Спечелете кошници с продукти и плюшени играчки от Danonino


Играта е приключила!

Печеливши:
Анета Филипова
Силвия Пенчева
Cvetanka Radeva



🤸‍♀ ИГРАЙ И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ! 🤸‍♂

☝ Дино е подготвил страхотна творческа игра за теб и твоя малчуган, с която да развихрите заедно въображението си!

👉 Ето какво трябва да направите - изпратете ни на лично съобщение 🖌 рисунка, стихче, разказ/история или 🎶 песен, която да описва следващото приключение на Дино.

👌 На 1.06 ще подарим на 3 от вас плюшена играчка Дино и кошница с 15 Danonino продуктa.

➡ Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в live видео тук на нашата страница.


В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

В Кампанията нямат право да участват служителите на „Данон Сердика“ АД и „М3“ ЕООД, както и техни роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен.

За участие в Играта не е необходимо закупуването на продукт.

Всеки Участник участва еднократно в томболата, независимо от броя на изпратените материали.

Изпратеното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/. Администраторът, от името на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на комисия, съставена от представители на Организатора и Изпълнителя, на случаен принцип измежду всички участници, регистрирали се за участие в Играта по реда и при условията на тези Правила през периода на провеждане на Играта. Победителите ще бъдат обявени на живо на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/ в 16:00 часа на 1.06.2020 г. и обявени в пост в 18:00 часа, съдържащ две имена на всеки един от петимата победители.

В срок до 5 (пет) работни дни от обявяването на печелившите участници, съгласно т. 5.4. от Правилата, всеки от тях трябва да се свърже с Организатора и да му предостави данните за доставка, необходими за предоставяне на наградата, като изпрати на лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria, съдържащо трите му имена/три имена на лицето, което ще получи наградата, телефон за връзка и адрес за доставка, като адреса може да бъде избран от печелившия офис на куриер.

Наградата ще бъде изпратена чрез куриер за сметка на Организатора до предоставения от участника адрес, съгласно т. 6.1, в срок от 5 работни дни от получаване на информация от негова страна за адреса за доставка.

Краен срок - 1 юни 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара