Спечелете семеен уикенд в Стокхолм и 60 ваучера по 60 лв. от IKEA


Краен срок - 31 май 2020

Пазарувай и спечели безценно преживяване в Швеция

Пазарувай в магазин ИКЕА София, ИКЕА центрове за поръчки или онлайн на IKEA.bg за над 60 лв. Плати безконтактно или онлайн с Mastercard® и участвай в томбола за семеен уикенд в Швеция и още награди.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазин ИКЕА гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас и ИКЕА онлайн магазин („Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 60,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно или онлайн с Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания), и след това регистрира данните от покупката на сайта ikea.bg/Swedentrip, като следва посочената там процедура, участва в Промоционалната кампания. За регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, обект, в който е извършил покупката (във връзка с която извършва регистрацията), най-близък ИКЕА обект за получаване на награда „ваучер“ (при спечелване на такава), както и дата и сума на трансакцията, в резултат на която извършва регистрацията.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, като всяка покупка над 60,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на данните от покупката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания. Вместо ПОС бележката, Печелившият може да предостави и документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Когато покупката е направена чрез ИКЕА онлайн магазин, Печелившият следва да представи извлечение от банката-картоиздател, доказващо заплащане на закупените от Организатора стоки, дата и сума на транзакцията.

В Промоционалната кампания се раздават общо 63 (шестдесет и три) броя награди, както следва:

    3 големи награди – уикенд за четиричленно семейство (до двама възрастни с до две деца) в Стокхолм. Наградите включват: самолетни билети от София до Стокхолм и обратно с включени трансфери летище-хотел, хотел-летище, в Стокхолм; две нощувки в Стокхолм в хотел 3*; медицинска застраховка; билети за посещение в два музея и резервация за ресторант.

Пътуването ще бъде организирано в срок до 3 месеца след спечелването на награда. Възможните дати за пътуване се съгласуват между печелившите и Агенцията и зависят от наличност на самолетни билети и хотелско настаняване към момента на потвърждаване на датите. Изборът на авиокомпания, хотел, музеи и ресторант се правят от Организатора и Агенцията. Големите награди предвиждат семейно пътуване за родител или родители с до две деца. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с повече от две деца, печелившите участници решават с кои деца да споделят наградата, като следва да поемат всички разноски за трето и повече деца, ако желаят същите да са част от семейното им пътуване. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с по-малко членове, печелившите участници нямат право да изискат с тях да пътуват други членове от семейството или други лица – наградата покрива единствено родител/и с до две деца.

    60 броя ваучери за подарък ИКЕА, с които може да се пазарува в магазин ИКЕА гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас, ИКЕА Бистро и ИКЕА Ресторант и Кафе, и ИКЕА магазин за шведска храна в гр. София и ИКЕА онлайн магазин на стойност 60,00 лева с ДДС всеки.

Използването на наличността по ваучера се осъществява в местната валута - лев. Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за тридесет и шест (36) месеца от момента на последната му употреба. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не го подменя. Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената за покупките. Срещу ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари. Организаторът си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия и предпоставки за използване на ваучерите за подарък.

Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 3 тегления. Всеки месец ще се тегли по една от големите награди и по 20 от ваучерите, както следва:

    1-во теглене: на 03.04.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 01.03.2020 г., 00:00 ч. до 31.03.2020 г., 23:59 ч. включително.
    2-ро теглене: на 07.05.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 01.04.2020 г., 00:00 ч. до 30.04.2020 г., 23:59 ч. включително.
    3-то теглене: на 03.06.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 01.05.2020 г., 00:00 ч. до 31.05.2020 г., 23:59 ч. включително.

Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Печеливш Участник от един период не участва в тегленето в следващи периоди. Освен печеливш, при всяко теглене за голяма награда ще бъдат изтегляни по 2 резервни Участника.

Спечелилите голяма награда Участници ще бъдат информирани чрез телефонно обаждане или по електронна поща, на предоставените от тях телефонен номер/адрес на електронна поща при регистрацията им на сайта ikea.bg/Swedentrip, в срок до 3 дни след изтеглянето им. В случай че печеливш Участник не бъде открит (напр. грешен/невалиден адрес на електронна поща и невъзможност за свързване по телефон) или не потвърди обратно по електронна поща получаването на наградата в срок от 3 дни от уведомяването му, наградата ще бъде предоставена на първия резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. Горепосочените правила за уведомяване и получаване на голяма награда се прилагат съответно за резервните участници. Ако и последният резервен Участник не може да получи голяма награда, същата се губи окончателно и Организаторът не е длъжен да я предоставя. Спечелилите голяма награда Участници ще бъдат обявявани и на сайта на Организатора ikea.bg/Swedentrip (чрез изписване на първо име и фамилия и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации).

Спечелилите ваучери за подарък ИКЕА ще бъдат информирани посредством обявяване на сайта на Организатора до два дни след датата на изтеглянето им, чрез изписване на първо име и фамилия, и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации. В случай че печеливш Участник не получи наградата си (ваучери за подарък ИКЕА) в срок до един месец от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.

Списъкът с печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1756, ул. Околовръстен път № 216.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. При получаване на награда печелившият Участник трябва да предостави печелившата ПОС бележка или документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Организаторът може да изиска от печелившите да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответни документи.

Наградите се получават след легитимация с документ за самоличност на място в най-близкия обект на Организатора (магазин ИКЕА, гр. София, сектор „Обслужване на клиенти”, и на касите в ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас) срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Спечелилите голяма награда ще бъдат информирани за подробностите по пътуването на предоставените от тях при регистрацията на сайта ikea.bg/Swedentrip, телефон или електронна поща.

Печелившите се считат уведомени, че наградите подлежат на облагане с окончателен данък по смисъла и реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. По повод задължението на Организатора за заплащане на дължимите данъци, както и подаване на всички и всякакви необходими документи към компетентните държавни органи, включително деклариране на обстоятелства в тази връзка, печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят необходимата информация съгласно действащото законодателство (това би могло да са пълни имена, ЕГН и т.н.), които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившия, ако такова възникне. При поискване от страна на печеливш и ако това се изисква от действащото законодателство, Организаторът издава служебна бележка в полза на печелившия за предоставените награди и заплатените данъци в тази връзка.

Организаторът може да поиска направата на снимки и/ или видеозаписи на Печелившите и/или техни придружители във връзка със спечелените от тях награди (по време на получаването на наградите, по време на използването на наградите, в т.ч. по време на екскурзиите), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Промоционална кампания. Снимките и/ или видеозаписите ще се използват на сайта на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.).


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара