Спечелете дрон, протектор за домашно кино, пуфове и Johnnie Walker Black Label Pocket


Краен срок - 12 юли 2020

Наградите, определени за тази игра, са: 100 (сто) броя Johnnie Walker Black Label Pocket, 10 (десет) пуфа, 1 (един) брой мултимедиен проектор, 1 (един) брой дрон „MAVIC MINI“.

Участието в играта е обвързано с покупка.

Организаторът стартира играта с пост на стената на фейсбук страницата на Johnnie Walker България във Facebook (www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria), както и разпространява рекламни материали в част от търговските обекти.

Всеки участник е необходимо да закупи уиски Johnnie Walker на минимална стойност от 15 лв. с включен ДДС и да изпрати СМС на кратък номер 1780, регистрирайки комбинация от първа буква J на латиница и номера на касовия бон/фактура слято за закупеното уиски Johnnie Walker на минимална стойност 15 лв. с включен ДДС, като с това потвърждава, че е съгласен с официалните правила на играта.

*Цената на един SMS е 0,30 лв с влючен ДДС за абонати на А1, Теленор и Виваком.
**С изпращането на SMS на кратък номер 1780, участниците се съгласяват с условията на играта.

Участниците ще получат верификационен СМС след успешна регистрация.

Правилната регистрация на касовата бележка/фактура трябва да отговаря на следните изисквания: да се изпише първа буква J на латиница, слято с номера на касовия бон.
Повече информация участниците могат да получат на тел. 02 419 12 51 или 0898 150 551 от 9:00ч до 20:00ч. всеки работен ден.

Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

Процедура по получаване на наградите В случай че участниците са печеливши, след регистрацията, ще получат sms от Организатора, с който ги уведомява за спечелване на някоя от следните награди: Johnnie Walker Black Label Pocket или пуф. Победителите, които ще спечелят големите награди: 1 (един) брой мултимедиен проектор, 1 (един) брой дрон, ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 17.07.2020г. В жребия за големите награди участват всички успешно регистрирани участници, които не са спечелили малки награди.

Една регистрация може да спечели само една награда. Спечелилите малка награда ще бъдат известени със СМС за това, че печелят и следва в 7-дневен срок да се свържат с кол център на посочените телефони, за да оставят координати за изпращане на наградата. Организаторът ще се свърже със спечелилите големите награди след изтеглянето им. 6. Право на участие Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира, с повече от една касова бележка за уиски Johnnie Walker, при условие, че всяка от тях (бележка) доказва покупка на уиски Johnnie Walker в размер на минимум 15 лева, с включен ДДС. Една касова бележка дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка. В играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните семейства.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара