Спечелете таблет Lenovo, слушалки и сладки награди ЧУДО


Краен срок - 8 май 2018

Механизъм на играта
• Заснемете видео с участието на продукт с бранд ЧУДО – професионално заснето или любителско
• Изпратете го като ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ във facebook страницата на „ЗИВ” ЕООД до 01.05.2018
• Следете канала на „ЗИВ” ЕООД в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCsR48OHiTP5zDdM7yer-04w/videos?view_as=subscriber), където ще публикуваме всички изпратени клипове.
• Клиповете ще се състезават на база гледания и харесвания в YouTube.
• На 08.05.2018 ще обявим наградените в страницата на „ЗИВ” ЕООД във facebook

Победителите, дванадесет (12) на брой, ще бъдат определени на 08.05.2018 г., и обявени до 15:00 ч. на същата дата с пост на Facebook страницата на „ЗИВ” ЕООД. Определените участници ще бъдат уведомени и ще трябва да посочат телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.
Ако обявен победител не потърси наградата си в 10 /десет/-дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг участник - резервен победител. За резервния победител важат същите правила, както и за първоначалния победител. Резервните победители ще бъдат определени на 18.05.2018 г. в зависимост от събраните реакции. Получаването на наградата ще бъде договорено от двете страни след получаване на съответното писмено потвърждение от победителя.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

Награди: Наградите в Промоцията са както следва:
• Първа награда – за най-много харесвания: 1 бр. Таблет LENOVO YOGA TAB 3-850F или подобен от същия ценови клас, с пакет рекламни материали и продукти с марката Sweet Plus+
• Втора награда – за най-много гледания: 1 бр. Блутут слушалки SONY MDR-ZX330BT или подобни от същия ценови клас, с пакет рекламни материали и продукти с марката Sweet Plus+
• Поощрителни награди – разпределени на случаен принцип: 10 бр. боксове по 24 бр.  Вафлени торти ЧУДО с фъстъци

Всички видеа/клипове, изпратени за участие в Конкурса трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците (включително чрез своите родители/настойници) декларират, че са автори/носители на авторските права върху всяко видео/клип, което изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните клипове на трети лица. С изпращането на съответното видео участникът отстъпва на Организатора изключителното право да използва видео/клип, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до видеата/клиповете или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко лице. Изключителните права се отстъпват за максимално допустимия от закона срок. Организаторът не дължи възнаграждение на участниците, във връзка с използването на изпращаните от тях видеа/клипове. С изпращането им, видеата/клиповете стават изключителна собственост на Организатора, без да се дължи каквото и да е възнаграждение на участниците.

В конкурса няма да участват видеа/клипове, за които бъде счетено, че не са авторски, които са с вулгарно съдържание, които са публикувани в „Timeline / Дневника” на Facebook страницата на „ЗИВ” ЕООД, както и в коментар под някоя публикация във Facebook страницата на „ЗИВ” ЕООД.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара