Спечелете уникални Harry Potter награди от Pepco


 

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 27 август 2021

Представи си едно училище, където всичко е възможно. 🥳 🏫 🎒 Училище, в което необикновени артефакти улесняват децата и родителите им в приключението, наречено учене. Какви ли могат да бъдат тези вълшебни предмети? 🤔 

Ние нямаме отговора, затова се обръщаме към вас, а авторите на най-креативните и оригинални отговори ще получат награда. 🎁🎁🎁 Търсим идеи за въображаеми училищни пособия – нещо, което би улеснило учебната година по неподозирани начини.

⬇️Последвай стъпките, за да участваш:
✅Отговори на нашия въпрос.
✅Тагни двама свои приятели, за които подобни артефакти биха значели много.
✅Последвай страницата ни в Инстаграм.

🎁Двайсет късметлии ще спечелят страхотни подаръци: 10 куфара с уникални Хогуортс изненади, 5 магически пръчки за рисуване със светлина и 5 вълшебни касички.

В Играта не могат да участват лица под 16 години. С публикуване на коментар под съответния пост от Промоционалната игра и съгласно изискванията в т. 5.14 от Правилата, участниците декларират, че са над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си, съответно разполагат със съгласието на родител/настойник, в случай че не са пълнолетни.

Всеки участник следва да разполага с валиден акаунт в Instagram и валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден акаунт. Дублирани потребителски акаунти или такива, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.

Всеки валиден акаунт ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който действа от един и същ акаунт или посочил един и същ e-mail.

Участниците могат да участват с неограничен брой коментари, но могат да спечелят само една награда, предоставяна в Играта.

В Играта се избират двадесет печеливши. Печелившите се избират чрез теглене на случен принцип с официална програма за Giveaway от Организатора и се обявяват, чрез запис на Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/  в срок до 14 дни след крайния срок на играта

Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

Наградите от Играта са общо 20 (двадесет) на брой, представляващи:

10 големи награди, представляващи 10 куфара с Хогуортс изненади– всеки на единична стойност над 100 лв.; и 10 малки награди – 5 Касички златен Снич с илюзонен ефект – всяка на единична стойност под 100 лв. и 5 „Магически“ пръчки рисуващи със светлина – всяка на единична стойност под 100 лв.

Всеки участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

Участниците, спечелили награда, се обявяват на Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/ , като всеки печеливш следва в срок 14 дни след края на играта да изпрати лично съобщение до Instagram страницата на Pepco Bulgaria – https://www.instagram.com/pepco.bg/ в което да посочи точния си адрес, трите си имена и телефон за контакт, а в случай че не са пълнолетни – и съгласие от родител за предоставяне на данните и получаване на наградата. След получаването на информацията Организаторът изпраща наградата на печелившия чрез куриерска компания за сметка на Организатора в срок от 35 дни след играта. Ако печелившият не се свърже в рамките на тези 14 дни с Организатора, то той губи своето право на награда. Организаторът няма да провежда второ теглене на печеливши. Организаторът не носи отговорност за забавена доставка поради действия на куриерската компания, както и при нереализиране на доставката поради неточно предоставени данни от печелившия. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да декларира и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с декларирането на изплатения доход и удържания данък всеки печеливш следва да представи на Организатора три имена и ЕГН. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата.

В случай че в срока по т. 6.1. участник не изпрати необходимите данни за получаване на наградата си, се счита, че участникът се отказва от наградата.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки.

Разноските по транспорт и доставка на наградата са за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара