Спечелете 10 джаги и 40 футболни топки World Cup 2022 от Coca-Cola и Фантастико

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Играта е приключила!

Печеливши: https://coca-cola.promo/campaigns/9/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Coca-Cola за минимум 4 лв. от магазини Фантастико и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващи са всички продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta и Sprite, разпространявани в Участващите обекти – в магазинната мрежа на TВ „Фантастико“

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

    Футболна маса (джага) за вътрешно ползване (размери:120 x 61 x 78.5 (h); - 10 броя
    Футболна топка Световно първенство – 40 броя

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Промоцията “Купи продукти Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite от супермаркет от ТВ „Фантастико“  за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за футболни награди“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (супермаркет  „Фантастико“) в България, в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 4 лв.;

Регистрира касовата бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, като при регистрацията посочи следните данни:

    Своите данни за контакт - имена, телефонен номер и електронен (и-мейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани единствено за цели, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията, касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на Официалните правила на Промоцията.

Всяка регистрация на касова бележка с покупка на Участващи продукти  на стойност минимум 4 лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на условията по тези Официални правила дава на участника право на участие в Промоцията и съответно в разпределение на случаен принцип за една от посочените в Част 7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Промоцията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени, с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:

    1 теглене (10.09.2022 г.) – х2 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 09.09.2022г.
    2 теглене (17.09.2022 г.) – х3 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 16.09.2022г.
    3 теглене (24.09.2022 г.) – х2 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията до 23:59 часа на 23.09.2022г.
    4 теглене (01.10.2022 г.) – х3 Джага и x10 Футболни топки на Световното първенство – в тегленето участват регистрации направени от началото на Промоцията. до 23:59 часа на 30.09.2022г.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дупликирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  

Наградите ще бъдат доставени чрез куриер, в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни  удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Краен срок - 30 септември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара