Спечелете ваучер за картинг, тениска, раница, бутилка и зарядно от 'Бързи и яростни 10'

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

Оригинално безжично зарядно - qcm45841766
Комплект от оригинална фенска тениска с връзка - toq10664672
Оригинална раница "Бързи и яростни 10" - veli100
Комплектът от оригинална бутилка и шапка - tedito_82
Ваучер за картинг преживяване - dwayne

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Награди:

- 1 бр. оригинално фенско безжично зарядно от филма "Бързи и яростни 10"
- 1 бр. комплект от оригинална фенска тениска с връзка от филма "Бързи и яростни 10"
- 1 бр. оригинална фенска раница от филма "Бързи и яростни 10"
- 1 бр. комплект от оригинална фенска бутилка с шапка от филма "Бързи и яростни 10"

- Голяма награда за участвалите и в двете нива на играта - 1 бр. ваучер за картинг преживяване от Sofia Karting на стойност 100 лв.

УСЛОВИЯ, свързани с предметните награди от филма "Бързи и яростни 10":

За разпределянето на предметните награди от филма "Бързи и яростни 10":

- 1 бр. оригинално фенско безжично зарядно от филма "Бързи и яростни 10"
- 1 бр. комплект от оригинална фенска тениска с връзка от филма "Бързи и яростни 10".

Участват всички, дали правилен отговор в първо ниво на играта от 10.00 ч. на 8.05.2023 г. - до
23:59 часа на 14.05.2023 г., и които са се регистрирали за участие.

- 1 бр. оригинална фенска раница от филма "Бързи и яростни 10"
- 1 бр. комплект от оригинална фенска бутилка с шапка от филма "Бързи и яростни 10".

Участват всички, дали правилен отговор във второ ниво на играта от 00:01 ч. на 15.05.2023 г. - до
23:59 часа на 21.05.2023 г., и които са се регистрирали за участие.

За голямата награда - 1 бр. ваучер за картинг преживяване от Sofia Karting на стойност 100 лв., участват всички, които са дали правилен отговор и в двете нива на играта и са се регистрирали за участие.

УСЛОВИЯ, свързани с получаването и използването на голямата награда: 1 бр. ваучер за картинг преживяване от Sofia Karting на стойност 100 лв.

- 1 (един) брой печеливш участник печели 1 бр. ваучер за картинг преживяване, предоставен от Sofia Karting, на стойност 100 лв.

- срокът на валидност на наградата 1 бр. ваучер за картинг преживяване, предоставен от Sofia Karting, на стойност 100 лв. е 6 месеца след датата на получаване;

- наградата 1 бр. ваучер за картинг преживяване, предоставен от Sofia Karting, на стойност 100 лв. се предоставя във физически вариант с имената на печелившия участник;

- печеливш участник, спечелил 1 бр. ваучер за картинг преживяване, предоставен от Sofia Karting, на стойност 100 лв., може да използва стойността на спечеления от него ваучер на територията на Sofia Karting толкова пъти, колкото прецени до: изчерпване на стойността на ваучера или изтичане на срока му на валидност, което настъпи първо;

- печеливш участник, спечелил 1 бр. ваучер за картинг преживяване, предоставен от Sofia Karting, на стойност 100 лв., ще получи допълнителна информация, свързана с използването на спечелената награда, от предоставящия наградата "София Картинг Ринг" АД;

- наградата 1 (един) брой печеливш участник печели 1 бр. ваучер за картинг преживяване, предоставен от Sofia Karting, на стойност 100 лв. ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лв. с ДДС, "Форум Филм България" , съгласно чл. 65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, от името на печелившия участник и за своя сметка, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият участник доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за попълване на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Предметните награди от филма "Бързи и яростни 10" се предават на печелившия участник, спечелил съответната награда, по предварително уговорен между него и Организаторите начин:
- чрез изпращане с куриер на посочен от него адрес;
- чрез получаване на място от офис на Организатора;
- по друг, предварително съгласуван между Организатора и печелившия участник, начин.

Предметните награди от филма "Бързи и яростни 10" се предават на печелившия участник по предварително уговорения с него начин, не по-късно от 30 (тридесет) работни дни от свързването на Организаторите с него. Ако в този срок печелившият участник не се е свързал с Организаторите, за да уточни конкретния начин, по който ще получи наградата си, то Организаторите приемат, че той се отказва от нея.

Предметните награди от филма "Бързи и яростни 10" не могат да бъдат заменяни с други по вид предметни награди от филма "Бързи и яростни 10" или друго филмово заглавие, както и срещу левовата им равностойност.

Краен срок - 21 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара