Спечелете конвектор, бойлер, пречиствател на въздух и дъска за гладене

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://bgr.bg/tombola2023/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти na BGR за поне 100 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Томболата, са следните:

    Норвежки електрически конвектор BEHA PV 20 WiFi с електронен термостат 2000 W – 5 броя;
    Малолитражен бойлер Atlantic Ondeo 10 литра – 5 броя;
    Пречиствател на въздух Toyotomi AC-20, 2in1 филтър – 5 броя;
    Дъска за гладене Onde Meliconi – 5 броя.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати дължимия окончателен данък, в размер на 10 на сто от стойността на наградата (чл. 38, ал. 14, вр. чл. 46, ал. 1 ЗДДФЛ).

Всеки участник има право да спечели само по една награда от всеки вид за целия Период на провеждане на Томболата.

Визуализацията на наградите върху рекламните материали е с илюстративна цел. Възможни са разлики с действително предоставените награди.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

Участникът следва да е закупил продукт внос на “Би Джи Ар Груп” ООД чрез покупка от онлайн магазините: www.beha.bg; www.bgr.bg; www.serel.bg; www.chigo.bg  или от физически магазини от партньорската мрежа на стойност над 100 лева без ДДС. Покупката следва да е направена (фактурата или касовия бон, гаранционната карта да са издадени) в периода 01.05.2023 г. – 30.06.2023 г.

    Всички продукти, предлагани от Организатора, участващи в томболата, могат да намерени на посочените в т. 7.1. сайтове.

След закупуване на продукта, участникът следва да регистрира своята покупка на страницата на томболата в официалния сайт на организатора с адрес: www.bgr.bg/tombola2023/ в периода 01.05.2023 г. – 30.06.2023 г. Покупката на продукта и регистрацията на участника не е задължително да бъдат извършени на една и съща дата стига да са реализирани в периода на регистрация на участниците съгласно т. 5.1. от официалните правила.

Регистрацията на участник е безплатна и изисква следното:

    Минимум две имена/наименование на юридическо лице изписани на кирилица;
    E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
    Телефонен номер. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален телефонен номер.

Участникът следва да прикачи във формата за регистрация снимка на касовата бележка/фактура и гаранционната карта /прикрепени една към друга/ на закупения продукт. Снимката следва да бъде в един от следните позволени формати: *.jpg ; *.jpеg ; *.png,  като файлът трябва да е с обем по-голям от 10 МВ.  За всяка регистрация, може да бъде прикачена само една обща снимка на посочените документи. Участникът следва да потвърди приемането на настоящите официални условия с отбелязване на съответното място във формата за регистрация.

Участник може да регистрира неограничен брой различни продукти, закупени в периода на регистрацията. Участникът може да направи само една регистрация с покупката на един продукт.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: (02) 953 35 54  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Всички валидни регистрации участват в тегленето на наградите. Изтеглените като печеливши регистрации в първото теглене, не участват в следващите 3, съответно в останалите тегления. За валидна регистрация се приема всяка такава,  за която има попълнени валидни – 2 имена/фирма, E-mail, телефонен номер и обща снимка на касова бележка/фактура и гаранционна карта.

Тегленето на наградите ще бъде в четири кръга на посочената дата, като ще бъдат извършени отделни тегления за всеки 5 бройки от четирите вида продукти, в следната хронология:

    първи кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Норвежки електрически конвектор “BEHA PV 20 WiFi“ с електронен термостат 2000 W;
    втори кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Малолитражен бойлер”Atlantic Ondeo“ 10 литра;
    трети кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Пречиствател на въздух “Toyotomi AC-20“, 2in1 филтър, бял, 35 W;
    четвърти кръг – изтегляне на случаен принцип на 5 номера от списъка с регистрации на участниците, които ще спечелят награда – Дъска за гладене”Onde“ Meliconi.

Изтеглените във всеки кръг печеливши номера, НЕ участват в следващите тегления!

Тегленето се осъществява чрез използване на софтуерна програма за генериране на случайни числа. Организаторът изготвя списък с номерата на всички регистрирани покупки в Томболата, като чрез използване на функцията на софтуера за генериране на случайни числа, се избират печелившите участници, за всяка една от предлаганите награди.

Наградите от Томболата ще бъдат връчвани по следния начин:

А) При спечелване на награда от точка 6 участникът ще получи  уведомление по електронна поща на посочения от него при регистрацията електронен адрес. Печелившият, ще следва да предостави по електронна поща на адрес office@bgr.bg  трите си  имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, ако е физическо лице и наименованието на дружеството, ЕИК, лице за контакт/законен представител, адрес и телефон за връзка, ако е юридическо лице. Данните са необходими, както за физическото получаване на наградата, така и за установяване на фактът, че печелившия участник отговаря на условията за участие. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

Б) Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 6.2.

В) Печелившият ще има срок от две седмици след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда, а правата на печелившия се погасяват. Организатора не носи отговорност за грешно посочени данни за контакт при регистрацията на участниците.

Наградите ще бъдат доставяни с куриер  до всеки печеливш за сметка на Организатора в срок до 45 (Четиридесет и пет) работни дни след подаването на адрес за доставка по реда, предвиден в Официалните правила. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 (Двадесет) работни дни от съответния куриер. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Краен срок - 30 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара