Спечелете безжични слушалки JBL и фотоапарати Fujifilm INSTAX MINI от ДЗП

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 29 май 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти ДЗП за минимум 5 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За целите и при условията за провеждане на играта  ще бъдат раздадени общо 42 (четиридесет и два) броя награди, а именно:

    Общо 36 (тридесет и шест) броя фотоапарати за моментни снимки Fujifilm INSTAX MINI
    Общо 6 (шест) броя  безжични слушалки марка JBL

Един участник има право и може да спечели само по 1 (една) награда от всеки вид за целия период  на провеждане на играта, съответно не повече от един фотоапарат и един брой слушалки.

Механизъм за участие

За да вземете участие в играта и да получите възможност да спечелите една от обявените награди, трябва да изпълните следните задължителни условия през периода на провеждане на играта:

Стъпка 1 : Закупете промоционални продукти ДЗП  с марка ДЗП на стойност най-малко 5 (пет) лева от търговки обект на територията на България и запазете касовата бележка (фискалния бон) от покупката. Покупката следва да бъде извършена наведнъж и отразена в  една касова бележка (фискален бон).

Стъпка 2 : Регистрирайте номера и датата на касовата бележка (фискалния бон) от покупката на интернет страницата www.dzppromo.com

Задължителни условия за участие в тегленията за двата вида награди:

1. при покупка  на продукти с марка ДЗП на стойност най-малко 5 лева и регистрация на фискалния бон през периода на провеждане на играта,  участникът се включва в томбола за един от 36 фотоапарата за моментни снимки  или един от 6 броя безжични слушалки.

2. при покупка и регистрация на повече от 1 един) брой фискални бонове, съответно 2 (два), 3 (три) или повече, участникът увеличава шансовете си за печалба, доколкото всяка регистрация отговаря на условията, предвидени в настоящите правила.

3.Във връзка с горното:

(а) при спечелване на една награда от вид, печелившият участник НЕ участва в останалите тегления за награда от същия вид. Ако има повече от една регистрация, то непечелившите до момента регистрации участват за тегленията за другия вид награда.  

При тегленето на наградите, първо се изтеглят печелившите за фотоапарат за моментни снимки. След изтеглянето на печеливши за фотоапарат за моментни снимки, се теглят печелившите за безжични слушалки.

Една касова бележка (фискален бон) може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ. Всяка регистрирана бележка представлява индивидуална регистрация и възможност за печалба на една награда, т.е няма как с една регистрация да бъдат спечелени две награди. Печеливша регистрация автоматично се изключва от следващите тегления.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки (фискални бонове), доколкото всяка една  удостоверява различна покупка на стойност не по-малко от 5 (пет) лева за продукти с марка „ДЗП“, описани в т.6, закупени през периода на провеждане на Играта от търговски обект в страната.

Марката и стойността на закупените продукти трябва да се вижда ясно на бележката

Уникалният идентификатор на всеки участник е името, телефонният номер и имейл адресът му, регистрирани на www.dzppromo.com.

Печелившите участници ще бъдат определени чрез специален софтуер за разпределение на награди на случаен принцип.

Разпределението на наградите (тегления) ще се осъществи на следните дати:

    Първо седмично теглене – 26.04.2022г. – определяне на общо седем печеливши участници, от които шестима печеливши на фотоапарат (разпределение на общо 6 (шест) броя фотоапарати) и един печеливш 1 (един) брой безжични слушалки.
    Второ седмично теглене – 03.05.2022г. – определяне на седем печеливши участници, от които шестима печеливши на фотоапарат (разпределение на общо 6 (шест) броя фотоапарати) и един печеливш на  1 (един) брой безжични слушалки
    Трето седмично теглене – 9.05.2022г. – определяне на седем) печеливши участници, от които шестима печеливши на фотоапарат (разпределение на общи 6 (шест) броя фотоапарати)  и  един печеливш на 1 (един)  брой безжични слушалки
    Четвърто седмично теглене – 16.05.2022г. – определяне на седем печеливши участници, от които шестима печеливши на фотоапарат  (разпределение общо 6 (шест) броя  на фотоапарати) и един печеливш на 1 (един) брой безжични слушалки
    Пето седмично теглене – 23.05.2022г. – определяне на седем печеливши участници, от които шестима печеливши на фотоапарат (разпределение на общо 6 (шест) броя фотоапарати) и един печеливш на 1 (един) брой безжични слушалки
    Шесто седмично теглене – 30.05.2022г. – определяне на седем печеливши участници, от които шестима печеливши на фотоапарат (разпределение на общо 6 (шест) броя фотоапарати) и един печеливш на 1 (един) брой безжични слушалки

Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.dzppromo.com.

Печелившите ще бъдат обявени чрез посочените от тях име, първата буква от фамилията му и първите 7 цифри от телефонният му номер на интернет страницата www.dzppromo.com, както и ще бъдат информирани с имейл до посочения при регистрацията имейл адрес и телефонно обаждане в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба, включително създаването на фалшиви профили, регистрация на недействителни  данни и т.н.  Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е окончателно.

Теглене на резерви: на случаен принцип, на 30.5.2022г. ще бъдат изтеглени по 5 броя резервни печеливши участници за всеки от двата види награди. Резервните печеливши участници следва да отговарят на всички условия за участие. Резервните печеливши участници имат право да получат награда само и единствено, в случай че някой от основните печеливши участници не отговаря на условията за участие, се откаже доброволно да получи наградата (например, като не предостави данните за доставка в определения срок или като не се яви в офиса на куриер в определения от куриера срока, в случаи, че ) или с него  не може да бъде установена връзка по телефон или имейл или не бъде открит от куриера на посочения от него адрес и телефон.

Получаване на наградите:

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез телефонно обаждане и имейл до имейл адреса, който са посочили при регистрацията, в отговор на който имейл, в рамките на 10 работни дни от получаването му, следва да предоставят данни за доставка на наградата, както и допълнителните данни, които задължително се събират с цел изготвяне на задължителна счетоводна документация относно наградите на стойност над 100лв.  –  три имена на печелившия, ЕГН, адрес за доставка на територията на Република България, като по преценка на получателя адресът за доставка може да бъде адрес на куриер, постоянен адрес на получателя (ако е различен от адреса за доставка) и телефон за връзка. Ако печелившият предостави два адреса, задължително следва да уточни кой от двата е постоянният адрес и кой – адресът за доставка. Ако печелившите не предоставят данните за доставка в срок, губят правото си да получат наградата. В този случай, Организаторът обявява за печеливш първия по реда на изтеглянето участник, изтеглен като резервен и му връчва наградата по реда, установен по-горе. Резервният участник, обявен за печеливш, при посочените по-горе условия, ще бъде уведомен относно това обстоятелство чрез телефонно обаждане и имейл до посочения от него имейл адрес при регистрацията. Същият следва да предостави горните задължителни данни в 10 (десет) дневен срок от получаване на уведомлението по имейл – в отговор на същия този имейл. В случай че първия резервен участник, обявен за печеливш, също не предостави данните за доставка в определения срок, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди и не предостави данни за получаване на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

Освен основната информация, необходима за доставка, лицата следва да предоставят и допълнителни данни – три имена, ЕГН  и постоянен адрес на печелившия. Последните се събират на законово основание с цел изготвяне на задължителна счетоводна документация и се предоставят на контролните органи за целите на данъчния контрол. Същите се унищожават след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение, посочен в т.7 от настоящите Правила.  

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер,  след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на данните за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата. Срокът за получаване на награда от офис на куриер се определят от самия куриер-печелившите, които не се явят, за да получат наградата си в определения срок, губят право да получат наградата си. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако печелившият изрично заяви това в имейла, с който предоставя данните за доставка, като посочи и имената на човека, който ще получи наградата от името на реалния получател. В този случай Организаторът не носи отговорност за предаване на наградата от получателя на спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, чиито данни съвпадат с данните за доставка, предоставени от печелившия участник

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде доставена, поради непълен или неточен адрес за доставка  и/или невалиден телефон за контакти.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара