Спечелете 15 телевизора Samsung LED 50AU7092 от Nescafe и Lidl

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 3 май 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nescafe за поне 10 лв. от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда само в магазините на Лидл (Lidl) на територията на Република България.

В Играта участват продуктите: NESCAFÉ® Classic 250g, NESCAFÉ® Classic 100g, NESCAFÉ® Classic Crema 95g/100g, NESCAFÉ® 3in1 Classic стик и плик, NESCAFÉ® 3in1 Creamy latte плик, NESCAFÉ® 2in1, NESCAFÉ® Dolce Gusto Espresso Intenso, NESCAFÉ® Dolce Gusto Cortado, NESCAFÉ® Dolce Gusto Ristretto Ardenza.

За срока на Играта, посочен в Раздел 2, точка 1 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

1 от 15 (един от петнадесет) телевизора Samsung LED 50AU7092, 50" (125 см), Smart, 4K Ultra HD, Клас G [UE50AU7092UXXH]

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи по свой избор продукти NESCAFÉ® Classic 250g, NESCAFÉ® Classic 100g, NESCAFÉ® Classic Crema 95g/100g, NESCAFÉ® 3in1 Classic стик и плик, NESCAFÉ® 3in1 Creamy latte плик, NESCAFÉ® 2in1, NESCAFÉ® Dolce Gusto Espresso Intenso, NESCAFÉ® Dolce Gusto Cortado, NESCAFÉ® Dolce Gusto Ristretto Ardenza за минимум 10,00 (десет) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

 (б)  въведе номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и качи снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на Интернет адрес: www.nestle.bg/NESCAFE („Сайта на Играта“). Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, закупени на  минимална стойност, покупката не е извършена в периода на Играта или от магазините на Лидл (Lidl)  на територията на Република България, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, в периода на Играта.

 (в) запази фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

На случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 15 (петнадесет) спечелили. Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  19.05.2022г. на www.nestle.bg/NESCAFE.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши участници, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш  фискален бон,  който ще бъде върнат веднага.  Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара