Спечелете електрически скутер, смарт часовници и продуктови награди от Elit Nuts

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 май 2022

Как се участва:

Чрез закупуване на 2 или повече продукта на ElitNuts и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Играта участват всички продукти с търговска марка “ElitNuts“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи 2 или повече продукта с търговска марка „ElitNuts” в периода на Играта от търговски обект, находящ се на територията на Република България.

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта – www.elit-p.com ; да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

- три имена
- валиден мобилен телефонен номер
- валиден емайл адрес
- номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта)
- потвърждение, че приема Правила на Играта и политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъдe публикуван на www.elit-p.com

Важно! – Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „ ElitNuts”/ядки Елит, както и да е изпълнено изискването за закупуване на минимум 2 продукта с бранд ElitNuts.!

Единният идентификатор на всеки участник в Играта са неговите три имена,телефонен номер и емайл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер/емайл адрес. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер/емайл адрес, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник може да направи максимум 1 регистрация с номер на касовата бележка в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

Наградите в Играта са:

1 бр. – Електрически скутер-тротинетка XIAOMI SCOOTER 3 LGR 300 W

4 бр. – SMART WATCH HUAWEI GT2 LTN-B19S BLACK 46 MM

10 бр. – Продуктови награди

Общо за периода на Играта ще бъдат раздадени 13 броя награди, описани по-горе. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга замяна.

Теглене на печелившите:

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта ElitNuts e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден .

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : тегленето ще се извърши чрез софтуер, на случаен принцип, до 10 работни дни след края на Играта.

ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва до 5 работни дни, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Организатора, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В случай че спечелилият не се обади в посочения срок, той ще бъде потърсен по телефона еднократно от Организатора и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Освен печелившите участници ще бъдат изтеглени и 10 резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.3.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи за проверка на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.3.4. начин, трябва да изпрати на Организатора необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : обявяването на печелившите се извършва до 5 (пет) работни дни след края на Играта. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.elit-p.com. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши три имена и телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност и защита на личните данни (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 7 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 7 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да получи наградата си, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице, с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата .

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара