Спечелете 100 спортни бутилки за вода и 100 плажни кърпи от Heineken и Billa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://iframe-festive-bg.heineken.com/heineken-billa/winners.pdf

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Heineken за минимум 5 лв. от магазини Billa и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията „НАЗДРАВЕ ЗА ФЕНОВЕТЕ“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на търговска верига „BILLA“.

Участващи продукти са долуописаните продукти с търговски марки, притежавани от „Загорка“ АД или свързани с последното лица:

Heineken Keg 5l Heineken 0.0 OW 33 cl

Heineken 0.0 can 33 cl Heineken OW 33 cl Heineken RGB 50 cl Heineken can 33 cl Heineken can 50 cl Heineken Silver OW 33 cl Heineken Silver RGB 50 cl Heineken Silver can 50 cl

Продуктите се разпространяват във всички магазини от търговската мрежа на съорганизатора „БИЛЛА България“ ЕООД на територията на Република България.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията и томболата, са следните:

            Спортна бутилка за водa Heineken – 100 броя (всяка на единична стойност ненадхвърляща 120.00 лв. с ДДС)

            Плажна кърпа Heineken – 100 броя (всяка на единична стойност ненадхвърляща           120.00 лв. с ДДС)

            Едно участвало в Кампанията лице, изтеглено като печелившо в томболата, има право да получи само една награда.

        Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

        Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

        Наградите, изобразени на промоционалните материали са индикативни и е възможно разминаване в цвят, форма и други външни белези на продукта.

Наградите се осигуряват от Съорганизатора „Загорка“ АД

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА И ТОМБОЛАТА

        Всяко лице, отговарящо на изискванията на настоящите правила, което в срока на Кампанията с еднократна покупка (покупка, за която се издава един системен бон) закупи в магазин BILLA продукти от описаните в част 6 от тези правила на минимална стойност 5 лeвa (пет лева). За избягване на съмнение посочената по-горе стойност от 5 (пет) лева е тази, която клиентът заплаща на каса в магазини BILLA след приспадане на всички отстъпки.

        Да запази касовата бележка и да я регистрира на www.heineken.com/bg.

        С еднократна покупка на продукти, участващи в Кампанията, могат бъдат закупени до 10 броя от всеки вид и разфасовка на продукт (артикул).

        Всяко лице може да участва многократно в томболата с награди в зависимост от броя на направените от него покупки на продукти, участващи в Кампанията и отговарящи на изискванията на тези правила

        На 06.05.2022г. в присъствието на представители на Организатора чрез автоматизиран софтуер ще бъдат изтеглени общо 200 броя печеливши лица, с които са извършени покупки съгласно настоящите официални правила и 30 резерви в случай, че някой от печелившите не може да бъде открит, идентифициран, не потърси наградата си в срок до 13.05.22 г, съответно ако не отговаря на условията за получаване на награда в настоящата Кампания или се откаже от наградата си. За тегленето на наградите се съставя протокол.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

        Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на адрес www.heineken.com/bg. Печелившите лица ще бъдат обявени с изписване на пълно първо (собствено) име, първа буква на фамилно име и телефонен нормер.

        Наградите се предоставят от Съорганизатора „Загорка“ АД за негова сметка на печелившите лица.

        Съорганизаторът „Загорка“ АД лично или чрез свой подизпълнител/и ще се свърже с всеки от печелившите, с цел да информира участника, че е изтеглен сред печелившите лица и за да уточнят детайлите по изпращане и връчване на наградата му.

        Ако с печелившо лице не може да бъде осъществен контакт до 2 обаждания и същото не се свърже със съорганизатора „Загорка“ АД най-късно до 13.05.22 г., наградата се предоставя на съответна резерва по реда на изтеглянето им.

        Предоставянето и изпращането на наградата се осъществява от Съорганизатора

        „Загорка“ АД и е за сметка на последното дружество чрез куриер срещу представяне от страна на печелившия на документ за самоличност за справка и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол за предаване на наградата. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията.

        Съорганизаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни (включително грешни) лични данни при регистрацията.

        Награда не се предоставя в следните случаи:

А) когато печелившото лице не отговаря на условията за участие в Кампанията.

Б) когато не може да бъде осъществен контакт с печелившо лице и същото не потърси наградата си в срок до 13.05.22 г.

В) когато печелившо лице не бъде открито на предоставен от него адрес (при предоставяне на непълен, неточен или грешен адрес).

Г) когато печелившото лице се откаже изрично от получаване на наградата си

Във всеки от горните случаи Съорганизаторът „Загорка“ АД има право да предостави наградата на резервен печеливш участник по реда на изтеглянето им, отговарящ на условията на Кампанията.

Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже със Съорганизатора „Загорка“ АД за допълнителна информация на цената на един градски разговор на посочените в чл. 2.2. контакти.

Краен срок - 30 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара