Спечелете телевизори Sony, пътуване до Истанбул и билет за UEFA и 200 сака с бира

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://iframe-uclpromo-bg.heineken.com/#

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на продукти Heinken за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Награди,  ОБВЪРЗАНИ  С  ПОКУПКА  на  продукти  Heineken  на  стойност  минимум  5лв

Награди, изискващи регистрация на 1 бр. касова бележка за минимум 5 лв.

• 200 броя сакове Heinеken пълни с бира – 1 брой стек Heineken кен 6х0,33л; 1 брой стек Heineken Silver кен 6х0,33л и 1 брой стек Heineken 0.0 кен 6х0,33л;

Награди, изискващи регистрация на 4 бр. касови бележки за минимум 5 лв.:

• 3 броя Телевизор Sony XR-55X92K.

ДВОЕН  БИЛЕТ  ЗА  ФИНАЛА  НА  UEFA  ШАМПИОНСКА  ЛИГА  (НАГРАДАТА  НЕ  Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА)

Участието  за  голямата  награда  „Двоен  билет  за  финала  на  Шампионска  лига“  изисква регистрация на  https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo. Наградата ще се използвам в периода

9-11 юни 2023г. и включва:

а) 1 бр. – пътуване за двама до Истанбул с осигурени 2 или 3 нощувки със закуски в зависимост от самолетните полети

б) два двупосочни самолетни билета от София до Истанбул и обратно с включен трансфер до хотела;

в) билети за вход за финала на Шампионска лига на 10.06.2023 г.

Механика  1  с  регистрация  на  касови  бележки  –  участието  в  Кампанията  е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по- долу.

Продукти, даващи право на участие в Кампанията, чрез механика 1:

Heineken Original стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken Silver стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken 0.0 стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken Original стъклена бутилика за многократна употреба - 500 мл
Heineken Silver стъклена бутилика за многократна употреба - 500 мл
Heineken Original кен - 500 мл
Heineken Original кен - 330 мл
Heineken Silver кен - 330 мл
Heineken Silver кен - 500 мл
Heineken 0.0 кен - 330 мл
Heineken Original мултипак кен - 4 x 500 мл
Heineken Original кег - 5 л
Heineken наливна бира - 250мл/400мл

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

Да направи покупка на закупи  по време на Срока на Кампанията някой от продуктите, изброени в т. 11.1. по-горе, или комбинация от тях, в една покупка за минимум 5.00 лв., която покупка е регистрирана на една касова бележка.

Да запази и  регистрира касовата бележка на  https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, брой закупени продукти, даващи право на участие в Кампанията, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички  посочени  в  нея  реквизити,  като  обект,  дата,  код,  QR  код,  закупени артикули,  и  същата  да  е  четима.  Кодът  на  касовата  бележка  може  да  бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не

съдържа продукт и/или продукти на Хейнекен за мининмум 5,00 лв., даващи право на участие  в  Кампанията,  ако  регистрацията  на  касовата  бележка  е  извършена  преди началото или след края на Кампанията, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или  неточни данни или не отговаря на други изисвкания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

Един  участник  може  да  спечели  само  една  награда  от  Кампанията,  независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Кампанията – наведнъж или на няколко пъти, при спазване на ограниченията в т. 11.4.6 по-долу.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта (Heineken), касовата бележка се счита за невалидна.

Печелившите участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на като тегленето ще бъде записано. Печелившите ще бъдат обявени на сайта https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo чрез публикуване на техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене - 15 май 2023г.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

Участник  може  да  регистрира неограничен  брой  касови  бележки,  с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

Един потребител може да регистрира до 20 бележки в рамките на 24 часа.

Механика 2. Участието в томбола за награда  „Двоен билет за финала на УЕФА Шампионска  лига“  е  индивидуално  и  не  обвързано  с  покупка  на  продукти  на Организатора, посочени в т. 11.1 по-горе.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо да се регистрира на https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo, като отговори правилно на 3 (три) въпоса и посочи трите си имена, телефон за контакт и е-мейл адрес.

Тегленето на печелившия ще бъде на 02.05.2023г Печелившият участник се определя на произволен  принцип  чрез  томбола,  която  ще  се  извърши  автоматизирано  от  софтуер,  като тегленето  ще  бъде  записано.  Организаторът  ще  обяви  победителя  като  публикува  неговите инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер  със  заличени  последни  три  цифри  на  сайта  в  сайта https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo не по-късно от 15.05.2023г.

Спечелилите награда сак Heinеken пълен с бира ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 45 (четиридесет и пет)  дни от деня, в който наградата е била изтеглена.  При  доставка  на  наградата  участникът  трябва  да  представи  на  куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност.

Печелившите  участници  ще  бъдат  уведомени  за  наградата  си  от  Организатора  на предоставения при регистрацията телефонен номер.

Спечелилите телевизори Sony и Двоен билет за финала на УЕФА Шампионска лига ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

Организаторът ще се свърже с участниците, спечелили наградите телевизори Sony и Двоен  билет  за  финала  на  УЕФА  Шампионска  лига  за  уточняване  на  детайлите  по получаване на наградите в срок не по-късно от 04.05.2023г.

Краен срок - 30 април 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара