Спечелете 12 ваучера по 500 лв. за FashionDays и 60 по 100 лв за Douglas/Beauty Zone

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.libresse.bg/promotsii/budi-sebe-si-s-libresse-prez-denya-i-preznoshtta/budi-sebe-si-s-libresse-prez-denya-i-preznoshtta-pobediteli/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Libresse за поне 8 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

1. В периода на Кампанията да закупи продукти Libresse на минимална стойност 8.00 лв. с
ДДС.

2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.libresse.bg/promotsii, като за целта
попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; снимка на
документа, удостоверяващ направената покупка; номер на касова бележка/фактура; телефонен
номер; търговски обект, в който е направена покупката.

3. Снимката на касова бележка/фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти
Libresse, трябва да отговаря на следните критерии:
• Снимката не трябва да е по-голяма от 10 мегабайта
• Снимката трябва да е във формат .png, .jpg, .webp, .jpeg
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането
ѝ.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва
еднозначно, че е за покупка на поне един продукт с марката Libresse. При участие с касов
бон/фактура, на който не присъства конкретно име на продукт Libresse, участникът е длъжен
да качи снимка на доказателството за покупка, на която да се вижда и закупеният от него
продукт/продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и
стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата. Общата стойност на
закупените продукти Libresse трябва да е минимум 8.00 лв. с ДДС и да е регистрирана с един
касов бон/фактура.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни
и няма да участват в разпределянето на наградите.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които
са достъпни за всички участници на сайта www.libresse.bg/promotsii.

В тегленето на наградите се включва всеки участник в Кампанията, който отговаря на
изискванията, посочени в Раздел 3, регистрирал касова бележка/фактура за покупка на продукти
Libresse на минимална стойност 8.00 лв. с ДДС.

Всеки участник може да регистрира една касова бележка само веднъж независимо от броя и
стойността на закупените с нея продукти Libresse

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 72 (седемдесет и два) броя награди,
както следва:

• малки награди – 60 бр. ваучер * 100 лева с ДДС за пазаруване в Douglas/Beauty Zone, валиден
във всички физически магазини DOUGLAS и BEAUTY|ZONE или онлайн на DOUGLAS.BG

• големи награди – 12 бр. он-лайн ваучер * 500 лева с ДДС за пазаруване във Fashion Days

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с
илюстративен характер.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като в регистрационната форма в уебсайта
на Кампанията качат снимка на касова бележка/фактура/документ за покупка от он-лайн магазин,
удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел от настоящите Правила.

Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен
софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1
(една) валидна касова бележка/фактура.
• Седмица 1 (09.03.2023 г.) – 10 бр. малки награди; 2 бр. големи награди;
• Седмица 2 (16.03.2023 г.) – 10 бр. малки награди; 2 бр. големи награди;
• Седмица 3 (23.03.2023 г.) – 10 бр. малки награди; 2 бр. големи награди;
• Седмица 4 (30.03.2023 г.) – 10 бр. малки награди; 2 бр. големи награди;
• Седмица 5 (06.04.2023 г.) – 10 бр. малки награди; 2 бр. големи награди;
• Седмица 6 (13.04.2023 г.) – 10 бр. малки награди; 2 бр. големи награди.

*В случай че през съответната седмица няма достатъчен брой регистрирани валидни касови
бележки/фактури, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.

С една регистрирана и валидна касова бележка/фактура може да се спечели само една награда.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона.

Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез
електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ. Имената на печелившите участници, част от телефонните им номера и спечелената награда ще бъдат публикувани на Уебсайта на датата, определена за обявяване на печелившите.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по
независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Наградите се изпращат до спечелилия участник в срок до 20 работни дни (при отсъствие на
независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е
свързал с участника и е получил информация за валиден имейл адрес/ адрес за доставка.

Краен срок - 12 април 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара