Спечелете 100 броя безжични слушалки Samsung и 333 ваучера по 50 лв. за гориво от Shell

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://moreni.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на вафли Морени за поне 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията /Играта/:

    Стъпка 1: Купи вафли Морени на обща стойност минимум 2 лв. Необходимо условие е закупуването на вафли Морени на общата стойност от не по-малко от 2 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.moreni.bg

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените вафли Морени
        да отбележи, че не е робот
        да въведе валиден мобилен номер
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.moreni.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.moreni.bg 

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.

    Стъпка 3: След успешна регистрация на поне 1 касова бележка, потребителят има право да избере за коя награда да участва - ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв, или безжични слушалки Samsung galaxy buds 2.

    В случаите, в които потребителят е избрал да участва за Моментна награда – ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв. то той разбира веднага дали печели. Ако регистрираната от него касова бележка не печели, регистрацията се натрупва за спечелването на Седмична награда - безжични слушалки Samsung galaxy buds 2, за която са необходими минимум 2 непечеливши за Моментна награда касови бележки.

Награди:

    - Моментни награди - ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв, 333 бр. за периода на Промоцията (Игратa), наричани по-долу за краткост „моментни награди“.

    Ваучерите могат да се използват във всички търговски комплекси Shell в България. Ваучерите са с валидност от 12 месеца. Ваучери с изтекла валидност не се приемат в търговските комплекси на Shell и не може да бъдат преиздавани с нова валидност. При заплащане с ваучера не се връща ресто, но е възможно комбинирано плащане с друг метод за сума над стойността на ваучера.

    - Седмични награди - безжични слушалки Samsung galaxy buds 2, 100 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „седмична награда“) - за да участва в тегленето на Промоцията потребителят трябва да регистрира 2 касови бележки, като никоя от тях не трябва да бъде печеливша за Моментна награда.

    За участие за моментна награда e необходимо потребител да регистрира ЕДНА КАСОВА бележка на стойност минимум 2 лв.

    Потребител влиза в тегленията за седмична награда с регистрация на ДВЕ КАСОВИ бележки на стойност минимум 2 лв всяка. и в случай, че с нито една от тях не е спечелена моментна награда.
    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели момента награда. След успешна регистрация на две касови бележки и в случай, че с никоя от тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за седмична награда за съответния период. Тегленията за седмични награди ще се проведат според графика, описан по-долу.
    Ако участник е влязъл в томболата за седмична награда с 2 регистрации в определен период и не я е спечелил, то тази регистрация се прехвърля и участва в следващите тегления за седмични награди до спечелването на такава или до изтичане на Промоцията.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването за седмичната награда.

    Например:
        1.Ако участник е регистрирал 4 касови бележки и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва 2 пъти в тегленето за седмична награда.
        2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и е спечелил моментна награда с 1 от тях, то той трябва да регистрира нова касова бележка за участие в тегленето и за седмична награда.

Разпределение на наградите

    Моментни награди - ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв, 333 бр. за периода на Промоцията (Игратa). Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. В периода са предвидени за спечелване средно по 1 брой моментни награди дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.

    Печелившите ще бъдат публикувани до 48 часа от момента на изтегляне на www.moreni.bg като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

    Седмични награди – безжични слушалки Samsung galaxy buds 2, 100 бр. за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на седмичните награди ще се извърши сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за моментната награда по време на периода на активността. Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1: 01.08. - 6.08.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 7.08.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
        Период 2: 7.08. – 13.08.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 14.08.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
        Период 3: 14.08. – 20.08.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 21.08.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
        Период 4: 21.08. – 27.08.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 28.08.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
        Период 5: 28.08. – 3.09.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 4.09.2023 г., за този период са предвидени 14 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
        Период 6: 4.09. – 10.09.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 11.09.2023 г., за този период са предвидени 15 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
        Период 7: 11.09. – 17.09.2023 г. (7 дни), тегленето се извършва на 18.09.2023 г., за този период са предвидени 15 броя безжични слушалки Samsung galaxy buds 2
    Касовите бележки натрупани за участие за Седмична награда от един период, с които не е спечелена награда, се прехвърлят автоматично за ново участие в следващ период.

    Тегленето на печелившите участници за седмична награда ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.moreni.bg като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата. Печелившите участници ще бъдат обявени до 48 ч от момента на изтеглянето на www.moreni.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. ваучер за гориво от Shell на стойност 50 лв. и 1 бр. безжични слушалки Samsung galaxy buds 2.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници за моментна награда ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423118 цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката. Печелившите участници за седмична награда ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите участници за седмична награда ще получат телефонно обаждане от представител на Организатора на играта с цел валидиране на печелившите касови бележки. В случай, че печеливш участник не предостави тази информация, награда не се предава и се изтегля друг участник на негово място.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 8 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 80 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените вафли Морени на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Краен срок - 17 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара