Спечелете маси за джаги, 100 ваучера по 100 лв. и 100 футболни топки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 декември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на вафли Хипер за поне 2 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:
ХИПЕР Класик 55г тунквани вафли
ХИПЕР Лешник 55г тунквани вафли
ХИПЕР Мляко и какао 55г тунквани вафли
ХИПЕР Вафлени торти Мляко и фъстъци 167г тунквани вафли
ХИПЕР Вафлени торти Какао и фъстъци 167г тунквани вафли

Механизъм на Промоцията /Играта/:
1 Купи вафли ХИПЕР на обща стойност минимум 2 лв. Необходимо условие е закупуването на вафли ХИПЕР на общата стойност от не по-малко от 2 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

2 Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка или общата сума с ДДС и 10-цифрения номер на фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД на
интернет страницата www.prestige-promo.bg и разбери веднага дали печелиш една от 100 футболни топки или един от 100 ваучера на стойност 100 лв. за Спорт Депо. След успешна регистрация на 3
касови бележки и в случай, че с никоя от тях не е спечелена моментна награда, автоматично влизаш в тегленето за голяма награда – една от общо 5 маси за джаги.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
- Да въведе номера на фискален бон (касова бележка) или на фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД, който не участва в други игри, провеждани от организатора;
- Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер за връзка с него;
- Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази и покаже фискалния бон (касовата бележка) или фактурата на Метро кеш енд Кери България ЕООД на куриера при получаването на наградата;
o След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че
дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да
бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, не следва да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация или
спечелване на моментна награда.

След успешна регистрация на една касова бележа при условията на настоящата Игра, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда. След успешна регистрация на три касови
бележки при условията на настоящата Игра и в случай, че с никоя от тях не е спечелена моментна награда, участникът автоматично ще участва в тегленето за голяма награда. В периода от 17.12.2022г. до 23.12.2022 г. измежду всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат една от големите награди – маса за джага.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една награда от вид по т. 6.1.

Наградите в Играта са два вида:
- Моментни награди:
а) 100 броя футболни топки ADIDAS Performance RIHLA TRN, WHITE/PANTON UNISEX white 5;
б) 100 броя парични ваучери на стойност 100 лева от магазини Спорт
Депо.
- Големи награди:
5 броя маси за джаги ActionOne Kicker, 118x61x79 см;

За участие в теглене за моментна награда e необходимо Участникът да регистрира една касова бележка или фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД при условията на настоящата
Игра. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването за голямата награда.

За участие в теглене за голяма награда e необходимо Участникът да регистрира три касова бележка или три фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД при условията на настоящата Игра и в
случай, че с нито една от тях не е спечелена моментна награда.

Тегленето на големите награди ще бъде на случаен принцип и ще се състои след края на промоционалния период. Печелившите участници ще бъдат обявени между 17.12.2022г. и 23.12.2022г.

За всеки регистрирани три касови бележки при условията на настоящата Игра и в случай, че с нито една от тях не е спечелена моментна награда, участникът получава един шанс при тегленето за
големите награди.

Например, ако участник е регистрирал 6 касови бележки и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва 2 пъти в тегленето за голяма награда.
Или, ако участник е регистрирал 3 касови бележки при условията на настоящата Игра и с 1 от тях е спечелил моментна награда, то той трябва да регистрира нова касова бележка за участие в тегленето за голяма награда.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

При спечелване на моментна награда, печелившият ще бъде инфомиран чрез pop-up съобщение на сайта, а междувременно ще получи потвърждение на посочения телефонен номер при регистрацията, както и инструкции как да получи спечелената награда. Всяка седмица на сайта ще бъде обновяван списъкът с печеливши от предходната седмица. Оповестяването ще се извърши
чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

При спечелване на голяма награда, печелившите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши
чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника
телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник
не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно
от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в
тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде
предоставена от куриера.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара