Спечелете 2400 плюшени играчки "Дино" от Danonino


Краен срок - 13 май 2018

Участието в играта за седмични награди е обвързано с едновременното закупуване на поне
2 /два/ броя продукти от марката Данонино (ДАНОНИНО банан/малина 4x50г,
ДАНОНИНО ягода/кайсия 4x50г, ДАНОНИНО боровинка/банан 4x50г, ДАНОНИНО ягода/
череша/малина 6х50, ДАНОНИНО ягода/ванилия 2х90 г, ДАНОНИНО боровинка/праскова-
круша 2х90 г, ДАНОНИНО напитка с Банан ( 4х100г), ДАНОНИНО напитка с Ягода
( 4х100г))

Участници, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в
томбола за спечелване на седмични награди детска плюшена играчка „Дино”.
Регистрирането на една касова бележка, удостоверяваща закупуването на 2 броя Данонино,
дава право на участие за тегленето за седмична награда.

Броят включвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани
кодове от касови бележки за участие. Например: При регистрация на 5 /пет/ касови бележки,
всяка от която удостоверява изпълнението на минимално условие за закупуване на поне 2 /
два/ броя продукти с марката Данонино, участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията
за награда.

Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Всяка нова регистрирана касова бележка се натрупва за участие в тегленията на наградите
за целия период на играта, посочен в Раздел 2.

При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 2
или повече броя продукти с марката Данонино, участникът се включва автоматично в
съответното теглене за седмична награда. В случай че спечели седмична награда,
участникът губи правото си за участие за този вид награда занапред, считано от момента на
уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

Уникалният идентификатор на всеки участник, използван при тегленията на седмичните
награди, е създаденият му профил на сайт www. danonino .bg / imagination , имейл адресът и
телефонът му. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите,
участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно
да посочи същия имейл при регистрация си за участие в играта на интернет страницата:
www . danonino .bg / imagination , за да може системата да отброи правилно успешно
регистрираните касови бележки.
Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на ден.

За периода на играта Организаторът ще раздаде общо 2400 награди – плюшени играчки
„Дино” чрез теглене на победители. Всяко теглене е на случаен принцип.

Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за
разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от
Организатора.

Седмичните награди ще се теглят всеки понеделник, стартирайки от 16.04 (23.04, 30.04,
07.05, 14.05, 21.05). В тях ще се включат всички регистрирали кодове от касови бележки,
удостоверяващи закупуването на 2 броя продукти с марката Данонино наведнъж, считано
от началото на промоцията до 24.00 часа на предишния ден. Всяка седмица ще се теглят
400 печеливши .

Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www . danonino .bg / imagination и
ще бъдат информирани с мейл или по телефона в рамките на 72 часа от изтеглянето им.

Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ
имейл и/или телефон) за периода на промоцията!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят
регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки
Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде
автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло
на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на
опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ
УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ, В
СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ И
ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА,
ОРГАНИЗАТОРЪТ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ,
ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА
ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!

Печелившите участници, ще бъдат известени на страницата на организатора и чрез имейл и/
или телефон, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за
получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на
известието в посочения срок, губят правото си да получат наградата. Ако който и да е от
обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред,
съответната награда остава неразпределена.

Седмични награди ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес
чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от
получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът ще прозвъни
спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на
печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 5 работни дни може да бъде получена наградата.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара