Спечелете луксозни комплекти, стъклен шах, абонамент за National geographic или Storytel

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как се участва:

С покупка на продукти Аляска за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участие в Играта могат да вземат всички физически лица - пълнолетни и дееспособни, с местоживеене в България (наричани по-долу „Участници” или „Участник”), които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила.

Участието в Играта е обвързано с покупка на един от следните продукти водка Аляска в опаковки от 0.500 л., 0.700 л. и 1 литър.

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия:
- Да закупи продукт/и водка Аляска в опаковка от 0.500 л., 0.700 л. и 1 литър на стойност от минимум 5 лв. от обектите, участващи в промоцията;

- Да се регистрира за участие в Играта на promo.alaskavodka.com. При регистрация Участникът посочва двете си имена, електронна поща, тел. номер, снимка и данни на касовия бон. Един уникален номер на касов бон може да бъде регистриран само веднъж. Всеки един участник може да участва с неограничен брой регистрирани касови бонове.

С участието си в Играта Участниците имат възможност да спечелят следните награди:
- 25 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол;
- 30 бр. шах от стъкло;
- 35 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic/storytel;
- 100 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л.

Организаторът запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочените награди, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

Тегленето на наградите се осъществява веднъж седмично - в понеделник, както е посочено по-долу. Печелившите Участници в Играта ще бъдат определени на случаен принцип - чрез теглене на томбола, включваща имената на всички Участници. Самото теглене на награди ще се осъществява в офиса на Пауър Брандс ЕООД, в гр. Пловдив, бул. Дунав 5, в качеството му на Организатор. За всяко едно теглене на наградите има предвидени следния тип и брой награди:

- седмица 1 – от 1 декември до 8 декември – тегленето на печеливши ще бъде на 9 декември и наградите ще бъдат: 6 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол, 7 бр. шах от стъкло, 8 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic, 25 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л. Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 10 декември 2021 г.

- седмица 2 – от 9 декември до 15 декември – тегленето на печеливши ще бъде на 16 декември и наградите ще бъдат: – 6 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол, 7 бр. шах от стъкло, 8 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic, 25 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л. Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 17 декември 2021 г.

- седмица 3 – 16 декември до 22 декември – тегленето на печеливши ще бъде на 23 декември и наградите ще бъдат: – 6 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол, 7 бр. шах от стъкло, 8 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic, 25 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л. Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 23 декември 2021 г.

- седмица 4 – от 23 декември до 31 декември – тегленето на печеливши ще бъде на 4 януари 2022 г. и наградите ще бъдат: - 7 комплекта стъклена гарафа и чаши за алкохол, 9 бр. шах от стъкло, 11 бр. едногодишни абонамента на списание National geographic, 25 бр. бутилки водка Аляска 0.700 л. Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 6 януари 2022 г.

Печелившите Участници в Играта ще бъдат определени на случаен принцип - чрез теглене на томбола, включваща имената на всички Участници. Имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани на уебсайта promo.alaskavodka.com, според описаните в т.4 периоди. С публикуване на имената на спечелилите Организаторът няма ангажимент да уведомява всеки един от спечелилите Участници поотделно.

Всеки Участник в Играта има шанс да спечели само една награда за периода на играта.

Организаторите имат право да изискат следните лични данни на спечелилите Участници – име телефон и адрес, с оглед изготвяне на окончателен списък на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на спечелил Участник да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да заплатят всички данъчни задължения, произлизащи от наградата, в случай, че такива възникват по закон.

В срок до 5 (пет) дни след обявяването на победителите на уебсайта promo.alaskavodka.com, спечелилите Участници трябва да предоставят да влезнат в създаденият от тях профил и да попълняват в специална форма, данните за доставка на спечелените награди. Ако в посочения срок печеливш Участник не подаде нужните данни за получаване на наградата, то той загубва правото си да получи наградата.

Спечелилите участници ще получат своите награди по поща/ куриер на посочения от тях адрес срещу представяне на документ за самоличност.

Организаторът не носи отговорност спрямо Участник, предоставил невалидни или погрешни имена, е-mail, телефон за контакт и/или адрес.

Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с неспечелилите Участници.

Организаторът не носи отговорност за: погрешно посочени имена на Участници; дублиране на Участници от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях, както и при форсмажорни обстоятелства.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара