Спечелете 5 СПА почивки и ваучери по 100 лв. и 50 лв. за Техномаркет

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как се участва:

С покупка на продукт Logitech за минимум 15 лв. от Техномаркет и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

ТОМБОЛАТА се организира и провежда във всички магазини Техномаркет и онлайн магазина www.technomarket.bg. и е валидна при регистрация на промо страницата на сайта на Организатора www.technomarket.bg/tombola-logitech

Участието в ТОМБОЛАТА е обвързвано със закупуване, в Периода на ТОМБОЛАТА, на един или повече продукти с марка Logitech от предлаганите от Организатора в търговските му обекти и онлайн магазина на минимална стойност от 15 лева с включен ДДС.

МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА. 

В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, закупил един или повече продукти с марка Logitech на минимална стойност от 15 лева с включен ДДС, има възможност да участва в ТОМБОЛАТА за спечелване на награда, посочена в Раздел 6, като попълни формата за участие, достъпна на www.technomarket.bg/tombola-logitech. За да участва в Томболата, Участникът следва да въведе личните си данни (три имена, телефонен номер, e-mail), както и номер на документа, визуализиран на касовия бон (обозначен на примерното изображение на касов бон) или фактурата за покупката.

ВАЖНО! След успешно попълване на формата за участие, Участникът следва да запази касовия бон, който да предостави на Организатора, за да удостовери извършената покупка, в случай, че е изтеглен за печеливш.

ВАЖНО! След попълване на формата и предоставяне на съответните съгласия, участникът не може да променя въведената от него информация, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

Всяка седмица, в периода на ТОМБОЛАТА, ще бъдат определяни по пет печеливши участници, които ще спечелят по една от общо пет седмични награди, описани в раздел 6. Тегленето ще се извършва както следва:

1-во теглене – 06.12.2021 г.
2-ро теглене – 13.12.2021 г.
3-то теглене – 20.12.2021 г.
4-то теглене – 03.01.2022 г.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер, в присъствието на двама служители на Организатора и ще бъдат обявени на www.technomarket.bg/tombola-logitech и/или на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/technomarket, в случай че предварително са предоставили изричното си съгласие за това. Ако при изтеглянето на печеливш участник се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване на Участник съгласно Раздел 8, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник.

Всеки от изтеглените печеливши участници ще спечели следните награди, според реда на неговото изтегляне:

    Първият изтеглен печеливш участник печели ваучер за пазаруване в магазини Техномаркет или онлайн магазина www.technomarket.bg на стойност 50,00 (петдесет) лева.
    Вторият изтеглен печеливш участник печели ваучер за пазаруване в магазини Техномаркет или онлайн магазина www.technomarket.bg на стойност 50,00 (петдесет) лева.
    Третият изтеглен печеливш участник печели ваучер за пазаруване в магазини Техномаркет или онлайн магазина www.technomarket.bg на стойност 50,00 (петдесет) лева.
    Четвъртият изтеглен печеливш участник печели ваучер за пазаруване в магазини Техномаркет или онлайн магазина www.technomarket.bg на стойност 100,00 (сто) лева.
    Петият изтеглен печеливш участник печели подаръчен ваучер за уикенд СПА почивка за двама в хотел Хот Спринг Медикъл и Спа* на стойност 600,00 (шестстотин) лева.

* Ваучерът е осигурен от Партньора, като условията на използване и валидност са посочени в самия ваучер, а в случай на нужда се уточняват допълнително между печелившия и представител на хотел Хот Спринг Медикъл и Спа.

ВАЖНО! Правила за последващо използване на наградите по т. 1 – т.4 – „Ваучер за пазаруване в магазини Техномаркет или онлайн магазина www.technomarket.bg

•    Ваучерите не могат да бъдат осребрявани. Не се допуска връщане на остатък до номиналната стойност на ваучера при избор на продукт с по-ниска стойност от тази на ваучера.

•    Когато стойността на стоката на покупката надвишава тази на ваучера, се допуска доплащане на разликата от страна на клиента;

•    Всеки ваучер е със срок на валидност 6 (шест) месеца от датата на получаване от печелившия участник.

В срок от 5 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с лицата на посочения при регистрация телефон или e-mail адрес , за да удостоверят валидното участие на печелившия и реда за получава не наградата. Печелившият участник следва да предостави на представител на Организатора касов бон/ фактура за удостоверяване на участието в ТОМБОЛАТА. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара