Спечелете 9 перални Bosch, модел WAN24064BY от Persil

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 септември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Persil за поне 8.99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа, които продават Persil.

В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Persil.

Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Кампанията могат да бъдат спечелени следните награди: Общо 9 бр. големи награди – по 1бр. седмично за срока на кампанията – пералня марка Bosch, модел WAN24064BY, с единична стойност на придобиване 849 лв. с ДДС.

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Кампанията на стойност минимум 8,99 (осем и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Кампанията. При покупка на стойност минимум 8,99 (осем и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка на страницата на кампанията – www.henkel-promo.bg.

Наградите по т. 10 ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, в периодите

1. 07-13.08.06.2023 г.
2. 14-20.08.06.2023 г.
3. 21-27.08.06.2023 г.
4. 28.08-03.08.06.2023 г.
5. 04-10.09.2023 г.
6. 11-17.09.2023 г.
7. 18-24.09.2023 г.
8. 25.09-01.10.2023 г.
9. 02-08.10.2023 г.

За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.

Победителите ще бъдат известени в период от една седмица след изтеглянето им на посочените от тях телефонни номера, че печелят и как да получат наградата си . Регистрираната касова бележка/фактура, с която е спечелена награда, следва да бъде предоставена на Организатора, при поискване, с цел да се удостовери направената покупка.

Наградите по т. 10 ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на „Хем енд Егс” EООД.

Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

Всеки участник може да участва в Кампанията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 8,99 (осем и деветдесет и девет) лв. с ДДС.

За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда по т. 10, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.henkel-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Persil.

Печелившите на награда в Кампанията са длъжни:

• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани в регистрацията, която са направили на www.henkel-promo.bg;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, ЕГН, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара