Спечелете Huawei Nova 5T, колонки, тениски, чаши и стекове с бира


Краен срок - 16 юли 2020

🥳🎁 Спечели с бира “Пустиняк”🥳🎁
“Покажи красивото и оцени истинското!”

Условията на играта са следните:
1️  Харесайте публикацията. ✅
2️ Изпратете ни снимка с бира “Пустиняк” сред природата и напишете вашите две имена и град/село (снимката ще публикуваме тук в нашият профил) ✅
3️  Последвайте @beerpustinyak ✅
4️  Да имате навършени 🔞 години! ✅
⚠️ ТОВА Е, ВЕЧЕ УЧАСТВАТЕ⚠️ *

➡️ Победителите ще бъдат 30. Те ще бъдат обявени на 16.07 (Четвъртък) в 20:00 часа. - 30 снимки които съберат най-много харесвания до 19:00 часа на 16.07.2020 г. ще бъдат нашите победители. Печелившите ще бъдат обявени тук в профила ни на стори, като коментар под този пост, и като публикуваме пост! *

🎁 Наградите са 🎁 🎉 1-во място : Смартфон🎉
🎉 2-ро място: Bluetooth колонка🎉
🎉 3-то място: Bluetooth колонка🎉
🎉 От 4-то до 13-то място: Фен тениски🎉
🎉 От 14-то до 20-то място: Комплект чаши на бира “Пустиняк”🎉 *

Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: всички продукти от марката „ПУСТИНЯК“  произведени от Организатора – „Ломско пиво“ АД

Организаторът има ангажимент да се свърже с победителя чрез социалната мрежа Instagram до 7 работни дни след обявяване не печелившите. Всеки, спечелил награда има възможност да я получи лично, като уточни с представителя на организатора деня и часа на получаваното.

При получаването на наградата  се подписва приемо – предавателен протокол.

Ако победителят не изяви желание да получи наградата, не уточни ден и час на получаването й или се откаже от получаването на наградата в 7-дневен срок от обявяването на печелившия, то тогава се пристъпва към обявяване на друг победител – следващият по брой събрани харесвания на снимка.

Наградата се връчва във вида, в който е обявена, не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната й равностойност.

Правото да се получи награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Печелившият участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочените по-горе условия.

Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физически лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в играта или получаването на награда.

С участието си в играта се приема, че участника се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са 30 броя.

1бр.  Смартфон GSM HUAWEI NOVA 5T  6.26 „, 128 GB, RAM 6 GB

2бр. Колонки  HUAWEI BLUETOOTH SPEAKER AM08

10бр. Тениски брандирани

7бр. Комплекта чаши (брандирани) – по две

10бр. Стекове бира „ ЯК ПУСТИНЯК“

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара