Спечелете скутер Vespa Elettrica Mot , 560 ваучера за Ozone и 560 ваучера за Sport Depot от Chio chips

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.chio.bg/campaigns/6/spring-22/winner

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта или чрез покупка на продукт Chio и регистрация на код.

Пълни правила:

За участие в Играта е необходимо участниците да си направят регистрация на промоционалния сайт www.chio.bg , при която регистрация се създава личен профил на участника. Със създадения личен профил участникът може да участва в двете механики на Играта, като за участието си в съответната механика на Играта следва да бъдат изпълнени и останалите условия за участие в съответната механика на Играта. За регистрацията на личен профил е нужно да бъдат предоставени електронна поща, две имена и телефонен номер. За регистрацията е необходимо участникът да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта.

Играта включва две механики за участие:

Механика №1 за участие в тегления за дневни награди: дневни награди – общо 560 бр. дигитални ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. от онлайн магазин Ozone.bg и общо 560 бр. дигитални ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. от спортен магазин Sport Depot.  Общият брой награди е разпределен по равно за всеки ден от периода на промоцията, както следва по 10 бр. от всеки от двата вида награди.

Механика №2 за участие в теглене за голямата награда – електрически скутер Vespa 70 км/ч.  

МЕХАНИКА №1 за участие в тегления за дневни награди.

1.За участие в тегленето за спечелване на дневни награди от Механика № 1  се изисква потребителят да си направи регистрация на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта. Участието в Играта за спечелване на награди от механика №1 е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

За да участва в играта за спечелване на награда от механика №1 потребителят трябва да закупи поне един продукт от участващите в промоцията продукти Chio в периода от 18.04.2022 г. до 12.06.2022 г. Всички промоционални опаковки с продукти, участващи в Играта за спечелване на награди от Механика № 1, са маркирани с промолента, неразривна част от опаковката. Върху промолентата присъства QR, който служи за пряк път до уеб страницата, където се провежда Играта.

Лицето на промоционалните опаковки съдържа уникален 14 цифрен код обозначен с “ПРОМОКОД:”. За да участват в тегленията за дневни награди, участниците трябва, след вход в потребителския си профил на сайта www.chio.bg , да регистрират 14 цифрения код обозначен с „ПРОМОКОД:“. Всеки 14 цифрен код може да бъде регистриран само веднъж. Регистрираният код участва във всички тегления за дневни награди до края на играта /12.06.2022 г./ или до спечелване на награда с него, което от двете обстоятелства настъпи по-рано. Всеки код, изтеглен като печеливш за дневна награда, отпада от следващите тегления. С всеки код може да се спечели само една награда.

2. Продуктите Chio, които участват в промоцията са следните:

Чио чипс 140г сол (10/k)
Чио чипс 140г сметана и лук (10/k)
Чио чипс 140г сирене (10/k)
Чио чипс 140г паприка (10/k)
Чио чипс 140г пиле (10/k)
Чио чипс 140г гъби (10/k)
Чио чипс 255г сол (6/k)
Чио чипс 255г сметана и лук (6/k)
Чио чипс 255г паприка (6/k)
Чио чипс 60г сол (12/k)
Чио чипс 60г сметана и лук (12/k)
Чио чипс 60г паприка (12/k)
Чио чипс Интенс 135г кетчуп (10/k)
Чио чипс Интенс 135г сладка паприка (10/k)
Чио чипс Интенс 135г сметана и билки (10/k)
Чио чипс Интенс 135г морска сол (10/k)
Чио чипс Интенс 135г пикантно пиле (10/k)
Чио чипс Интенс 65г кетчуп (12/k)
Чио чипс Интенс 65г сметана и билки (12/k)
Чио чипс Интенс 65г морска сол (12/k)
Чио чипс Интенс 240г морска сол (8/k)
Чио Чипс Интенс 240г сметана и билки (8/k)
Чио чипс Лайт 125г карамелизиран лук (12/k)
Чио чипс Лайт 125г йогурт (12/k)
Чио Снакс 80г сирене (12/к)
Чио Снакс 80г хаштаг (12/к)
Чио Снакс 60г пиле ( 20/k )

В промоцията участват само продукти Chio  с промоционална опаковка, обозначена с промолента и съдържащи промокод. Общият брой на всички промоционални опаковки с продукти е 2 501 283.

3. Получаване на награда от Механика № 1: всички спечелени награди, при изпълнение на посочените по-долу условия, ще бъдат изпратени по електронна поща до адреса, посочен от съответния участник, спечелил награда, при регистрацията му на сайта на промоцията www.chio.bg . Организаторът не отговаря ако спечелилият наградата участник е предоставил грешен електронен адрес или електронен адрес на друго лице.

За спечелването на наградата спечелилият я участник ще бъде уведомен с телефонно обаждане на посочения от него телефонен номер и ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от провеждането на томболата за теглена на наградите. В срок от 10 дни от получаване на уведомителния имейл, печелившият участник следва да предостави като отговор на уведомителния имейл снимка на печелившата опаковка от продукт, ясно показваща 14 цифрения код, който потребителят е регистрирал на сайта и с който печели своята награда. Така потребителят валидира правото си да получи спечелената награда. Спечелената награда се изпраща като прикачен файл към имейл, изпратен до регистрирания електронен адрес на спечелилия участник. При получаване на наградата си, потребителят трябва да изпрати потвърдително съобщение като отговор на имейла, с който е получил наградата си.

Интерснак България не носи отговорност, ако данните подадени от спечелилия участник са некоректно попълнени и това попречи да бъде осъществена връзка с участника. Интерснак България не носи отговорност в случай че  спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефонен/ни номер/а. Интерснак България не носи отговорност при забавяне и неспазване от страна на спечелилият участник на срока за предоставяне на необходимата информация за валидиране на правото му да получи спечелената награда, като в случай на неспазване на срока или неизпълнение на условията за валидиране правото му да получи наградата, спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда.

МЕХАНИКА №2 за участие в теглене за голямата награда. Участието в Играта за спечелване на голямата награда от Механика № 2 не е обвързано с покупка на продукт.

1. За участие в тегленето за спечелване на голямата награда от Механика № 2  се изисква потребителят да си направи регистрация на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта

2. Периодът, в който се провежда играта по Механика № 2 е от 18.04.2022 до 12.06.2022 г. За да участва в тегленето за голямата награда от Механика № 2 потребителят, който вече се е регистрирал на сайта www.chio.bg и е влезнал в профила си трябва успешно да стартира електрическия скутер на сайта www.chio.bg чрез натискане на Start бутона, като по този начин участва в промоцията за спечелването й. При всяко успешно стартиране, потребителят бива уведомен, че опитът му е успешен, чрез служебно съобщение на сайта. От профила си на сайта, който всеки участник създава индивидуално и по свое желание, участникът може да  следи  хронологията на успешно стартиране на  електрическия скутер. Всеки участник ( с профил) има право само по 1 път на ден (за 24 часа) да стартира електрическия скутер на сайта в играта по механика № 2, в противен случай системата няма да му позволи електрическият скутер на сайта да бъде стартиран повторно за деня.  Всяко следващо (след първото) успешно стартиране на електрическия скутер увеличава шансовете на участника за спечелване на голямата награда електрически скутер Vespa, защото при тегленето на наградата всеки участник участва с броя стартирания на електрическия скутер на сайта.

3. На 13.06.2022 г. ще бъде изтеглена голямата награда – електрически скутер Vespa, като подробните характеристики на скутера са описани в точка 8.2.

4. За спечелването на наградата спечелилият я участник ще бъде уведомен с телефонно обаждане на посочения от него телефонен номер и ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от тегленето за наградата.

5. Получаването на наградата се получава лично от спечелилия участник или чрез упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Приемането и предаването на голямата награда се извършва на място в магазина с адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, за което се подписва приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и тристранно споразумение между Организатора на Играта, спечелилият участник и доставчика на наградата.

Награден фонд от механика № 1 на играта:  

- Дневни награди: дигитални ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. от онлайн магазин Ozone.bg – общо 560 броя (всеки ден се теглят по 10 броя)

- Дневни награди: дигитални ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. от спортен магазин Sport Depot – общо 560 броя (всеки ден се теглят по 10 броя)

Награден фонд от механика № 2 на играта:  

- Голяма награда – елекртически скутер марка Vespa, Модел Vespa Elettrica Mot 70kmh Sch E5 Azzurro с максимална скорост 70 км/ч, енергия на батерията 4,2 кВч, време за презареждане 4 ч. (минимално време за зареждане с 220V), цвят: сив със синя лента.

Всички награди в играта от механика № 1 и механика № 2 се теглят посредством електронен механизъм, на случаен принцип, в долуописания времеви период:

    За дневни награди – ваучери на стойност 20 лв. от Ozone.bg и от Sport Depot: всеки ден, като в тегленето участват всички кодове, регистрирани до 23:59 ч.  на деня предшестващ тегленето, без тези, които са изтеглени като печеливши;

    За голяма награда- електически скутер: на 13.06.2022 г. в специално теглене пред нотариус.

    В имейла, с който участникът се уведомява за спечелване на голямата награда Организаторът изпраща като прикачен файл и формуляр на декларация за получаване на наградата, който формуляр участникът спечелил наградата следва да попълни и подпише, след което да върне като отговор на получения уведомителен имейл попълнената и подписана декларация с данни за своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

Наградите не могат да се заменят за награда  от  друга промоция или за паричната им себестойност.

Показаните изображения на наградите в промо материали и сайта са илюстративни и действителните награди могат да се различават  от изображенията в промоматериалите и сайта.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица с окончателен данък със ставка в размер на 10 % се облага брутната сума на придобитите предметни награди от игри на стойност над 100.00 лева, каквато награда се явява голямата награда от Играта по механика № 2. Данъкът се внася от Организатора.

Печелившият има задължение да подаде годишна данъчна декларация, в която да декларира на горното основание.

Краен срок - 12 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара