Спечелете електрически скутери, настолни игри, пъзели и зайчета Duracell

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 19 декември 2021

Как се участва:

С покупка на продукти Duracell и регистрация на касов бон или на място в определени обекти със скреч карти.

Пълни правила:

 Кампанията се разделя на две части:

    Първа част – „Национална кампания с награди“, която се провежда във всички магазини на територията на страната, в които се продават батерии Duracell, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, в периода от 00:00ч. на 19 ноември до 23:59ч. на 19 декември 2021 г. включително, обвързана е с покупка, и е валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила.

    Втора част – „Кампания със скреч-карти", която се провежда във вериги магазини Метро, Практикер, Технополис, Фантастико и Кауфланд в страната, описани в Приложение 1 към настоящите Официални правила, в присъствието на промо екип/промоутър на Duracell /Дюрасел/ през съответните уикенди в периода от 19 ноември 2021г. до 12 декември 2021г. включително:
        19-21 ноември 2021г.
        26-28 ноември 2021г.
        03-05 декември 2021г.
        10-12 декември 2021г.

В Приложение 1 към настоящите Официални правила, освен участващите търговски обекти, ще бъде посочен и времевия диапазон във всеки един от тях, в който промо екипите/промоутърите на Duracell /Дюрасел/ ще бъдат в съответния обект.

Участие с касов бон за покупка

    „Национална кампания с награди“ се провежда във всички магазини на територията на страната, в които се продават батерии Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, в периода от 00:00ч. на 19 ноември 2021г. до 23:59ч. на 19 декември 2021г. включително, обвързана е с покупка, и е валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила.

    В Национална кампания с награди може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартирането й, съответно 19 ноември 2021г. и пребивава на територията на Република България.

    Всеки, който закупи батерии Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, без значение от техния вид, размер и разфасовка, на минимална стойност 7.99 лв. /седем лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, може да вземе участие в Националната кампания с награди, като регистрира касовия бон за покупка на www.duracellpromo.bg.

    Задължително условие за регистрация в уебсайта е всеки участник да попълни в регистрационната форма име и фамилия, телефон, имейл, както и дата, месец, година, час и минути, изписани на касовия бон от покупката /съкратено ДДММГГ ЧЧММ/.

    Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица ден, месец, година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци.

    При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на кампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията.

    В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, това ще доведе до невъзможност регистрацията му да бъде допусната.

    Задължително условие за получаване на наградата е предоставяне на регистирания печеливш касов бон на Организатора. Ако участникът не може да предостави съответния касов бон, губи правото си да получи награда.

    Един участник има право да участва в Националната кампания с награди с една дата и час от касовата бележка само веднъж.

    Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой различни касови бележки. Участието в Национална кампания с награди не изключва участието в Кампания със скреч-карти.

    Наградите са: 5 /пет/ броя Електрическа тротинетка/Електрически скутер

    Печелившите участници ще бъдат изтеглени на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на 22 декември 2021 г.

    При тегленето, Организаторът ще изтегли в присъствието на нотариус и 5 резерви. В случай, че някой от печелившите участници бъде дисквалифициран или не предостави касова бележка като доказателство за покупката при получаването на наградата или се откаже от нея, ще бъде заместен от първата резерва в списъка, съответно следващият, който ще получи на негово място награда, в случай че е изпълнил указанията, посочени в настоящите Официални правила. За посоченото теглене се съставя протокол. Организаторът обявява спечелилите участници на www.duracellpromo.bg в деня на тегленето – 22 декември 2021г.

    Печелившите участници ще получат телефонно обаждане и/или имейл на посочен от тях номер и/или имейл адрес, който да ги информира, че печелят награда и на който трябва да отговорят и изпратят адрес за доставка на спечелената награда.

    Наградите ще бъдат доставени до печелившите участници в рамките на 14 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка.

    В случай, че спечелил участник не отговори на телефонното обаждане и/или имейла в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на изтеглените печеливши участници на www.duracellpromo.bg , ще се счита, че съответния спечелил участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

    Наградите се получават от печелившите участници срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата и се доставят на посочен от тях адрес с куриер за сметка на Организатора.

    Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен и илюстративен характер.

Условия на Кампанията със скреч-карти, представляваща втора част на Кампанията.

Кампания със скреч-карти се провежда във вериги магазини Метро, Практикер, Технополис, Фантастико и Кауфланд в Република България в периода от 19 ноември 2021г. до 12 декември 2021 г. включително или до изчерпване на количествата награди, посочени по-долу, обвързана е с покупка и е валидна само при наличието на промоутъри на Duracell /Дюрасел/ в съответните търговски обекти, посочени по-горе.

Механизъм.

Организаторът провежда Кампания със скреч-карти, обвързана с покупка със следния механизъм: следния механизъм:

    Всеки, който закупи батерии Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, без значение от техния вид, размер и разфасовка, на минимална стойност 7.99 лв. /седем лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, може да изтегли скреч-карта и може да спечели награда на момента.

    За целта е необходимо след покупката да представи касовата си бележка, удостоверяваща закупуването на участващите продукти на промоутъра на Duracell /Дюрасел/, който се намира след касова зона и от който промо екип/промоутър може да получите скреч-карта. Необходимо е участникът, при получаване на скреч-картата, да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента:

        3552 /три хиляди петстотин петдесет и две/ броя Зайчета Duracell
        111 /сто и единадесет/ броя Настолна игра Скрабъл
        555 /петстотин петдесет и пет/ броя игри пъзели
        777 /седемстотин седемдесет и седем/ броя игра Popit

    Механизмът на кампанията е в сила до изчерпване на наградите.

    Кампанията със скреч-карти важи само когато в търговския обект има промо екип/промоутър на Duracell.

    Участието в Кампанията със скреч-карти не изключва участието в Национална кампания с награди. Промоутърите/Промо екипите на Duracell след проверката на касовата бележка са задължени да я върнат на клиента. Промоутърите/Промо екипите на Duracell нямат право неоправдано да задържат касовата бележка на клиент, който участва в Кампанията със скреч-карти.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара