Спечелете фурна за пица, 100 броя дъски за сервиране и 100 престилки от Moretti


Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 септември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на бира Moretti за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са:

1 брой фурна за пица марка Ooni модел Karu 12; 

100 броя Престилки Birra Moretti и 

100 броя Дъски за сервиране.

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
1. Да закупи продукти с марката Birra Moretti, независимо от опаковката, на стойност минимум 4 лв. в една покупка на една касова бележка.
2. Да запази и регистрира касовата бележка на https://www.birramoretti.com/bg/bg/promo, като при
регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес, стойност на закупените продукти, даващи право на участие в Играта, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима . Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията. Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Birra Moretti за мининмум 4 лв., даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисвкания,
посочени в тези Правила, участието е невалидно.

За да спечели награда Престилка или Дъска за сервиране, участникът трябва да регистрира поне една касова бележка за покупка на продукти с марка Birra Moretti на стойност минимум 4 лв.

За да спечели наградата фурна марка Ooni, модел Karu 12, участникът трябва да регистрира поне две касови бележки за покупки на продукти с марка Birra Moretti на стойност минумум 4 лв. при всяка покупка.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки , ако те отговарят на
посочените по-горе условия. Печелившите участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на 05.10.2022 г. в присъствието на служители на Загорка АД, като тегленето ще бъде записано. Ще бъдат изтеглени и 1 резервен печеливш участник за наградата фурнa за пица и по 15 резервни участници за наградите Престилка и Дъска за сервиране. За резултатите от тегленето на печелившите участници и изтеглените резерви ще бъде изготвен протокол.

Печелившите участници и на резервните участници за награди ще бъдат обявени на сайта https://
www.birramoretti.com/bg/bg/promo не по-късно от 10.10.2022 г.

Организаторът ще обяви печелившите и резервните участници като публикува техните инициали
(първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

Организаторът ще се свърже със спечелилите участници посредством предоставения от тях телефон за контакт за уточняване на детайлите по получаване на наградите в срок не по-късно от 17.10.2022 г:
а/ С цел получаване на наградата Престилка или Дъска за сервиране, печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка.
б/ С цел получаване на наградата фурна за пица марка Ooni модел Karu 12, печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена, ЕГН, адрес за доставка и телефонен номер за връзка. Личните данни са необходими за изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 3 (три)
обаждания, в срок до 24.10.2022 г, Организаторът предоставя наградата на първия по ред резервен печеливш.

При доставяне на наградата на посочен адрес, печелившият трябва да представи касовата бележка на куриера и да покаже документ за самоличност, при необходимост от потвърждение, че печелившият е пълнолетен.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара