Спечелете почивка на Малдивите и 55 ваучера по 400 за пазаруване в Billa

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 7 декември 2022

Как се участва:

Чрез покупка в Billa над 5 лв. или над 100 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата на регистрацията, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрацията, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

За периода на Кампанията от 24.11.2022 г. до 07.12.2022 г. вкл. ще бъде проведена една томбола на 08.12.2022г., в която ще се изтеглят общо 55 Подаръчни ваучера БИЛЛА на стойност 400 лева всеки един от тях и една голяма награда – Ваучер за почивка за двама на Малдивските острови на стойност 10000 лева.

За участие в томболата е необходимо в периода от 24.11.2022г. до 07.12.2022г. вкл. да бъде извършена покупка в магазин БИЛЛА, като:

1. извършена покупка на стойност минимум 5 (пет) лева с един касов бон има право да участва в томболата за награда Подаръчен ваучер БИЛЛА на стойност 400 лева;

2. извършена покупка на стойност минимум 100 лева с един касов бон има право да участва в томболата за голямата награда Ваучер за почивка за двама на Малдивските острови на стойност 10000 лева ;

И кодът върху касовата бележка за извършената покупка да бъде регистриран за участие в томболата на www.billapromo.bg .

Тютюневи изделия, ваучери за подарък и хранителни продукти за кърмачета не участват при формиране стойността на покупката.

При изпълнение на условието за минимална покупка върху касовата бележка се визуализира код, който следва да се регистрира на www.billapromo.bg за участие в томболата.

1. При изпълнение само на условието по т.4.3.1 за минимална покупка от 5 лева, върху касовата бележка се визуализира само един код;

2. При изпълнение на уславието по т.4.3.2. за минимална покупка от 100 лева върху касовата бележка се визуализират два кода – 1) един за изпълнение на условието за минимална покупка от 5 лева и 2) един за изпълнение на условието за минимална покупка от 100 лева. Всеки един от двата кода може да се регистрира за участие в томболата, като съответно кодът за изпълнение на условието за минимална покупка от 5 лева участва само за награда Подаръчен ваучер БИЛЛА на стойност 400 лева, а кодът за изпълнение на условието за минимална покупка от 100 лева участва само за награда Ваучер за почивка за двама на Малдивските острови на стойност 10000 лева. В случай, че и двата кода спечелят награда, печелившият участник има право да получи и двете награди.

3. Всяка покупка над изискуемите минимални прагове получава само по един код за всеки от двата минимални прага, независимо от нейната обща стойност.

Например:

    Покупка за 6 лева – получава 1 код с възможност за спечелване на Подаръчен ваучер БИЛЛА на стойност 400 лв;
    Покупка за 12 лева; за 37 лева; за 78 лева; за 98 лева и т.н. – получава 1 код
    Покупка за 102 лева – получава два кода: 1) един с възможност за спечелване на Подаръчен ваучер БИЛЛА на стойност 400 лв и 2) един с възможност за спечелване на голямата награда Ваучер за почивка за двама;
    Покупка за 130 лв; за 210 лв и т.н. – получава два кода: 1) един с възможност за спечелване на Подаръчен ваучер БИЛЛА на стойност 400 лв и 2) един с възможност за спечелване на голямата награда Ваучер за почивка за двама.

Голямата награда Ваучер за почивка за двама на Малдивските острови на стойност 10000 лева:

1. Включва минимален престой 5 нощувки за двама, двупосочни самолетни билети и трансфери.

2. Ваучерът е със срок на валидност от 12.01.2023г. до 12.01.2024г. След изтичане на този срок, ваучерът губи своята валидност. В случай, че почивката не е осъществена в срока на валидност на ваучера, печелившият участник губи правото си на почивка, като БИЛЛА не носи отговорност и не дължи обезщетение/компенсация на съответния участник.

Ваучерът е на стойност 10000 (десет хиляди) лева. В случай, че печелившият участник избере туристическа услуга (почивка на Малдивските острови) на по-висока стойност от стойността на ваучера, той доплаща разликата над 10000 лева за своя сметка. В случай, че печелившият участник избере туристическа услуга (почивка на Малдивските острови) на по-ниска стойност от стойността на ваучера, остатъчната стойност не се възстановява и не може да се заменя с паричната й равностойност или да се използва за други услуги.

Ваучерът не може да се заменя за паричната му равностойност.

Ваучерът не подлежи на връщане.

Ваучерът не може да се преиздава. В случай на загуба/унищожаване, печелившият участник губи правото на почивка, като БИЛЛА не носи отговорност и не дължи обезщетение/компенсация на съответния участник.

Ваучерът може да се преотстъпва от спечелилия участник на трето лице, писмено посочено от него.

Ваучерът съдържа уникален код и може да се използва еднократно. Ваучерът може да се използва само след писмено потвърждение от страна на БИЛЛА пред туристическата агенция относно самоличността на спечелилия участник и/или третото лице, на което е преотстъпен.

Ваучерът се издава и реализира от туристическа агенция „Дертур България“ ООД, ЕИК 175049514, лицензиран туроператор.

Наградата Подаръчен ваучер БИЛЛА на стойност 400 лева е под формата на карта-пластика и дава възможност да се закупят продукти от магазини БИЛЛА на територията на Република България на обща стойност 400 лева.

4.7. Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета в регистрационната форма на www.billapromo.bg : код за регистрация от касовата бележка (кодът за регистрация се отпечатва върху касовата бележка при изпълнение на изискването за минимална стойност на покупката), три имена и телефон за връзка, на който може да бъде уведомен при спечелване на награда.

Всеки код от касовата бележка е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от касови бележки, респ. да участва с неограничен брой кодове за регистрация. Един участник може да спечели само една награда от вида награди, за които участва. За всяко участие е необходим отделен код.

Тегленето на наградите се извършва на 08.12.2022г. на случаен принцип измежду всички участници, успешно регистрирали код в периода на кампанията от 24.11.2022г. до 07.12.2022г. включително. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно регистрирани участници. За тегленето на наградите се съставя и подписва протокол. В рамките на томболата се теглят:

- 55 (петдесет и пет) печеливши участника за всеки един от 55 броя Подаръчни ваучери БИЛЛА на стойност 400 лева;

- 5 (пет) резервни участника – за наградите Подаръчни ваучери БИЛЛА на стойност 400 лева всеки от тях;

- 1 (един) печеливш участник за голямата награда Ваучер за почивка за двама на Малдивските острови на стойност 10000 лева ;

- 3 (трима) резервни участника – за голямата награда Ваучер за почивка за двама на Малдивските острови на стойност 10000 лева ;

Имената на печелившите участници и телефонните им номера без последните 3 цифри ще бъдат публикувани в деня, следващ деня на теглене на наградата на www.billapromo.bg. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона.

1. При спечелена награда Подаръчен ваучер БИЛЛА - по телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата. Ваучерът се предоставя на носител под формата на карта-пластика.

2. При спечелена награда Ваучер за почивка за двама на Малдивските острови - по телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да предостави следните данни: три имена, дата на раждане и е-mail адрес, на който желае да получи наградата. Ваучерът се изпраща на посочения е-mail адрес в електронен формат. Ваучерът съдържа уникален код за верификация. За реализиране на ваучера печелившият участник трябва да се идентифицира пред туристическата агенция с посочените данни: три имена, дата на раждане, уникален код на ваучера.

В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА, респ. не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила.

Крайният срок за получаване на всички награди Подаръчен ваучер БИЛЛА е 25.12.2022г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA, посочен като обект за получаване на наградата. В случай че до определения краен срок спечелилият участник не се яви в съответния магазин BILLA да получи наградата си, той губи правото си на наградата, за което BILLA не дължи никакви обезщетения.

Ваучерът за почивка за двама на Малдивските острови се изпраща в електронен формат на електронния адрес, посочен от спечелилия участник. Печелившият участник следва да се свърже с туристическа агенция „Дертур България“ ООД най-късно на 05.01.2023г.

За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща веднага. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията, спечелилият участник губи правото да получи награда.

Всяка една от наградите е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, БИЛЛА има задължение да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. 

ЛИНК за участие

6 Коментари

 1. не става ясно на коя дата ще се теглят печалбите

  ОтговорИзтриване
 2. Моля споделете къде са публикувани спечелилите. Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Попитайте Billa,те са организатори. Ние само събираме игри на едно място, не ги организираме и не теглим печеливши. Коментарът ви не е изтрит, минава време преди да е одобрен.

   Изтриване
 3. къде да намеря списъка с печелившите

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пишете на Billa,те са организатори. Ние само събираме игри на едно място, не ги организираме и не теглим печеливши.

   Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара