Спечелете 5 уикенда в Пампорово и 35 карти по 500 лв. от Mastercard и OMV

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.omv.bg/bg-bg/filling-stations/tekushchi-promotzii/mastercard

Как се участва:

С покупка от бензиностанции OMV за минимум 59 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията, организирана от ОМВ България и MasterCard®, съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България да направят покупка в обектите на Организатора чрез безконтактна карта MasterCard®, да регистрират издадения при покупка касов бон за участие в томбола и да спечелят една от общо четиридесет награди.

Кампанията ще се проведе в периода от 20.12.2021 до 23:59 часа на 20.02.2022 г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg.

В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

В томболата може да участва само лице, което е направило покупка на стоки или услуги за минимум 59 (петдесет и девет) лева с ДДС в търговски обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка е извършена в период от 20.12.2021 до 20.02.2022 г. и е изцяло платена чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® - с кредитна или с дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка. Успешна регистрация на такъв фискален бон от покупка в обект на Организатора не дава право на участие.

Юридически лица нямат право на участие в томболата.

Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 5-10 по-горе, има право да се регистрира за участие в тегленето на томболата на страницата: www.omv.bg/mastercard

При регистрацията за участие в томболата на www.omv.bg/mastercard лицето по т. 11 е длъжно да посочи следните данни за регистрация:

a) номер на трансакция на касовия бон от обект на Организатора за покупка в размер на минимум 59 (петдесет и девет) лв. с ДДС;
b) дата на покупка;
c) точна сума на покупка;
d) собствени две имена на кирилица;
e) телефонен номер за контакт;
f) адрес на електронна поща.

Телефонният номер и имената се предоставят от Участника на Организатора единствено за целите, посочени в т. 29 и 30 по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 12 е невалидна и не дава право на участие в томболата за награди съгласно тези Общи условия. Участниците нямат право да извършват регистрации след 23:59 часа на 20.02.2022 г., като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата за регистрация е била отворена за достъп или не.

Един Участник може да направо само 1 (една) регистрацията за томболата за всеки отделен касов бон. Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на направените регистрации.

Участникът е длъжен да запази и при поискване да представи на Организатора регистрирания касов бон и придружаващия бон от банков/ПОС-терминал, който удостоверява безконтактното плащане (моля вижте т. 23 по-долу).

Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

· 35 (тридесет и пет) предплатени карта MasterCard®, всяка отделна от които със заредени по 500 (петстотин) лв., които могат да се бъдат ползвани за закупуване и плащане, с включени таксите за доставка при продажба от разстояние, на стоки и услуги единствено от физическите магазини или електронен магазин на Sport Box ( www.esport.bg ) или от търговските обекти бензиностанции на ОМV в Република България.

· 5 (пет) предплатени уикенда за двама в КК Пампорово. Валидност на ваучера 6 месеца от получаването му.

Предплатени карти MasterCard®, получени като награди от печелившите Участници, могат да бъдат използвани до изчерпване на техния предплатен лимит, в срока на тяхната валидност, посочен на лицевата им страна, при условията и съобразно таксите за ползване на издателя картите.

С предплатени карти MasterCard® могат да бъдат извършвани само и единствено покупки и плащане на стоки и услуги, единствено от физическите магазини или електронен магазин на Sport Box ( www.esport.bg ) или от търговските обекти бензиностанции на ОМV в Република България.

Ваучерите за уикенд за двама в КК Пампорово са с валидност от 6 календарни месеца след получаване на наградата.

Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за томболата Участници. Наградите се теглят на 22.02.2022 г.

При теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и трима резервни печеливши Участници.

Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страниците www.omv.bg и www.omv.bg/mastercard: инициали на имената на печелившите Участници и номерата на трансакцията от фискалния бон. Обявяването се извършва в деня след провеждане на съответното теглене на томбола по т. 18. Заедно с обявяването на печелившите Участници на официалната страница, Организаторът може да обяви и допълнителни данни за контакт, които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора, за да получат съответната награда. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria . Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 22.

Всяка награда следва да бъде потърсена от печеливш Участник в срок от 5 работни дни от датата на обявяване на съгласно т. 20.

В случай че в посочения в т. 21 срок печеливш Участник не се свърже с Организатора, за да получи своята награда, Организаторът има право да се свърже с Участника на посочения от него/нея телефонен номер или, ако не успее да се свърже с печеливш Участник, на мястото на същия този Участник да обяви за печеливш един от резервните печеливши Участници, съгласно поредността на изтегляне на последните. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на награда.

Печеливш Участник губи правото си на награда и в случай че бъде установено участие в настоящата Кампания в нарушение на Общите условия или закона (например, но не само, участие с фискален бон, който е платен със сума в брой, отказ да представи касов бон или бележка от банков/ПОС-терминал). В този случай, ако наградата вече е предоставена, печелившият Участник се задължава да я върне в посочен от Организатора срок.

Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Организатора, Подизпълнителя или избрано от тях физическо или юридическо лице чрез куриер след предварително уговорен ден и адрес за доставка, като при връчване на наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол.

Във връзка с данъчното третиране на наградата се изискват допълнителни лични данни (три имена и ЕГН), Организаторът или Подизпълнителят имат право да изискат такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, в резултат на което за Организатора или Подизпълнителя е невъзможно законосъобразно да връчат награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда, като се прилага съответно т. 22.

Краен срок - 20 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара