Спечелете дрон, безжични слушалки и фотоапарати за моментни снимки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

Евтим Янакиев - ДРОН
Марияна Доройнова - ФОТОАПАРАТ
Дияна Славова - ФОТОАПАРАТ
Александър Даневскаи - ФОТОАПАРАТ
Ралица Ваткова - СЛУШАЛКИ
Валентин Недялков - СЛУШАЛКИ

Как се участва:

Чрез покупка на батерии Duracell за поне 8.99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се провежда във всички търговски обекти на територията на Република България, които предлагат продукти Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД.

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 03 април 2023г. и пребивава на територията на Република България и е изпълнило условията на Кампанията, описани по-долу:

- Закупило е батерии с марка Duracell /Дюрасел/ на мин. ст-ст от 8.99лв. с ДДС, независимо от неговия/техния вид, размер и опаковка, от участващите обекти, упоменати в чл.2 на настоящите правила.

- Регистрирало се е на www.duracellpromo.bg , като регистрацията изисква да се попълни регистрационната форма - име и фамилия, телефон, имейл, както и да качи снимка на касовата бележка и да упомене ден, месец, година, час и минути, изписани на касовия бон от покупката  /съкратено ДДММГГ ЧЧММ/.

- Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица ден, месец, година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на деня и месеца се допускат препинателни знаци. В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

- Задължително условие за получаване на наградата е предоставяне от страна на регистирания печеливш на касов бон на Организатора. Ако участникът не може да предостави съответния касов бон, губи правото си да получи награда.

- Един участник има право да участва в Кампания с една дата и час от касовата бележка само веднъж.

- Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой различни касови бележки.

Участващите продукти са: батерии Duracell /Дюрасел/ независимо от техния вид, размер и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез Комисия от трима души на 24 април 2023г. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.duracellpromo.bg в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл.2 по-горе,  са:

    3 /три броя/ фотоапарати за моментни снимки
    2 /два броя/ безжични слушалки
    1 /един брой/ дрон

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Краен срок - 23 април 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара