Спечелете 100 ваучера за Ozone от MAGGI Майонеза и сосове

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1. 0894799*** (51011099)
2. 0895404*** (982190127)
3. 0887146*** (55920)
4. 0899833*** (450089)
5. 0888708*** (4092)
6. 0889203*** (223519)
7. 0885159*** (350705)
8. 0882720*** (623140011)
9. 0885024*** (457040)
10. 0878139*** (308472)
11. 0898725*** (61087)
12. 0889447*** (6597)
13. 0888237*** (141243)
14. 0884789*** (309418)
15. 0885520*** (91536)
16. 0885083*** (27963)
17. 0885439*** (302721)
18. 0899618*** (289480)
19. 0883452*** (99144)
20. 0896370*** (606870164)
21. 0886662*** (833)
22. 0876930*** (55450)
23. 0878372*** (309479)
24. 0876369*** (44276)
25. 0885451*** (144925)
26. 0898411*** (129403)
27. 0878461*** (515247)
28. 0887573*** (410054)
29. 0876663*** (2363)
30. 0888024*** (15134)
31. 0887878*** (106541)
32. 0887745*** (2434380106)
33. 0892486*** (710420)
34. 0899427*** (18377)
35. 0884235*** (4342550101)
36. 0883425*** (3196150109)
37. 0877459*** (15293)
38. 0888244*** (310471)
39. 0897058*** (7019)
40. 0877645*** (107020)
41. 0876060*** (255742)
42. 0887629*** (35700)
43. 0898614*** (4254160558)
44. 0897769*** (635523)
45. 0888368*** (266431)
46. 0877478*** (5116480500)
47. 0895794*** (1179)
48. 0878215*** (271184)
49. 0888235*** (312210187)
50. 0888731*** (477325)
51. 0876287*** (251412)
52. 0888433*** (2866)
53. 0883598*** (317547)
54. 0898451*** (1391600168)
55. 0899277*** (256130)
56. 0888409*** (306865)
57. 0899760*** (156884)
58. 0887796*** (444505)
59. 0898964*** (540444)
60. 0883498*** (263801)
61. 0887628*** (93270)
62. 0897563*** (798030144)
63. 0888825*** (3422730395)
64. 0876742*** (298117)
65. 0896462*** (78478)
66. 0884913*** (12394)
67. 0899137*** (1614736)
68. 0882503*** (465563)
69. 0898704*** (339681)
70. 0885926*** (70614)
71. 0887674*** (314691)
72. 0897268*** (262622)
73. 0884619*** (316150)
74. 0895616*** (35701)
75. 0879202*** (149377)
76. 0887735*** (428104)
77. 0894688*** (465400)
78. 0886409*** (239)
79. 0885223*** (318275)
80. 0884080*** (83563)
81. 0887603*** (268964)
82. 0899198*** (226636)
83. 0888462*** (5139)
84. 0889007*** (22538)
85. 0899329*** (665130126)
86. 0899874*** (225050)
87. 0886984*** (608421)
88. 0898736*** (116386)
89. 0878786*** (548725)
90. 0896260*** (2043670403)
91. 0889342*** (1589830054)
92. 0888312*** (372390)
93. 0897961*** (288085)
94. 0895282*** (338027)
95. 0879047*** (139271)
96. 0878203*** (474)
97. 0897010*** (436985)
98. 0885574*** (44153)
99. 0893496*** (113052)
100. 0894760*** (317627)

Как се участва:

Чрез покупка на продукт MAGGI Майонеза и сосове и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Играта участват продуктите MAGGI Майонеза и сосове, а имено:

MAGGI Горчица Буркан 250г
MAGGI Горчица Плик 280г
MAGGI Майонеза Буркан 235г
MAGGI Майонеза Плик 263г
MAGGI Майонеза Плик XL 380г
MAGGI Сос Бургер Плик 220г
MAGGI Сос Тартар Плик 220г
MAGGI Сос Чесън Плик 220г

предлагани на територията на България        

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 100 ваучера ozone.bg,  всеки ваучер на стойност 20 лв. (двадесет лева)с ДДС.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор поне един от участващите продукти MAGGI® . Покупката трябва да е извършена  само в  периода на Играта, посочен в т.2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове/фактура, снимка на фискалния/те бон/ове/фактура на интернет адрес: WWW.NESTLE.BG/MAGGIMAYO („Сайта на Играта“) и приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно само в една Игра с избраните продукти MAGGI®, организирана в периода 18.4.2022 - 17.5.2022 г

Приложете фискалния бон/фактура със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове/фактура от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на фискалният/те бон/ове/фактура. Снимките на фискалния/те бон/ове/фактура трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове/фактура трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове/фактура  могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

След приключване на Играта (23.59 ч. на 17.5.2022 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 100 (сто) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове/фактури  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  29.05.2022. г. на Сайта на играта WWW.NESTLE.BG/MAGGIMAYO.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и имейл  с, на който да бъде изпратена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта.

 За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Краен срок - 17 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара