Спечелете игрова конзола PlayStation 5

 


Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 28 август 2023

Как се участва:

Чрез изтегляне на приложение и последване в TikTok.

Пълни правила:

        Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.
        Участници могат да бъдат: физически лица, които имат навършени 18 години.

        Участниците в играта следва да са изпълнили следните условия:

    Последвали са официалния профил на Paradise Center във TikTok
    Да изтеглиш приложението SPOT с промо код TIKTOK300 при първоначална регистрация промо кода се въвежда при попълване на първоначалните данни за регистрация.
     В случай, че участниците вече са потребители в SPOT, то те трябва да въведат промо код SPOT300 в полето „Добавете промоционален код“.

    В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните семейства.

        Организаторът ще изтегли посредством томбола 1 участник в Кампанията, който ще спечели 1бр. Playstation 5

        Наградата описана в т. 4.1. не може да бъде заменяна с паричната й  равностойност. При наличие на обстоятелства, намиращи се извън контрола на Организатора, вследствие на които не могже да бъде предоставена посочената награда, Организаторът си запазва правото да предостави аналогични на обявените награди. По силата на настоящите правила „аналогична на обявената награда“ означава награда на стойност, еквивалентна или близка до стойността на Наградата в кампанията.

На 29.08.2023г. в 14:00  Организаторът въвежда имената на всички участници, отговарящи на условията за участие в играта еднократно, в нарочен списък („Списък“), в който се задават поредни номера на всеки участник.

        Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип на 30.08.2023г. чрез електронен жребий (посредством автоматизиран софтуер) измежду всички участници, включени в Списъка.

        Всеки участник има право да получи наградата си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара