Спечелете 10 броя кухненски планетарен миксер Bosch от Finish и dm

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Красимира Бръмбарова
Мила Шишкова
Йорданка Иванова
Полина Панайотова
Гаврил Тагарев
Йоана Букреева
Димана Кръстева
Ралица Ваткова
Анита Миленова
Керанка Андонова

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Finish от магазини dm за поне 20 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа на dm /наричани по-долу „търговски обекти/ и онлайн магазина на dm. Kампанията НЕ важи при покупка, направена през
платформата на Glovo.

В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Finish;
Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначаване или специална опаковка.

В Кампанията могат да бъдат спечелени 10 броя кухненски планетарен миксер Bosch – MUM Serie 2| 2, 700 W, бял MUMS2EW40, с единична стойност на придобиване 392,36 лв. с ДДС.

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва:
1. да закупи продукти Finish на стойност над 20 лв. с ДДС от търговските обекти dm и онлайн магазина на dm в периода на Кампанията;
2. да се регистрира на www.finish-promo.bg с име и фамилия, телефонен номер, номер на касова бележка и email.

Тегленето на наградите ще се осъществи чрез специализиран софтуер на случаен принцип в периода 22-31.12.2022 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.

Победителите ще бъдат уведомени по телефон и email за това, че печелят и ще им бъде предоставена информация как могат да получат наградата си.

Всеки участник може да участва в Кампанията с повече от една касова бележка, при условие, че всяка от тях (бележка) доказва покупка на продукти Finish в размер на над 20 лв. с ДДС от търговски обекти dm и онлайн магазина на dm в периода на Кампанията.

За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.finish-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Finish.

Печелившите на награда в Кампанията са длъжни:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани в регистрацията, която са направили на www.finish-promo.bg;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, ЕГН, точен адрес, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Наградите се предявяват от спечелилите участници до 05.01.2023 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не предяви наградата си до 05.01.2023 г., на 06.01.2023 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непредявена награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да предяви наградата си най-късно до 10.01.2023 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този срок. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена;

Краен срок - 21 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара