Спечелете 46 000 коледни чаши и 48 000 коледни кутии от Coca-Cola и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как се участва:

С регистрация в специална страница в сайта на .

Пълни правила:

Кампанията се провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на търговска верига „Кауфланд“, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Кампанията, до изчерпване на наградите в съответния търговски обект.

Награди и скреч карти могат да бъдат получени в търговски обекти на търговска верига Кауфланд в периода от 29.11.2021 г. до 31.12.2021 г. или до изчерпване на количествата награди в съответен участващ обект, което от изброените събития настъпи по-рано.

„Участващи продукти" са продукти в следните видове и опаковки: 1L Coca‑Cola, 1L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Coca‑Cola, 1.5L Coca‑Cola Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L Sprite, 2L Coca‑Cola, 2L Coca‑Cola Без Захар, 2L Fanta Портокал и 2L Sprite в пластмасови опаковки с промоционален етикет КО-ЛЕ-ДА и промоционална капачка КОЛЕДА.

С участие в Кампанията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди:

С участие чрез предоставяне на трите печеливши капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА по механизма описан в т.8.1, може да бъде спечелена следната награда:

· брандирана метална кутия със специален коледен дизайн на Кока Кола – една от 3 различни вида, според наличните в съответния награден център (Приложение 2 – неразделна част от настоящите правила).

С участие чрез получаване на скреч карта при спазване на механизма, описан в чл. 8.2., може да бъде спечелена следната награда:

· Coca‑Cola чаша с коледен дизайн (Приложение 2 – неразделна част от настоящите правила).

Общ брой награди:
· 48,000 бр. награди по чл. 7.1.1. общо за търговските обекти на търговска верига Кауфланд  - кутии, по 16,000 броя от всеки от трите дизайна по Приложение 2.

· 46,000 бр. награди по чл. 7.1.2. общо за търговските обекти на търговска верига Кауфланд -  Coca‑Cola чаша с коледен дизайн

Участието в Кампанията за награда по чл. 7.1.1. е свързано със закупуване на участващи продукти. При покупка на една бутилка от участващите продукти от участващ в Кампанията обект, участникът получава възможност да потърси под капачката една от сричките в думата КО-ЛЕ-ДА. Потребителят следва да събере три капачки с по една различна сричка, така че заедно те да изписват думата КО-ЛЕ-ДА. При наличие на три капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА, участникът има право да вземе една от трите вида коледни кутии (описани в т.7.1.1.) от награден център, като в търговските обекти от търговска верига Кауфланд, капачките се предават на служител на Информация в магазините на Кауфланд и потребителят избира награда по чл. 7.1.1.  в зависимост от наличните дизайни в съответния търговски обект/ награден център.

Наградите по т. 7.1.1. се получават от наградни центрове, като в търговските обекти от търговска верига Кауфланд, трите печеливши капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА се предават на гише „Информация“. Информация за наградни центрове може да получите на телефон 0800 12345, както и на сайт coca-cola.bg Награди по т. 7.1.1 ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата награди в наградните центрове. Количеството на промоционалните награди общо за търговските обекти на търговска верига Кауфланд е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи представил в награден център с неизчерпани награди три капачки със срички изписващи КО-ЛЕ-ДА - първи получил” до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за предоставяне на награди, надвишаващи посоченото в чл. 7.3. количество.

За спечелване на наградата, описана в т. 7.1.2, е необходима покупка на два Участващи продукта  - продукти в пластмасови бутилки от 1L, 1.5L, 2L Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар / 1.5L, 2L Fanta Портокал и Sprite с промоционални етикети, като продуктите трябва да са закупени в търговски обект на Кауфланд в България и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка. Участникът следва да представи касовата си бележка, съдържаща поне два участващи продукта, закупени в търговски обект на Кауфланд в България на бюро „Информация“ в търговския обект. Това му дава възможност да изтегли скреч карта за всеки два участващи продукта в една касова бележка и може да спечели награда по чл. 7.1.2. на място в обекта, до изчерпване на тези награди в съответния търговски обект. При изтегляне на скреч карта/-и служител на гише „Информация“ полага печат или подпис на гърба на бележката, с цел индикирането, че потребителят се е възползвал от правото си да изтегли всички скреч карти при покупка на Участващи продукт в Участващ обект на Кауфланд със съответната касова бележка и връща касовата бележка на потребителя. Повторно използване на една касова с подпис или печат на гърба й за изтегляне на нова скреч карта не се допуска и нова скреч карта няма да се предостави. След получаване на скреч карта, участникът изтрива полето на скреч картата и разбира на момента дали печели наградата, описана в т. 7.1.2.

Информация за Кампанията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

Наградите по 7.1.1. ще бъдат раздавани в наградни центрове на Кауфланд в посочения в част 5 период срещу представяне на гише „Информация“ едновременно на трите печеливши капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА, до изчерпване на налични награди по т.7.1.1. в съответен награден център на Кауфланд. Информация за наградни центрове може да получите на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч., както и на сайт coca-cola.bg

Спечелването на Наградата, описана в т. 7.1.2, се извършва в търговския обект на Кауфланд, веднага след изпълнение на условието по т. 8.2. и изтриване на скреч-карта на Информаци, срещу представяне на скреч карта, на която е посочено, че е печеливша, до изчерпване на налични награди по т.7.1.2. в съответен  търговски обект на Кауфланд.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара