Спечелете 5 лаптопа MacBook Air 13’’ и 100 броя абонамент за Ucha.se

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

№ 1018759669 - 1х Абонамент
№ 1205346490 - 1х Абонамент
№ 1503757375 - 1х Абонамент
№ 1025463637 - 1х Абонамент
№ 1605392694 - 1х Абонамент
№ 1410454689 - 1х Абонамент
№ 1012935898 - 1х Абонамент
№ 2106596811 - 1х Абонамент
№ 2106595523 - 1х Абонамент
№ 1505861000 - 1х Абонамент
№ 1018759367 - 1х Абонамент
№ 2501564250 - 1х Абонамент
№ 1409868347 - 1х Абонамент
№ 1009713520 - 1х Абонамент
№ 1405485106 - 1х Абонамент
№ 2506537899 - 1х Абонамент
№ 1503756165 - 1х Абонамент
№ 1014645403 - 1х Абонамент
№ 1402210243 - 1х Абонамент
№ 1010722275 - 1х Абонамент
№ 1104739295 - 1х Абонамент
№ 1410455954 - 1х Абонамент
№ 1207388718 - 1х Абонамент
№ 1410452502 - 1х Абонамент
№ 1016519801 - 1х Абонамент
№ 1205346333 - 1х Абонамент
№ 1008885352 - 1х Абонамент
№ 1210489173 - 1х Абонамент
№ 1405485688 - 1х Абонамент
№ 1409866808 - 1х Абонамент
№ 1312744184 - 1х Абонамент
№ 1013460013 - 1х Абонамент
№ 1101235239 - 1х Абонамент
№ 1201345696 - 1х Абонамент
№ 1508522831 - 1х Абонамент
№ 1311893256 - 1х Абонамент
№ 1501491702 - 1х Абонамент
№ 1310712175 - 1х Абонамент
№ 1011971709 - 1х Абонамент
№ 1012937002 - 1х Абонамент
№ 1011967157 - 1х Абонамент
№ 1014645401 - 1х Абонамент
№ 1514108516 - 1х Абонамент
№ 1009716232 - 1х Абонамент
№ 1604320680 - 1х Абонамент
№ 1409865669 - 1х Абонамент
№ 1507813143 - 1х Абонамент
№ 2102988515 - 1х Абонамент
№ 1311893405 - 1х Абонамент
№ 1007517939 - 1х Абонамент
№ 1406750476 - 1х Абонамент
№ 1013453811 - 1х Абонамент
№ 1102444029 - 1х Абонамент
№ 1012931848 - 1х Абонамент
№ 1502703846 - 1х Абонамент
№ 2205380282 - 1х Абонамент
№ 2102985741 - 1х Абонамент
№ 2009558550 - 1х Абонамент
№ 1009712359 - 1х Абонамент
№ 1010722350 - 1х Абонамент
№ 1606454089 - 1х Абонамент
№ 1505862128 - 1х Абонамент
№ 1020851713 - 1х Абонамент
№ 1013457766 - 1х Абонамент
№ 2102989114 - 1х Абонамент
№ 1013456835 - 1х Абонамент
№ 1502703500 - 1х Абонамент
№ 1501489091 - 1х Абонамент
№ 1608818030 - 1х Абонамент
№ 1409874733 - 1х Абонамент
№ 1009715608 - 1х Абонамент
№ 1514113968 - 1х Абонамент
№ 1008883878 - 1х Абонамент
№ 1604321039 - 1х Абонамент
№ 1607710750 - 1х Абонамент
№ 1207385322 - 1х Абонамент
№ 1009712462 - 1х Абонамент
№ 1409872119 - 1х Абонамент
№ 1603404678 - 1х Абонамент
№ 1310710755 - 1х Абонамент
№ 1503754269 - 1х Абонамент
№ 1406751891 - 1х Абонамент
№ 1606452922 - 1х Абонамент
№ 2006294262 - 1х Абонамент
№ 2105573474 - 1х Абонамент
№ 1510452076 - 1х Абонамент
№ 2106594963 - 1х Абонамент
№ 1604320681 - 1х Абонамент
№ 2009557723 - 1х Абонамент
№ 1213692370 - 1х Абонамент
№ 1215804387 - 1х Абонамент
№ 2203422734 - 1х Абонамент
№ 1009714467 - 1х Абонамент
№ 1209417660 - 1х Абонамент
№ 1007515356 - 1х Абонамент
№ 1012937811 - 1х Абонамент
№ 1011974852 - 1х Абонамент
№ 2204441848 - 1х MacBook Air
№ 1410461117 - 1х MacBook Air
№ 1314656041 - 1х MacBook Air
№ 1310713188 - 1х MacBook Air
№ 1009711582 - 1х MacBook Air

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който  направи покупка на  стойност минимум 49.00 лв. с ДДС и закупи поне един продукт от каталог „МЕТРОЧАСИЕ 2021“ на една фактура в някой от Участващите обекти, заплати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 19.08.2021 г., и след това регистрира данните от POS бележката и фактурата на сайта https://promo.metro.bg/, участва в Играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от POS бележка, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден номер на МЕТРО фактура, и дата, и сума на трансакцията от POS с безконтактна карта Mastercard.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура за поне 49.00 лв. с ДДС и закупен продукт от каталог „МЕТРОЧАСИЕ 2021“ и съответната POS бележка от заплащането по нея се считат за едно участие.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата POS бележка и оригинална фактура, доказваща валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

В Промоционалната кампания се раздават следните награди:

    100 броя 6-месечни абонамента за Ucha.se. Абонаментът може да бъде активиран до 30.11.2021 и важи 6 месеца след активирането му.
    5 броя MacBook Air 13’’ с M1 чип | 256 GB - Space Gray

Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Тегленето ще бъде извършено не по-късно от 5 работни дни след 26.09.2021 г. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен стоте и пет Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 105 (сто и пет) резервни участника.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на  https://promo.metro.bg/, в срок до 14 дни след изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 14 дни след първия опит за свързване с него, Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При потвърждаване на участие, Печелившите участници трябва да предоставят печеливши POS бележки и оригинал на МЕТРО фактура, отговарящи на общите условия на Играта в срок от 7 дни от установяване на контакт с тях. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Големите награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия. 

Краен срок - 26 септември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара