Спечелете ваучери за детски велосипед от Avon


Краен срок - 1 юни 2020

🎁 Създай акаунт в AVON сега и можеш да спечелиш ваучер за детски велосипед.

Зарадвай детето си по повод 1 юни. 🧒👦
Лесно е – ✔️ регистрирай се и пазарувай за минимум 30 лв в периода ✔️ 27.05-01.06 и автоматично участваш в томбола за ✔️ два ваучера за детски велосипед на стойност 350 лв всеки.

Победителите ще обявим на ✔️ 2 юни!

Участник в промоционалната активност и томболата за награди може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

Всеки желаещ да участва, трябва да:

1. Създаде свой акаунт в AVON в периода 27 май-01 юни, на www.avon.bg. При създаване на акаунт, потребителят се регистрира чрез предоставяне на контакти: име и фамилия, дата на раждане, мобилен телефон, имейл адрес, пощенски код. Регистрационната форма е придружена от съгласие за предоставяне на лични данни, които се вписват в базите данни на EЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

2. Да поръча продукти на стойност минимум 30 лв. в периода на промоционалната активност -  от 12:00 часа на 27.05.2020 година до 18:00 часа на 01.06.2020 година

3. Със създаден акаунт и поръчка, участва автоматично в томбола за награда ваучер за детски велосипед от магазин Drag Zone, на стойност 350 лв.

Допустимо е само едно участие от уникален/персонален акаунт.

Наградите в томболата са 2 бр. детски велосипеди от магазини Drag Zone, на стойност до 350 лв. всеки.

Победителите ще получат своите награди под формата на ваучер за покупка на детско колело от магазини Drag Zone, или от електронния магазин https://dragzone.bg

Победителите ще получат ваучерите по куриер, с обратна разписка, и след подписване на приемно-предаватален протокол, в срок до 10 дни след теглене на наградите, на посочен от тях адрес.

Ваучерът не може да бъде използван за покупка на друг артикул/артикули, различен/различни от детски велосипед, нито да бъде разменян срещу паричната равностойност на наградата.

При избор на поръчка на наградата от електронния магазин  https://dragzone.bg, важат правилата за доставка на доставчикът на наградата Drag Zone, обявени на тяхната страница.

Наградите ще бъдат изтеглени на 02 юни 2020 година. Ще бъдат изтелени 2 (двама) печеливши и 4 резерви. Печелившите ще се теглят в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията, до 18:00 часа на 01.06.2020 г.

Наградата от промоционалната активност не може да бъде заменяна с друга или с паричната си равностойност.

Всеки от резервните печеливши Участници може да замести титулярните печеливши, при условие, че същите не могат да бъдат открити в срод от 2 дни, и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на Организатора и тук на -www.avon.bg/tombola  до 2 дни от приключване на активацията.

В Срок до 5 дни след обявяване на печелившите Участници, Организаторът се свързва с тях на предоставения телефонен номер и/или имейл адрес.

В случай, че някой от печелившите Участници не може да бъде открит на предоставения от него телефонен номер и/или имейл адрес или не може да получи наградата в срок и/или не е изпълнил условията на настоящите правила, правото да получи наградата преминава върху първия (а впоследствие евентуално – върху следващ), изтеглен в томболата резервен печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

Наградата от томболата се получава по куриер, на предсотавен от печелившия Участник адрес, след валидиране самоличността с лична карта и подписване на приемно-предавателен протокол за получаване, предоставен от куриерът. С подписване на протокола, печелившият Участник декларира, че е получил наградата в срок и е запознат с правилата на получаването й.

Участник, който не е получил награда си от куриерската фирма в срок от 20 (двадесет) дни от след края на Промоционалната активност и обявяването на печелившите се счита, че се е отказал от получаването й.

Участието в тази кампания включва съгласието, че имената на участника, ако той бъде победител,  ще бъдат огласени публично, съгласно действащото законодателство.

Всеки участник се съгласява и приема, че спечелването на награда в Томболата може да породи допълнителни разходи за участника, които не са включени в наградата, включително задължения по ЗДДФЛ. Участникът е отговорен за заплащането за негова сметка на всички разходи, свързани с получаването и използването на награда от Томболата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара