Спечелете 5 броя Apple Watch SE, 40 mm от Nivea и Lilly

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Катерина Кайрякова
Валентина Христова
Деница Андреева
Симеонка Филипова
Симона Стойчева

Как се участва:

Чрез покупка на определени продукти Nivea за минимум 15 лв. от Lilly Drogerie и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

NIVEA е тук с ново предизвикателство, което се грижи за кожата ти! 

Закупи продукти NIVEA от дрогерии Lilly през месец май и ще участваш в томбола за часовник WATCH SE! Открий детайлите по-долу и поръчай още сега!

Играта се провежда в периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. във всички търговски
обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България. Детайли за

В Играта участват всички продукти за грижа и почистване на лице с марка „NIVEA“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта, са следните:
 5 броя Apple Watch SE, 40 mm, цвят: златен

Размерът и цвета на Apple Watch SE не е по избор на клиента, спечелил наградата.

Наградите, показани в рекламните материали на промоционалната кампания, са
илюстративни и може да се различават от реалните.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

При еднократна покупка на продукти за грижа и почистване на лице с марка NIVEA за
мин. 15 лв. с ДДС от търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД, клиентът има възможност
да участва в Играта за спечелване на една от посочените в РАЗДЕЛ 4 награди. Всеки клиент
може да се регистрира на https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/lillypromo, като въведе своите
три имена, e-mail, телефон за връзка и качи снимка на оригинал на фискален бон,
удостоверяващ покупката на продукти за грижа и почистване на лице NIVEA на стойност
минимум 15 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в
регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на фискален бон и да даде
изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в
Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон за извършената покупка на продукти за грижа и
почистване на лице NIVEA на стойност минимум 15 лв. с ДДС през периода на Играта от
търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно, като за всяка регистрация
качи снимка на фискален бон, удостоверяващ нова покупка на продукти за грижа и
почистване на лице NIVEA, на стойност минимум 15 лв. с ДДС от търговска верига „Лили
Дрогерие“ ЕООД, различен от вече регистрирания фискален бон и при изпълнение на
условията в настоящите Официални правила.

Ако с един и същи фискален бон са закупени NIVEA продукти за грижа и почистване
на лице на по-висока стойност от 15 лв. с ДДС от търговска верига „Лили Дрогерие“ ЕООД,
клиентът има право да направи само една регистрация с този фискален бон и неговото име
ще участва в Играта за посоченaтa награда само веднъж.

Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.

На 17.06.2022 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД - „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.com. Заедно с името на печелившите Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 5 (пет) резервни такива. Изтеглянето на имената се извършва в следния ред – първо се изтеглят печелившите на часовника и след това се изтеглят имената на резервни печеливши.

За резултатите от тегленето на наградата се съставя протокол, в който по реда на
изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши участници.

Протоколът ще бъде публично оповестен до 24.06.2022 г. на https://www.nivea.bg/novo-
ot-nivea/lillypromo,

Участниците, спечелили наградите, ще бъде информирани до 18.00 часа на 30.06.2022
г. чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившите
Участници на посочените от тях телефонни номера, тези Участници се заместват от
изтеглените резервни печеливши. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на
резервните печеливши.

Печелившите Участници следва да предоставят адрес за доставка на наградата.

Всеки печеливш Участник може да получи само една спечелена награда

Наградите – 5 (пет) броя Apple Watch SE се доставят чрез куриер на адреса, посочен
от печелившите, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на
Организатора за адреса за доставка на наградата. Разходите по доставяне на наградите се
поемат от Организатора.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните
награди в настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.
14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка.
В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на
печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за
изплатените през годината доходи и удържан данък.

При получаването на наградите печелившите Участници трябва да представят документ
за самоличност и оригинал на фискален бон, свидетелстващ за закупени продукти за грижа
и почистване на лице NIVEA на стойност минимум 15 лв. с ДДС от „Лили Дрогерие“ ЕООД
в периода на Играта, спазвайки изискването на т. 6.2 от настоящите правила, както и да
предоставят на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с
оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от
обработване на допълнителните лични данни на Печелившите е вменена на Организатора
по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679,
съгласие за обработка на лични данни на Печелившите не се изисква.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с
други награди.

Краен срок - 31 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара