Спечелете въздушни дронове, подводни дронове, тениски, бутилки и шапки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши

Как се участва:

Чрез покупка на климатик от посочените по-долу и регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Наградният фонд за целия Период на Кампанията включва следните награди:

5 броя подводни дрона, 5 броя въздушни дрона, 45 броя бутилки, 40 бр. шапки и 40 бр. тениски, наричани всеки поотделно по-нататък в настоящите Общи условия „Награда“.

Механизъм за участие в Кампанията.

За участие в Кампанията, Участникът следва да закупи през Периода на Кампанията минимум 1 (един) брой от изброените в т.10.1. продукти от търговски обект и/или онлайн магазин, на Територията на Кампанията и да попълни формата за участие на climacom.com/promo2023 съобразно т. 11 на настоящите правила.

Продуктът или продуктите могат да бъдат закупени от всеки един партньор на фирма Климаком в цялата страна. Пълен списък с партньорските фирми може да откриете на следния линк: https://climacom.com/bg/kyde-da-zakupja

УРЕДИ ОТ КАТЕГОРИЯ „КЛИМАТИЦИ“:

Климатик MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF
Климатик MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF
Климатик MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF
Климатик MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG
Климатик MSZ-AP35VGK\MUZ-AP35VG
Климатик MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG
Климатик MSZ-AP50VGK\MUZ-AP50VG
Климатик MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG
Климатик MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG
Климатик MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG
Климатик MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG
Климатик MSZ-AY42VGK/MUZ-AY42VG
Климатик MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG
Климатик MSZ-EF25VGK W/B/S/MUZ-EF25VG
Климатик MSZ-EF35VGK W/B/S/MUZ-EF35VG
Климатик MSZ-EF50VGK W/B/S/MUZ-EF50VG
Климатик MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
Климатик MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
Климатик MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE
Климатик MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ
Климатик MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ
Климатик MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ
Климатик MSZ-LN25VG W/R/V/B /MUZ-LN25VG
Климатик MSZ-LN35VG W/R/V/B /MUZ-LN35VG
Климатик MSZ-LN50VG W/R/V/B /MUZ-LN50VG
Климатик MSZ-LN60VG W/R/V/B /MUZ-LN60VG
Климатик MSZ-LN25VG W/V/R/B/MUZ-LN25VGHZ Zubadan
Климатик MSZ-LN35VG W/V/R/B/MUZ-LN35VGHZ Zubadan
Климатик MSZ-LN50VG W/V/R/B/MUZ-LN50VGHZ Zubadan
Климатик MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA
Климатик MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA
Климатик MFZ-KT50VG/ SUZ-M50VA
Климатик MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA

Участникът следва да достъпи интернет страницата: climacom.com/promo2023 и да въведе в нарочната форма изискваната информация: своите две имена (собствено и фамилно име), имейл адрес, телефонен номер, населеното място, където е закупен продуктът, наименование на магазина/търговската верига, където е закупен продуктът, сериен номер на продукта*, да прикачи снимка на гаранционната карта, от която да е видно:

    Дата на покупка
    Пълното наименование на модела
    Серийният номер на продукта
    Фирмата продавач

След въвеждане на изискваната информация, Участникът следва да отбележи, че е съгласен с Общите условия на Кампанията, с Политиката за защита на личните данни и да натисне бутона „Регистрирай се“.

След натискане на бутона „Регистрирай се“, Участникът ще получи потвърждение, както на интернет страницата: climacom.com/promo2023, така и на посочения от него имейл адрес, потвърждаващ регистрацията на продукта, като това потвърждение съставлява потвърждението за участие в Кампанията.

Един Участник има право да регистрира еднократно по един сериен номер на закупения от него продукт на интернет страницата: climacom.com/promo2023 ,като има право да участва в Кампанията с всички закупени от него продукти, отговарящи на условията за участие.

* Серийният номер може да намерите на стикера на вътрешното тяло:

Чрез жребий на случаен принцип, ще бъдат определени имената на общо 135 участници, които печелят Награда. Тегленията на печелившите участници ще бъдат констатирани от комисия, съставена от представители на Организатора и ще бъдат извършени, както следва:

На 31.05.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

На 30.06.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

На 31.07.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 32 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 1 въздушен дрон, 1 подводен дрон, 10 шапки, 10 бутилки, 10 тениски.

На 07.08.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 39 броя печеливши участници, регистрирали се за участие през периода от началото на Кампанията до деня на тегленето, включително, които ще спечелят както следва: 2 въздушни дрона, 2 подводни дрона, 10 шапки, 15 бутилки, 10 тениски.

На 21.08.2023 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на резервни печеливши, които ще имат право да получат Награда.

Имената на печелившите участници, както и първите три и последните три цифри на регистрираните от тях телефонни номера за контакт ще бъдат публикувани от Организатора на интернет страницата: climacom.com/promo2023  в деня на съответното теглене.             Всеки от печелившите участници в Кампанията ще получи потвърждение от Организатора на посочения от него имейл адрес, че е спечелил Награда.

Наградата ще бъде предоставена по куриер или получена лично от шоурума на организатора в гр. София, на адрес – бул. „Владимир Вазов“ 52 до 10 работни дни от датата на изпращане от Организатора на потвърждението към него, че Наградата ще му бъде предоставена.

Краен срок - 6 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара