Спечелете 10 планински комплекта от Red Bull Bike the Balkan

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

@tripwothvenko
@dimitarpeshev
@la4eto
@ivan.pachov
@niki.dermendzhiev
@zhvasilev
@the045s
@yavor.ivanov.1805
@carstickersbg
@az.sum.rb

Необходимо е да качите най-дългия си Strava маршрут (“Изпратеното съдържание”) в Instagram и да използвате #redbullbikethebalkan, за да успеете да приключите успешно този етап. Периодът за регистрация започва да 21 юли 2021 год., 12:00:00 am UTC+2 и приключва на 21 август 2021 год., 05:00:00 pm UTC+2 (включително).

За да се регистрирате успешно за получаване на наградата Ви от Промоцията, ще Ви бъде изпратен линк с форма, на която трябва да предоставите данните, необходими за регистрацията (например, име и имейл адрес). Освен това, ако се регистрирате чрез вписване в някоя от социалните медии, като Facebook, Twitter or Google+, може да ни бъде предоставена допълнителна информация (например, възраст и местоположение).

Размерът и/или дължината на Изпратеното от вас съдържание не трябва да надвишава зададените на съответната платформа. Изпратеното съдържание трябва да бъде ваша собствена работа и не трябва: (a) да бъде копирано; б) да съдържа материали на трети страни; (в) да съдържа съдържание, което нямате разрешение за използване; г) да бъде обидно, неприятно, клеветническо, опасно, нецензурно, неподходящо; д) да нарушава правата на която и да е трета страна (например лица, които могат да се идентифицират, се появяват в Изпратеното съдържание или отразяват политическо изявление и / или (е) нарушава приложимите закони.

Допуска се само по една регистрация на човек.

Подходящо квалифициран персонал на Организатора, заедно с квалифициран и независим съдия или негов еквивалент („Съдиите“), ще избират десет получатели на награди от всички валидни регистрации, получени в съответствие с Условията. Решението на съдиите е окончателно и няма да се води кореспонденция или обсъждане. Когато избирате победителите, решението на съдиите ще се основава на креативност. Съдиите по свое усмотрение ще търсят за Изпратено съдържание, което най-добре интерпретира темата.

Наградите са: планински пакети. Получателят (-ите) на наградата ще бъде обявен на 23 август 2021 г. Общата стойност на всяка награда няма да надвишава 200 лева на човек. Наградите ще бъдат доставени чрез Speedy. В случай, че никой не е вкъщи при опит за доставка, Speedy ще върне пакета в офиса си за събиране за максимум 7 дни, след което, ако не бъде събран, Участникът ще се откаже от наградата.

За пълна информация за процеса на подбор, моля изпратете имейл на teodora.milenova@redbull.com. Ако избраният (ите) получател (и) на наградата не отговаря на критериите за допустимост, определени в настоящите Условия, Организаторът ще изтегли отново и ще избере алтернативен получател (и) на наградата. Ако сте дисквалифицирани, Организаторът няма задължение да публикува този факт. Организаторът се задължава да гарантира прозрачност и да регистрира процеса на подбор по подходящ начин, за да може резултатите да бъдат проверени

Контактната информация, която предоставяте със своята регистрация в Промоцията, ще бъде използвана, за да Ви информираме за присъдени награди, които трябва да получите, затова, уверете се, че тази информация е актуална и вярна.

Организаторът ще се свърже с получателя (ите) на наградата по телефона или на имейл адреса, предоставени при регистрацията за Промоцията. При уведомяване, получателят (ите) на наградата ще получи подробности за това, как да поиска наградата, като ще може да направи това до 21 септември 2021 год. Ако не може да бъде осъществен контакт с получателя на наградата или той отсъства, или в случай, че не е поискал наградата си в рамките на този период, Организаторът си запазва правото да предложи наградата на следващия участник, избран в съответствие с Процедурата за подбор.

Наградата е персонална и не може да бъде прехвърляна, както и не може да бъде изисквана от трета страна от Ваше име.

Списък на наградените получатели може да бъде публикуван на сайта на Организатора. В случай, че Вие сте получател на наградата, Вие давате своето съгласие, че Организаторът може да разкрие информация, свързана с Вас, например име, фамилия, псевдоним, в съответствие с горепосоченото.

Максималният срок за доставка е не по-дълъг от 30 дни от края на Промоцията или датата за поискване на наградата. Всяко забавяне във връзка с доставката на наградите трябва да бъде съобщено на получателя (ите) на наградата.

Получателят на наградата остава задължен за всички дължими данъци (включително лихви и неустойки), дължими и платими на компетентните данъчни органи по отношение на всички парични награди, които се изплащат.

Краен срок - 21 август 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара