Спечелете пътуване до Ибиса, фотоапарати, метални чаши и бутилки и колонки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 септември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на продукти HELL ICE COFFEE и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В зависимост от това, дали участието в Промоцията е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора, Промоцията включва две категории:

    Първа категория с включени награди: Bluetooth Колонка, метална чаша, метална бутилка и Фотоапарат за полароидни снимки. Участието в промоцията за Bluetooth колонка, Метална чаша, Метална бутилка и Фотоапарат за полароидни снимки е свързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

    Втора категория с включена награда: Пътуване до Ибиса за двама. Участието в томболата за Пътуване до Ибиса за двама не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

За да се включи в промоцията за Bluetooth Колонка, метална чаша, метална бутилка и Фотоапарат за полароидни снимки., Потребителят следва:

    Да направи покупка в който и да било от търговските обекти, предлагащи напитките HELL ICE COFFEE (в промоцията участват всички вкусове – Капучино, Лате, Слим Лате, Дабъл Еспресо, Ром-Орех и Солен Карамел), в периода от 21.08.2023 г. до 30.09.2023 г.;
    Да регистрира фискалния бон (касовата си бележка) на следния електронен адрес: hellicecoffeepromo.bg

Потребителят следва да регистрира номер на касова бележка, която доказва закупуването на три продукти, посочени в чл. 3, т. 1, като качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на hellenergypromo.bg, на която ясно и недвусмислено да се вижда:

    че продуктите на касовата бележка са на Hell Ice Coffee:
    тяхната стойност,
    номерът на касовата бележка.

Регистрация, при която Потребителят:

    не е качил ясна снимка на касова бележка или
    касовата бележка включва различни от посочените в 6, ал. 1 продукти,

се смята за невалидна. В тези случаи Организаторът си запазва правото да не включи съответния Потребител в седмичното теглене на играта.

Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един Потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

При регистриране на валиден фискален бон системата информира Потребителя, че неговата регистрация е успешна.

Потребителят трябва да запази до края на промоцията касовата бележка, регистрирана на сайта на hellicecoffeepromo.bg.

За да се включи в томболата за Пътуване до Ибиса за двама, Потребителят следва:

    Да се регистрира на bg;
    Да посочи трите си имена и телефонен номер за контакт;

Изпълнявайки условията на Промоцията от чл. 6, Потребителят ще участва в томбола за една от следните награди:
 
BLUETOOTH КОЛОНКА – 180 броя
МЕТАЛНА ЧАША – общо 300 броя
МЕТАЛНА БУТИЛКА – общо 300 броя
ФОТОАПАРАТ ЗА ПОЛАРОИДНИ СНИМКИ – 18 броя
 
Тегленето на наградите ще бъде от големи (като под голяма се разбира фотоапарат за полароидни снимки) към малки (под малки се разбира метална бутилка,метална чаша и Bluetooth колонка) награди.
 
Един Потребител може да спечели максимално 1 брой награди от всеки вид в посочените в чл. 10 периоди на тегления.
 
С оглед пазарната им стойност, наградите „метална бутилка“ и „метална чаша“ и „Bluetooth колонка“ представляват предметна печалба с незначителна стойност по см. на § 1., т. 62 ЗДДФЛ, а именно предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. За придобиването на същите не се дължи данък върху доходите на физическите лица на осн. чл. 13, т. 21 ЗДДФЛ. За предметната награда „фотоапарат за полароидни снимки“ разходът за дължимия данък се поема от Организатора. За целта ще бъдат изискани допълнителни данни на победителя – ЕГН и номер на лична карта, които той следва да попълни в декларация и върне на куриера в момента на получаване на наградата.
 
Изпълнявайки условията на Промоцията от чл. 7, Потребителят ще участва в томбола за Пътуване до Ибиса за двама
 
Тегленето на наградите ще се организира на датите, както следва:

Първо теглене на 28.08.2023 г. за периода от 21.08.2023 до 27.08.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. полароидни фотоапарата; 50 бр. метални чаши; 50 бр. метални бутилки; 30 бр. Bluetooth колонки.

Второ теглене на 04.09.2023 г. за периода от 28.08.2023 г. до 03.09.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. полароидни фотоапарата; 50 бр. метални чаши; 50 бр. метални бутилки; 30 бр. Bluetooth колонки.

Трето теглене на 11.09.2023 г. за периода от 04.09.2023 г. до 10.09.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. полароидни фотоапарата; 50 бр. метални чаши; 50 бр. метални бутилки; 30 бр. Bluetooth колонки.

Четвърто теглене на 18.09.2023 г. за периода от 11.09.2023 г. до 17.09.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. полароидни фотоапарата; 50 бр. метални чаши; 50 бр. метални бутилки; 30 бр. Bluetooth колонки.

Пето теглене на 25.09.2023 г. за периода от 18.09.2023 г. до 24.09.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. полароидни фотоапарата; 50 бр. метални чаши; 50 бр. метални бутилки; 30 бр. Bluetooth колонки.

Шесто теглене на 02.10.2023 г. за периода от 25.09.2023 г. до 30.09.2023 г., когато ще бъдат изтеглени: 3 бр. полароидни фотоапарата; 50 бр. метални чаши; 50 бр. метални бутилки; 30 бр. Bluetooth колонки.
 
Тегленето на победителя за Пътуване до Ибиса за двама ще се осъществи на 02.10.2023г.
 
Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на hellicecoffeepromo.bg и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 14 календарни дни с информация за спечелената от тях награда.
 
За  промоцията по чл. 6, за да бъде валидиран, Участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в чл. 3, т. 1.
 
Доставките на наградите ще бъдат осъществявани по куриер в работни дни от 09:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара