Спечелете плазмени телевизори, настолни игри и пъзели от Duracell

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: http://www.duracellpromo.bg/pages/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Duracell за поне 10 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се провежда във всички търговски обекти на територията на Република България, които предлагат продукти Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД.

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 07 ноември 2022г. и пребивава на територията на Република България и е изпълнило условията на Кампанията, описани по-долу:

- Закупило е батерии с марка Duracell /Дюрасел/ на мин. ст-ст от 10лв. с ДДС, независимо от неговия/техния вид, размер и опаковка, от участващите обекти, упоменати в чл.2 на настоящите правила.

- Регистрирало се е на www.duracellpromo.bg , като регистрацията изисква да се попълни регистрационната форма - име и фамилия, телефон, имейл, както и да качи снимка на касовата бележка и да упомене дата, месец, година, час и минути, изписани на касовия бон от покупката /съкратено ДДММГГ ЧЧММ/.

- Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица ден, месец, година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци. В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

- При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на кампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията.

- В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, това ще доведе до невъзможност регистрацията му да бъде допусната.

- Задължително условие за получаване на наградата е предоставяне на регистирания печеливш касов бон на Организатора. Ако участникът не може да предостави съответния касов бон, губи правото си да получи награда.

- Един участник има право да участва в Кампания с една дата и час от касовата бележка само веднъж.

- Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой различни касови бележки.

Участващите продукти са: батерии Duracell /Дюрасел/ независимо от техния вид, размер и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“.

Всеки понеделник в периода на кампанията (14 ноември 22г., 21 ноември 22г., 28 ноемри 22г., 05 декември 22г., 12 декември 22г., 19 декември 22г.) Организаторът ще тегли по един печеливш на плазмен телевизор и една резерва, както и всеки ден Организаторът ще тегли по трима души печеливши един брой настолна игра скрабъл и два броя настолна игра пъзел заедно с резерви.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.duracellpromo.bg в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл.2 по-горе,  са:

    6 /шест броя/ плазмен телевизор Samsung
    41 /четиридесет и един броя/ настолна игра Скрабъл
    82 /осемдесет и два броя/ настолна игра Пъзел

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Краен срок - 18 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара