Спечелете грамофон, Bluetooth слушалки и 20 годишни абонамента за Spotify

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Bushmills и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Вземи Black Bush или друг продукт Bushmills, регистрирай касовата бележка на Bushmills.bg и може да спечелиш грамофон и любимите 10 плочи на Орлин Павлов, 1 от 3 Bluetooth слушалки или 1 от 20 годишни абонамента за Spotify

За да се включат в Кампанията, Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като влязат на уебсайта www.bushmills.bg  и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Телефонен номер
(*) Код на касовата бележка
(*) Дата на издаване на касовата бележка
(*) Отбележат вида на закупения артикул Bushmills
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията

Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на списъка с печеливши и да ги представят на Организаторите при поискване и за да удостоверят покупката при спечелване на награда.

Организаторите запазват своето право да поискат и проверят всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.

Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията.

Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:

    BUSHMILLS ORIGINAL (0,7L, 1L, 1,75L);
    BUSHMILLS CARIBBEAN RUM CASK FINISH (0,7L);
    BUSHMILLS AMERICAN OAK CASK FINISH (0,7L);
    BUSHMILLS BLACK BUSH (1L, 0,7L);
    BUSHMILLS 10 YEARS OLD;
    BUSHMILLS 16 YEARS OLD;
    BUSHMILLS 21 YEARS OLD;
    ВСИЧКИ ПОДАРЪЧНИ ПАКЕТИ BUSHMILLS;

Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено на 04.06.2024 г.

В тегленето участват всички валидни регистрации на един и същ участник, но във всеки случай един участник има право да получи само една награда в хода на цялата игра.

Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („печеливш участник”) имат право да получат една от следните награди:

1 брой грамофон с 10 плочи;
3 броя слушалки;
20 броя годишни абонамента за Spotify

Печелившите участици се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиресет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглен печеливш участник, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес winners@bushmills.bg  в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако печелившия участник откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок 72 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен печеливш участник.

Изтегленият печеливш участник за награда на пазарна стойност над 100 лв трябва да изпрати три имена, ЕГН и касова бележка, доказваща покупката, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия

Изтегленият печеливш участник получава наградите си в срок от 45 работни дни след потвърждение. След изтичането на този срок печелившия участник губи правата си за получаване на съответната награда, като Организаторите имат право да се разпоредят с неполучената награда, както намерят за добре.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара