Спечелете 10 комплекта раница, Fitbit гривна и ваучер от Always


Краен срок - 31 март 2020

Играй с Лили Дрогерие и Always 💜
Бъди свежа и защитена всеки един ден. 🌸

За да участваш:
✔ Купи пакет Always Platinum Duo или Trio от магазините на Лили Дрогерие и регистрирай касовата бележка тук

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са 10 (десет) броя подаръчни пакети, всеки от които съдържа следните продукти:
• Раница Always на стойност 57 лв.
• Fitbit Inspire HR гривна на стойност 198.99 лв.
• Ваучер за пазаруване в Оysho на стойност 100 лв.
• 3 пакета дамски превръзки Always Platinum, всеки от които на стойност 2.42 лв.

Всяка награда е на обща стойност 363.25 лв.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.


В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи пакет Always Platinum Duo или Trio от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: www.facebook.com/LillyDrogerieBG, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 дни след края на кампанията и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 10 печеливши участници и 10 резервни.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.
Имената на спечелите ще бъдат обявени на 10.04.2020г до 18:00 часа.

В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

Изпращането на наградите до избрани от печелившите участници търговски обекти на Партньора се изпълнява до 7 дни след предоставяне на Организатора на всички данни, необходими за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Наградата по раздел 7 е на единична стойност 363.25 лв. с ДДС. Тъй като наградата е на стойност над 100 лв., следва тя да бъде обложена на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 10.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара