Спечелете 4 пуфа и 100 чантички за кръст от HELL и бензиностанции EKO

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://hell.hellenergypromo.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на 2 продукта HELL от бензиностанции EKO и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да се включи в промоцията, Потребителят следва:

    Да направи покупка в бензиностанции EKO, предлагащи напитки HELL, на 2 (два) броя HELL ENERGY DRINK (в промоцията участват всички налични в обектите вкусове) в периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г.;

    Да регистрира фискалния бон (касовата си бележка) на следния електронен адрес:
hellenergypromo.bg

Потребителят следва да регистрира номер на касова бележка, която доказва закупуването на продукти, посочени в чл. 6, т. 1, като качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на hellenergypromo.bg, на която ясно и недвусмислено да се вижда:

    че продуктите на касовата бележка са на Hell Energy Drink:
    тяхната стойност,
    обектът, от който са закупени (бензиностанции ЕКО, предлагащи напитки HELL), и
    номерът на касовата бележка.

Регистрация, при която Потребителят:

    не е качил ясна снимка на касова бележка,
    касовата бележка включва различни от посочените в чл. 6, т. 1 продукти или
    продуктите са закупени от обект, различен от бензиностанции ЕКО предлагащи напитки HELL

се смята за невалидна. В тези случаи Организаторът си запазва правото да не включи съответния Потребител в седмичното теглене на играта.

Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един Потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

При регистриране на валиден фискален бон системата информира Потребителя, че неговата регистрация е успешна.

Потребителят трябва да запази до края на промоцията касовата бележка, регистрирана на сайта на hellenergypromo.bg.

Изпълнявайки условията на Играта, Потребителят участва за спечелване на следните награди:

ПУФ – общо 4 броя
ЧАНТИЧКА – общо 100 броя

Един Потребител може да спечели максимално 1 брой награди от всеки вид на седмична база.

С оглед пазарната им стойност, наградатае „чантичка“ представлява предметна печалба с незначителна стойност по см. на § 1., т. 62 ЗДДФЛ, а именно предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. За придобиването на същите не се дължи данък върху доходите на физическите лица на осн. чл. 13, т. 21 ЗДДФЛ. За предметната награда „ПУФ“ разходът за дължимия данък се поема от Организатора. За целта ще бъдат изискани допълнителни данни на победителя – ЕГН и номер на лична карта, които той следва да попълни в декларация и върне на куриера в момента на получаване на наградата.

Тегленето на наградите ще се организира на датите, както следва:

Първо теглене на 09.05.2022 г. за периода от 01.05.2022 до 08.05.2022 г.
Второ теглене на 16.05.2022 г. за периода от 09.05.2022 г. до 15.05.2022 г.
Трето теглене на 23.05.2022 г. за периода от 16.05.2022 г. до 22.05.2022 г.
Четвърто теглене на 31.05.2021 г. за периода от 23.05.2023 г. до 30.05.2022 г.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на hellenergypromo.bg и информирани чрез телефонно обаждане или вайбър съобщение в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда.

За да бъде валидиран, Участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в чл. 6, ал. 1.

Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че регистриран участник е предоставил некореспондиращ, непълен или неточен телефонен номер, на който да бъде уведомен, че е печеливш в Играта или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

В случай че някой участник, който е спечелил награда, бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избиран за награда и новият печеливш бива уведомяван при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно по решение на Организатора.

Доставките на наградите ще бъдат осъществявани по куриер в работни дни от 09:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия Участник в срок от 1 (един) месец след края на седмичното теглене, при което е спечелена от него, като разходите за доставката на наградата се поемат от Участника. След изтичането на този срок се приема, че Участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки и опаковките на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.

Краен срок - 31 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара