Спечелете къщички за котки, драскалки и легла от Gourmet

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.nestle.bg/bg/gourmetpromo

Как се участва:

С покупка на продукти Gourmet за поне 3 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Играта участват продуктите: Всички видове Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit, Nature’s Creations.

За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:
Gourmet къща за котки - 5 броя;
Gourmet драскалка за котки - 50 броя;
Gourmet легло за котки – 50 броя;

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За да участва в Играта потребителят трябва да:
 (а) закупи от участващите продукти Gourmet® Gold, Perle, Mon Petit, Nature’s Creations   за минимум 3 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

 (б) Потребителят въвежда име,презиме  и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/gourmetpromo. („Сайта на Играта“).

 (в) прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на една награда от вид, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

На 20.01.2022 г на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“АД ще бъдат изтеглени 5 (пет) спечелили GOURMET къща за котки, 50 (петдесет) спечелили GOURMET драскалка за котки и 50 (петдесет) GOURMET легло за котки. Ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участници за всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на 21.01.2022 г. на www.nestle.bg/gourmetpromo.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла, не може да се установи контакт на посочен телефонен номер и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши номера на фискални бонове, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите номера на регистрирани фискални бонове, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:
- представи на куриера регистриран и изтеглен, като печеливш фискален бон за справка, които ще бъде върнат веднага.  Ако същият не бъде представени, спечелилият участник губи правото да получи наградата.
- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.
- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на България

Краен срок - 10 януари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара