Спечелете 3 ваучера за пътуване по 3000 лв., видеопроектори и преносими колонки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.metro.bg/winners/

Как се участва:

Чрез покупка за поне 100 лв. в магазини МЕТРО, плащане безконтактно с Mastercard и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 05.06.2023 г. до 06.08.2023г. Тегленето на наградите ще се проведе на следните дати:

    26.06.2023 г.
    17.07.2023г.
    07.08.2023г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка).

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

За участие в Промоционалната кампания и включване в теглене на награди даден Клиент трябва да:

1. Направи покупка на стойност минимум 100 лв. с ДДС в някой от Участващите обекти

2. Заплати своята сметка безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания (05.06.2023г.)

3. Регистрира и качи четима снимка на POS бележката от трансакцията на https://promo.metro.bg , попълвайки всички задължителни полета с валидни данни

o Име и фамилия
o сума и дата на покупката
o имейл
o телефон за връзка
o номер на клиентска МЕТРО карта, с която е направил покупката

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Големи награди:

3 броя ваучери всеки на стойност 3000 лв. за резервация на самолетни билети, хотелско настаняване, организирани екскурзии или други услуги по избор предлагани от туристическа агенция Usit Colours. Контакти на представител на туристическата агенция ще бъдат предоставени на Печеливши на голямата награда.

Малки награди:

    · 27 броя Преносима тонколона JBL Flip 6, Bluetooth, PartyBoost, IP67, USB C, 12h (цветът зависи от наличността)
    · 9 броя Видеопроектор Samsung The Freestyle, Портативен, Full HD 1920 x 1080, Wireless, Bluetooth 5.2, HDMI eARC

Теглене 1 (26.06.2023 г.)

    1 xваучер за пътуване по избор на стойност 3000лв.
    3 хВидеопроектор Samsung The Freestyle, Портативен, Full HD 1920 x 1080, Wireless, Bluetooth 5.2, HDMI eARC

    9 хПреносима тонколона JBL Flip 6, Bluetooth, PartyBoost, IP67, USB C, 12h

Теглене 2 (17.07.2023г)

    1 xваучер за пътуване по избор на стойност 3000лв.
    3 хВидеопроектор Samsung The Freestyle, Портативен, Full HD 1920 x 1080, Wireless, Bluetooth 5.2, HDMI eARC
    9 хПреносима тонколона JBL Flip 6, Bluetooth, PartyBoost, IP67, USB C, 12h

Теглене 3 (07.08.2023г.)

    1 xваучер за пътуване по избор на стойност 3000лв.
    9 хПреносима тонколона JBL Flip 6, Bluetooth, PartyBoost, IP67, USB C, 12h
    3 хВидеопроектор Samsung The Freestyle, Портативен, Full HD 1920 x 1080, Wireless, Bluetooth 5.2, HDMI eARC

Всеки участник има право да получи само една награда от вид за целия период на кампанията. При регистриране на бележка, участникът играе за всяко едно от тегленията, независимо от периода на регистриране на бележката.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им и на https://promo.metro.bg/, в срок до 7 днислед изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите в срок от 5 дни след първи опит за свързване,печелившите не потвърдят съгласието си до 7 дни след първото свързване или не изпратят документи до 7 дни след първо поискване Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.

Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки, отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Печелившите могат да вземат наградата си от посочения от тях обект до два месеца след уведомяване от Организатора, след което губят право.

Големите награди – ваучери за пътуване по избор, се предоставят от Организатора чрез туристическа агенция. Организаторът закупува съответните пакети и ги предоставя като награда на съответния печеливш. Самото пътуване и настаняване се организира и осъществява от съответната туристическа агенция и Организаторът не носи отговорност при създали се промени в организацията на пътуванията и настаняването, поради което печелившите, трябва да се свързват директно с туристическата агенция, отговаряща за осъществяването на пътуването.

Наградите са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

Краен срок - 6 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара