Спечелете 15 ваучера по 150 лв. за бензиностанции Петрол

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши номера на бележки:

902211
835725
897100
425998
427391
288041
900141
441745
279513
835548
553484
431909
466047
390417
468129

Как се участва:

Чрез покупка на два броя Nescafe® кен и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда само в обектите на Петрол на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти: Nescafe® Cappuccino кен, Nescafe® Latte кен, Nescafe® Caramel кен и Nescafe® Americano кен.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 15 (петнадесет) подаръчни ваучери за зареждане на гориво от бензиностанции „Петрол“, всеки на стойност 150 лв.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи два броя от участващите в играта продукти Nescafe® Cappuccino кен, Nescafe® Latte кен, Nescafe® Caramel кен или Nescafe® Americano кен в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта, посочен в т.2(1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nescafe.bg/Icedcoffee-Petrol-promo.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 31.08.2023 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 15 (словом: петнадесет) печеливши и 3 (словом: три) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове ще бъдат публикувани до 15.09.2023 г. на Сайта на играта www.nescafe.bg/Icedcoffee-Petrol-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Краен срок - 31 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара