна на категория не изисква съгласието и/или уведомяването на участника.

Изображенията / видеоклиповете, които изпращате, могат да бъдат заснети и обработени само на телефон HUAWEI / HONOR, независимо че е разрешен софтуер за обработка на трети страни. Изображенията трябва да са във формат .jpg. Изображението не трябва да е по-малко от 1000 пиксела от по-късата страна, а обемът на данните на едно изображение не трябва да надвишава 20 MB. Видеоклиповете, които изпращате, могат да бъдат обработвани от компютърен или телефонен софтуер, но трябва да бъдат направени на телефон HUAWEI / HONOR. Обемът на данните на един видеоклип не трябва да надвишава 500 MB. Видеоклиповете трябва да са във формат .mp4.

В „Конкурса“ не се допускат до участие снимки, които вече са били публикувани с търговска цел – в списания, вестници, блогове, уебсайтове, реклами и т.н. или са печелили награди в предишни конкурси. Горното не се отнася за снимки, които са били използвани за лични цели и/или са били публикувани в личните блогове, уебсайтове или профилите в социалните мрежи на „Участника“.

Всеки „Участник“ трябва да избере в коя от гореизброените „Категории“ желае да участва.

Участието във всяка от „Категориите“ трябва да бъде придружено от заглавие на снимката по преценка на „Участника“

Всеки „Участник“ има право да качи до 30 снимки, като следва инструкциите на сайта (както е описано по-долу). В случай, че „Участникът“ качи 2 (две) или повече идентични снимки (представящи един и същи обект или място), Huawei България има право да дискфалифицира от „Конкурса“ една или всички подобни снимки на този „Участник“.

Снимките в „Конкурса“, както и техните заглавия и описания не трябва да включват незаконно съдържание, както и да нарушават приетите морални или социални стандарти и норми и други права. В частност снимките не могат да съдържат:

a) всякаква форма на клевета, обида, заплаха, обида на етническа основа, сексистко поведение, неприлично или насаждащо омраза;
b) всякаква форма на богохулство и ругатни;
c) всякакво съдържание нарушаващо правото на трети лица, включително, но не само правото на портрет или правото за достъп до лични данни;
d) всякакво съдържание представляващо реклама или акцент върху търговско послание или промоция на стоки, услуги, събития, бизнес, каузи свързани със събиране на средства или услуги с цел лична облага.

Huawei България или оторизирано от тях лице, може да изиска от „Участника“ допълнителна информация и/или документи удостоверяващи неговата самоличност, в частност изпълнението на задължението описано в точка 8.1 по-долу и/или изпълнението на всички условия за участие в „Конкурса“. По-конкретно, от „Участникът“ може да бъде поискано да предостави на Организатора оригиналните  и необработени файлове с подадените снимки, за да се потвърди изпълнение на условието описано в точка 5.1 по-горе.

Журито на конкурса („журито“) се назначава от Huawei България. Журито ще се състои по-специално от:
а) Представител на Huawei– Лонгруи Циу – Регионален мениджър на Huawei Consumer Business Group за България и Северна Македония;
б) Фотограф – Димитър Караниколов;
в) Представител на Националната художествена академия - Иван Тодоров Кюранов, гл. ас. д-р
6.2. Сред всички предложения, журито ще даде следните награди:
а) 1-ва награда; Huawei MateBook X Pro
б) 2-ра награда; Huawei P40 Pro
в) 3-та награда; Huawei Watch GT2

Докато избира наградените снимки, журито взема предвид следните характеристики на снимката:
а) художествена стойност;
б) качеството;
в) уникалност.

Гласуването на журито ще се проведе между 1 август 2020 г. и 10 август 2020 г.
Решенията на журито са окончателни и задължителни за всички участници в конкурса.

Обявяването на наградените снимки ще се състои на 14 август 2020 г. във Facebook.

Следните награди („Наградите“) ще бъдат връчени на Победителите:
а) Huawei MateBook X Pro - за победителите в 1-ва награда;
б) Huawei P40 Pro - за победителите в 2-ра награда;
в) Huawei Watch GT2 - за победителите в 3-та награда;

Huawei България си запазва правото допълнително да уточни детайлите на „Наградите“ (технически параметри на устройствата, цвят и др.) на свои начала, в по-късен етап, взимайки предвид наличността на дадена Награда.

Един участник може да спечели повече от една „Награда“. Снимка може да спечели „Награда“ в само една категория, и може да бъде наградена с „Победител на публиката“ и една от „Наградите“ изброени в точка 8.1 a – d.

Всеки спечелил „Участник“ ще бъде индивидуално уведомен чрез имейл относно победата с подробна информация за получаване на „Наградата“.

Наградите ще бъдат изпратени на Победителите в 21 (двадесет и един) дневен срок от датата на предоставяне на необходимата информация за доставка, номер на банкова сметка на Huawei България и изпълнение на всички условия от страна на Участника, и от страна на „Участника“ и специално, задълженията посочени в точки 5.5, 10.11 и 11 на настоящите „Общи условия и правила за участие“.

Победителите ще получат „Наградата“ си по банков път или с куриерска пратка (в случай, че наградата е предметна). „Наградите“ няма да бъдат дистрибутирани в брой.

Ако стойността на „Наградите“ надхвърля законовия праг за данъчно освобождаване, Huawei България, действайки като данъчен получател, събира еднократно платени данъци от участника, на когото е присъдена наградата. В такъв случай, към стойността на наградата ще добавена парична стойност (дължимия данък) в размер на 10% от стойността на „Наградата“ (или нетната стойност на не-паричната награда).

Добавената парично възнаграждение няма да бъде изплатено на “Победителя”, а ще бъде събрано от Huawei България и платена на съответното данъчно бюро според приложимите данъчни закони. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара