Спечелете смарт часовници Xiaomi Redmi Watch 3 и смарт кантари Xiaomi Mi Body Composition Scale 2


Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез завъртане на колело.

Пълни правила:

С Моят А1 винаги печелиш време и управляваш удобно и лесно своите услуги. Сега печелиш и награди! Влез в Моят А1 и завърти колелото с моментни бонуси и възможност за участие в теглене на предметни награди.

С Моят А1 винаги печелиш повече!

Участвай и се регистрирай за седмични награди - смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 3 Black и смарт кантар Xiaomi Mi Body Composition Scale 2.

    За да участваш в кампанията трябва да имаш регистрация в Моят А1 с ползвателски или титулярен профил. Ако нямаш регистрация, виж как можеш бързо и лесно да си направиш като последваш. линка;

    В кампанията имат право на участие само ползватели или титуляри на А1 услуги, които са активирани преди 01.05.2023 г. и активни към датата на теглене и предоставяне на наградите.

    Всеки участник има право на едно участие на ден в кампанията.

Моментни дневни награди - Бонус пакети.

Всеки Бонус пакет представлява еднократен допълнителен пакет с включен определен обем потребление на електронни съобщителни услуги, който може да бъде активиран на А1 мобилен номер, към тарифния план на абонат по договор за мобилна гласова услуга с А1. Един Участник може да участва, спечели и активира по един Бонус пакет на ден (от 00:00ч. до 23:59 часа ) след: (i) влизане в съществуващ профил в Моят А1*; (ii) приемане на настоящите Условия на кампанията “Моят А1 ти е на късмет“ за периода 01.05.23 - 30.07.23 г. („Условия/та“) и Политика на А1 България ЕАД за обработване на лични данни при провеждане на кампании („Политиката за поверителност“); (iii) завъртане на виртуално колело; и (iv) попълване на валиден А1 мобилен номер на гласова услуга на абонаментен план, който да получи съответния Бонус пакет.

*За да участват в кампанията, ползвателите на мобилното приложение Моят А1, трябва да проверят дали то е с последната актуална версия в Google Play Store/ App Store.

Бонус пакетите са:

50 SMS в мрежата на А1 24 часа от активация
100 минути за национални разговори 24 часа от активация
Неограничени минути за национални разговори 24 часа от активация
5000 МВ мобилен интернет на максимална скорост 24 часа от активация
Неограничени МВ мобилен интернет на максимална скорост 24 часа от активация

Условия на Бонус пакетите:
- Мобилен интернет на максимална скорост - пакетът включва мобилен интернет на максимална
скорост и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се
деактивира автоматично и трафикът на данни се таксува съгласно тарифния план на абоната. Ако
включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност,
правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ
период. Ако тарифният план на абоната включва определен обем мобилен интернет, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет, с изключение на случаите когато към
тарифния план има активиран допълнителен пакет с мобилен интернет за нощно сърфиране, който винаги се изразходва с приоритет в часовия диапазон в който се прилага. Ако тарифният план на абоната не включва определен обем мобилен интернет и Бонус пакетът с включени МВ на максимална скорост бъде изразходван преди изтичане на срока му на валидност, скоростта на
връзката се намалява до 64 Kbps докато изтече срокът му на валидност (24 часа). Методът на
отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е според тарифния план на абоната. При
констатиран риск от злоупотреба с пакети с включено неограничено потребление, нетипичен
трафик и/или неправомерно ползване на услугите, А1 може да ограничи скоростта до 64 Кbps на
дневна база, както и да спре достъпа до мрежата. Бонус пакетът не е валиден за използване в
роуминг.

- Минути за национални разговори – пакетът включва минути за изходящи разговори към всички
мобилни и фиксирани мрежи в страната и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се деактивира автоматично и се прилагат условията на тарифния плана на абоната. Ако включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Ако тарифният план на абоната включва минути за изходящи разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в страна, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет. Бонус пакетът не включва минути за изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът е валиден за ползване в роуминг в ЕС, спрямо Условия за роуминг в ЕС. А1 има право да спре достъпа на абоната до мрежата при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора.

- SMS към мобилната мрежа на Оператора – пакетът включва изходящи кратки текстови съобщения към мобилни номера от мрежата на А1 и може да бъде използван в рамките на 24 часа от момента на активиране, след което се деактивира автоматично и се прилагат условията на тарифния план на абоната. Ако включеното в Бонус пакета потребление не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Ако тарифният план на абоната включва определен обем SMS-и към мобилната мрежа на А1, включеното в Бонус пакета потребление се изразходва с приоритет. Бонус пакетът не включва SMS-и към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът не е валиден за използване в роуминг.

Седмична награда може да бъде получена от Участник, който след завъртане на виртуалното колело (i) попадне на сектор, предоставящ възможност за участие в тегленето на предметни награди, и (ii) заяви желание да участва в тегленето чрез:

- избор на номер на услуга от падащо меню. В тегленето на Седмична награда могат да участват само номера на А1 услуги, които са активирани и се ползват преди началната дата на Кампанията. В тегленето на Седмична награда могат да участват номера на електронни
съобщителни услуги, предоставяни от А1, с изключение на услуги по договор с абонат,
обслужван от Акаунт мениджър и предплатен мобилен интернет.

- попълване на регистрационна форма, която се визуализира след избор на номер на услуга
съгласно предходния параграф и включва две имена по лична карта, валиден имейл и телефон
за контакт, коректна информация за адрес (Населено място, Квартал, Улица, Блок No, Вход,
Етаж, Апартамент), на който да бъде предоставена предметната награда

При спечелване на Бонус пакет или попадане на сектор за участие в тегленето на Седмичните награди, не е задължително Участникът да се възползва от него.

Седмичните награди са:

Смарт часовник Xiaomi Redmi Watch 3

Смарт кантар Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Участниците, които имат право да получат Седмична награда се определят чрез електронно теглене и на произволен принцип. Резултатите от тегленето на Седмична награда се констатира от комисия, съставена от представители на Организатора.

Седмична награда се разпределя само на Участници, които отговарят на настоящите Условия. След изтегляне на всеки печеливш Участник (основен и резервни) се извършва проверка дали този Участник отговаря на поставените в настоящите Условия изисквания. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на Награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

Тегленето на Седмични награди, за изминала седмица, се провежда всяка сряда (първата дата е 10.05.2023г.) от Периода на Кампанията. При всяко теглене се определят Участници, които печелят Седмичните награди (по т. 3.2.3). Освен определяне на печеливши Участници за предходната седмица се изтеглят и още 5 (петима) резервни печеливши Участници за всяка от двете предметни награди. Всеки резервен печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие че последният не отговаря на условията, не може да бъде открит, откаже и/или не може да получи Наградата в определения срок.

В Кампанията имат право да участват добросъвестни дееспособни физически лица и юридически лица, които не се обслужват от Акаунт мениджър, които:
1. имат регистрация в Моят А1 с титулярен или ползвателски профил;
2. ползват електронна съобщителна услуга от А1, която е (i) активирана преди началната дата на Кампанията – 01.05.2023 г. по договор с абонат - член на лоялната програма А1 Клуб по смисъла на Правилата за участие и ползване на А1 Клуб и (ii) е активна към датата на теглене и предоставяне на Награда;
3. предприемат необходимите действия за получаване на Моментна награда и/или заявят участие в тегленето на Седмична награда, като попълнят съответните данни по реда описан в тези Условия;

Участието в Кампанията няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга,
предлагани от Организатора.

Една услуга, отговаряща на условията, може да участва само веднъж на ден в Кампанията, без
значение в колко профила в Моят А1 е въведена.

В срок до 5 (пет) работни дни след датата на определяне на Участник, който печели Седмична
награда, същият ще бъде информиран от Организатора за спечелената награда и начина на
получаването ѝ чрез обаждане на телефонния номер, посочен в регистрационната форма за участие в Кампанията. Ако Участникът не бъде открит и не върне обаждане до 2 (два) работни дни от датата на първото позвъняване на телефонния номер от регистрационната форма за участие, същият губи право да получи съответната награда.

Краен срок - 30 юли 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара