Спечелете велосипеди, колички, часовници, якета и още много награди от Shell и BMW


Краен срок - 6 май 2018

Забележителните награди от серията BMW Motorsport могат да бъдат твои! Включи се в седмичните томболи на Shell.

Ето как:

    Зареди минимум 25 л гориво в Shell
    Вземи скреч карта с уникален код от касата

    Минимум 25 л от горивата Shell V-Power = 2 скреч карти. Минимум 25 л от горивата Shell FuelSave и Shell AutoGas = 1 скреч карта. Запази скреч картата до края на промоцията!

    Регистрирай уникалния код и своите контакти в регистрационната форма по-долу

Вземи 200 ClubSmart точки бонус, ако си участник в Програмата за лоялност на Shell! Просто въведи номера на картата си. Ако нямаш ClubSmart карта, можеш да вземеш напълно безплатно от всеки търговски комплекс Shell. Когато 200 бонус точки се начислят по твоя ClubSmart баланс, можеш да ги обмениш за 2 бр. еспресо в Shell или да ги събираш за друга награда по избор.

За да участват в Играта, лицата, които отговарят на условията по Раздел 4, трябва да заредят минимум 25 (двадесет и пет) литра гориво Shell в рамките на едно посещение в някой от търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията. След като заредят и заплатят горивото, участниците имат право да получат скреч карта/и от касата в търговския комплекс Shell, както следва:

1.При зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на минимум 25 (двадесет и пет) литра на един от следните видове гориво: Shell V-Power, Shell V-Power Diesel и Shell VPower Racing потребителят има право да получи 2 (два) бр. скреч карти за участие в Промоцията. За избягване на съмнение, при покупка на по-голямо от минималното количество гориво и при две отделни покупки на гориво над минимума от 25 литра участникът не може да получи по-голям брой скреч карти Например: при покупка на 50 (петдесет) литра гориво Shell V-Power потребителят получава две скреч карти, а не четири. При две отделни покупки в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell, всяка една на 25 или повече литра гориво Shell VPower, потребителят получава две, а не четири скреч карти за участие в
Промоцията.

2. При зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на минимум 25 (двадесет и пет) литра на един от следните видове гориво: Shell FuelSave 95, Shell FuelSave Diesel или Shell AutoGas потребителят има право да получи 1 (един) бр. скреч карта за участие в Промоцията. За избягване на съмнение, при покупка на по-голямо от минималното количество гориво и при две отделни покупки на гориво над минимума от 25 литра участникът не може да получи по-голям брой скреч карти. Например: при покупка на 50 (петдесет) литра гориво Shell FuelSave 95 потребителят получава една скреч карта, а не две. При две отделни покупки в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell, всяка една на 25 или повече литра гориво Shell FuelSave 95, Shell FuelSave Diesel или Shell AutoGas, потребителят има право да получи една, а не две скреч карти за участие в Промоцията.

3. При комбинирано зареждане в рамките на едно посещение в търговски комплекс Shell на Shell AutoGas и друг вид гориво на общо количество минимум 25 (двадесет и пет) литра Shell AutoGas и друго гориво потребителят има право да получи 1 (един) бр. скреч карта. За избягване на съмнение, при покупка на Shell AutoGas и друго гориво с общо количество по-
голямо от минималното общо количество от 25 литра и при две отделни комбинирани зареждания над минимума от 25 литра участникът не може да получи по-голям брой скреч карти. Например: при покупка на общо 50 (петдесет) литра Shell AutoGas и Shell FuelSave 95 потребителят получава една скреч карта, а не два. При две отделни комбинирани зареждания, всяко едно с общо количество над 25 литра Shell AutoGas и друг вид гориво в рамките на
едно посещение в търговски комплекс Shell, потребителят има право да получи една, а не две скреч карти за участие в Промоцията.

Върху всяка една от скреч картите е отпечатан уникален код, с който Участникът трябва да се регистрира за участие в играта, като в Периода на провеждане посети уебсайта на Играта www.shell.bg/bmw. Участникът задължително трябва да попълни коректно следните данни в полетата на регистрационната форма, обозначени на уебсайта със със звезда - „*“ и с пояснителен текст „Всички полета със „*“ са задължителни“:
1. уникален код от скреч картата. Един уникален код може да бъде регистриран само веднъж в рамките на Периода на Провеждане на Промоцията.
2. мобилен телефонен номер;
3. имейл адрес;
4. собствено и фамилно име (на български език и на кирилица).

За да завърши регистрацията и да се включи в Играта, Участникът трябва да натисне бутона „Потвърди“, след като е въвел данните по т.5.2. по-горе.

Участниците в Играта, които са членове на Програмата на Организатора за лоялни клиенти ClubSmart и притежават валидна ClubSmart карта, могат да получат еднократен бонус от 200 (двеста) ClubSmart точки, ако при регистрацията си за участие при условията на т.5.2. по-горе въведат и номера на своята ClubSmart карта в обозначеното за това поле. Бонус точките ще бъдат начислени в ClubSmart баланса на участника в срок до 15 (петнадесет) работни дни след края на Играта. Член на Програмата ClubSmart може да стане напълно безплатно всяко пълнолетно физическо лице с постоянен адрес в България, като посети търговски комплекс Shell, попълни формуляр за участие и получи своята ClubSmart карта незабавно на място в търговския комплекс. Повече информация за Програмата ClubSmart може да се получи на касата на търговските коплекси Shell, в Интернет на адрес www.shellsmart.com, както и
от Центъра за клиенти ClubSmart на безплатна телефонна линия 0800 11515 всеки работен ден между 09:00 и 18:00 ч.

Ако желаят, Участниците могат да дадат съгласието си да получават актуална информация за Shell и/или за BMW на посочения имейл адрес в регистрационната форма. Съгласието не е условие за участие в Играта и може да бъде оттеглено по всяко време на адрес www.shellsmart.com, както и от Центъра за клиенти ClubSmart на безплатна телефонна линия 0800 11515 всеки работен ден между 09:00 и 18:00 ч.

Участниците в Промоцията трябва да запазят скреч картите, с които са се регистрирали за участие, и да ги представят в случай че спечелят награда, както е посочено в т. 8.2. от настоящите Правила.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в седмична томбола за награди, описани в Раздел 6 от настоящите Правила, както следва:
1. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 05.03.2018 г. до 23:59 ч. на 11.03.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 12.03.2018 г.;
2. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 12.03.2018 г. до 23:59 ч. на 18.03.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 19.03.2018 г.;
3. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 19.03.2018 г. до 23:59 ч. на 25.03.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 26.03.2018 г.;
4. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 26.03.2018 г. до 23:59 ч. на 01.04.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 02.04.2018 г.;
5. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 02.04.2018 г. до 23:59 ч. на 08.04.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 09.04.2018 г.;
6. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 09.04.2018 г. до 23:59 ч. на 15.04.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 16.04.2018 г.;
7. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 16.04.2018 г. до 23:59 ч. на 22.04.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 23.04.2018 г.;
8. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 23.04.2018 г. до 23:59 ч. на 29.04.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 30.04.2018 г.;
9. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 30.04.2018 г. до 23:59 ч. на 06.05.2018 г. участват в томбола, която ще се проведе на 07.05.2018 г.

Регистрация за участие може да се извърши и в календарен ден, различен от деня, в който Участникът е закупил гориво и е получил скреч карта. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 05.03.2018 г. или след 24:00 ч. на 06.05.2018 г. е невалидна и няма да участва в Играта.

Максималният брой на регистрациите, които един участник може направи през всеки един от периодите по т. 5.7. по-горе, е 10 (десет). Например: в периода от 0:00 ч. на 26.03.2018 г. до 23:59 ч. на 01.04.2018 г. един участник може да се регистрира за участие не повече от десет пъти. При всяка регистрация участникът трябва да посочи един и същ мобилен телефонен
номер и имейл адрес. Регистрации на един участник с различен мобилен телефонен номер и/или имейл адрес е невалидна.

Един участник може да се регистрира за участие за всеки един от периодите по т.5.7. при условие, че е спазил изискванията на настоящите Правила. При всяка регистрация участникът трябва да посочи един и същ мобилен телефонен номер и имейл адрес. Регистрация на един участник с различен мобилен телефонен номер и/или имейл адрес е невалидна.

Бонусът от 200 (двеста) ClubSmart точки по т.5.3. за членовете на Програмата ClubSmart е еднократен и се начислява при първата регистрация на Участника за участие. При евентуални следващи регистрации нов бонус не се дължи и няма да бъде начисляван.

Общият брой на наградите в настоящата Промоция е следният:
1. девет велосипеда BMW Cruise 2016 – по един за всеки от периодите по т. 5.7.
2. девет детски състезателни колички BMW Baby Racer III Motorsport – по една за всеки от периодите по т. 5.7.
3. девет броя мъжки спортен хронограф Motorsport ICE Watch – по един за всеки от периодите по т. 5.7.
4. девет часовника Motorsport ICE Watch – по един за всеки от периодите по т.5.7.
5. двадесет и седем спортни чанти BMW Motorsport – по три за всеки от периодите по т.5.7.
6. двадесет и седем модела BMW M6 GT3, 1:18, - по три за всеки от периодите по т.5.7.
7. деветдесет якета Motorsport (мъжко или дамско, по избор на печелившия) – по десет за всеки от периодите по т.5.7.
8. деветдесет тениски BMW Motorsport Fan (мъжка или дамска, по избор на печелившия) – по десет за всеки от периодите по т.5.7.
9. деветдесет шапки BMW Motorsport Fan – по десет за всеки от периодите по т.5.7.
10. деветдесет ключодържатели BMW Motorsport – по десет за всеки от периодите по т.5.7.

В рамките на Периода на провеждане един Участник има право да получи само една награда.

Визуализациите на наградите върху рекламните материали в търговски комплекси Shell са с илюстративна цел. Възможни са разлики с наградите, които ще бъдат предоставени.

Определянето на печелившите участници, регистрирали се във всеки един от периодите по т.5.7., се извършва чрез томбола на следните дати: 12.03.2018 г., 19.03.2018 г., 26.03.2018 г., 02.04.2018 г., 09.04.2018 г., 16.04.2018 г., 23.04.2018 г., 30.04.2018 г. и 07.05.2018 г. Най-напред се определя печелившият на наградата по т.6.1.1., след това – на наградата по т.6.1.2. и т. н. Накрая, за всяка от наградите се тегли и по един резервен печеливш.

Резултатите от томболите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на съответната томбола на уебсайта на Играта www.shell.bg/bmw. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на част от мобилните телефонни номера на печелившите участници (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок до края на деня, следващ датата на провеждане на томболата, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда с електронно съобщение, изпратено на имейла на Участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта.

Спечелилите участници се задължават да предоставят на Организатора необходимата информация за получаване на наградата (трите си имена и данни от документ за самоличност, място и адрес за доставка на наградата) по имейл в отговор на имейла, получен от Организатора, най-късно до десет календарни дни след провеждане на томболата. Участникът губи правото си да получи наградата в случай, че не е предоставил необходимата информация
в посочения срок. В този случай Организаторът уведомява резервния печеливш по посочените в 7.3. начини.

Наградите се доставят в срок до 30 (тридесет) дни след предоставяне на всички необходими данни от страна на печелившия участник за получаване на наградата.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара